Coachande ledarskap

På vår blogg kan du läsa artiklar som berör coachande ledarskap. Materialet är fritt och du har också möjlighet att ladda ner material för egna studier. Allt fler organisationer har erfarit att en ledarstil som lyssnar, inspirerar och ger utmaningar skapar bättre resultat och mer välbefinnande.

Vad innebär ett Coachande ledarskap?

Många anställda når efter en tid en nivå där mycket görs på rutin. Vi kan alla känna igen oss. Vi vet nog också hur stimulerande det kan vara att få en knuff i en ny riktning. Kanske en Aha-upplevelse – ett nytt sätt att tänka. Eller en uppgift där vi tvingas anstränga oss och ta oss an saker på ett sätt vi inte vågat tidigare.  Under ett coachande ledarskap är vägledning ett centralt begrepp. Istället för morot och piska så är siktet inställt på medarbetares självtillit och växande.
Växande, är ett vackert ord som ibland används utan täckning, men i det goda fallet står det för konkret fördjupade kunskaper, framsteg och segrar. Där kulturen inom organisationen skapar en förväntan att varje individ ska utvecklas i sina arbetsuppgifter och i sitt ansvarstagande.
För att så ska bli fallet behövs ledare som coachar.

Spellista - ledarskapstips från youtube

Föreläsningar med ledande forskare och företagsledare

Coachande Ledarskap

Vässa din kommunikation på 90 minuter

  • Samtalsteknik & modeller för utvecklande samtal
  • Stötta problemlösning och boosta motivation
  • Effektiv elearning utan fluff

Utbildning i coachande ledarskap

Är du efter en utbildning inom området rekommenderar vi Kommunikativt ledarskap. Begreppet har mycket gemensamt med coachande ledarskap men är efterforskat och visar på sambandet mellan en ledares kommunikativa färdigheter och friska, motiverade medarbetare. En kommunikativ ledare påverkar medarbetares attityd, välbefinnande och prestation genom att lösa problem, konflikter och tydlighet när det gäller uppgifter och mål.

Coachande ledarskap bidrar till egenmakt och problemlösning

Ledarskap är i viss mån förknippat med personalansvar. I själva verket är alla ledare; vi diskuterar och samverkar på olika sätt för att hitta fram till lösningar. Med rätt ledarskap, förhållningssätt till varandra, kan vi alla verka för kompetensöverföring och öka lärandet i organisationen.

Ett coachande ledarskap bygger på att hjälpa motparten att själv ta kommandot över processen. Att kartlägga nuläget och vad som behöver utredas på vägen mot beslut eller handling. Ibland kan ett enkelt svar vara en genväg för att snabbt avsluta ett ärende; men för att vinna tid på lång sikt behöver vi ibland hjälpa varandra att själva hitta fram till svaren.

Ett coachande förhållningssätt kräver initialt en investering i form av tid; både för den som coachar och motparten. Detta gäller för all form av beteendeförändring, men coachning är inte bara ”en rutin.”
Man behöver kunna leda med säker hand utan att peka ut de rätta svaren. Det handlar om att skapa en samhörighet och gemensamma mål – att klara av att kommunicera med alla människor; även de som är olika en själv.
En bra coachande ledare har, utöver nödvändig social kompetens, kännedom om pedagogik såväl som didaktik.
– För att nå resultat krävs kombinationen av en social spelplan och verktyg för att driva processen framåt.

Om du vill lära dig mer om coachning

På utbildningen Kommunikativt Ledarskap får du alla nödvändiga verktyg för att lyckas som en coachande ledare. Du får lära dig hur du tillsammans med medarbetare formulerar mål, uppgifter och förväntningar. På vilket sätt du bör fördela uppgifter, återkoppla resultat eller vara ett stöd när det gäller problemlösning.

Vill du lära dig mer om coachande ledarskap redan nu rekommenderar vi dokumentet tips för coachande ledarskap där du får lära dig mer om att coachning och hur du ställer frågor. En annan bra början är att läsa vårt blogginlägg om att delegera – där får du en genomgång av en fungerande process för delegering såväl som hur du kan använda dig av mål och kvalitetssäkra kommunikationen.