Ledarskapsmodeller

Här hittar du information om olika ledarskapsmodeller. Från forskningsbaserade som full range leadership model till gammal skåpmat som situationsanpassat ledarskap.

Chef eller ledare?

Miniföreläsning med Caroline Lornudd