Effekthemtagning – En guide

I alla verksamheter är nyttan med ett utvecklingsarbete avgörande för att rättfärdiga investeringen och uppnå verksamhetens mål. Christer Nellborn, expert inom verksamhetsutveckling och Astrakanmetoden, ger dig här en guide för att maximera resultatet och lyckas med det vi kallar effekthemtagning.

Varför är effekthemtagning viktigt?

Effekthemtagning handlar om att svara på den grundläggande frågan: ”Får vi det vi betalar för?” Oavsett om det handlar om att implementera en ny teknik, lansera en marknadsföringskampanj eller förbättra interna processer, är det avgörande att försäkra sig om att de förväntade resultaten uppnås. Här är några skäl till varför effekthemtagning är så viktigt:

 • Säkerställa avkastning på investeringen (ROI): Organisationer investerar tid, pengar och resurser i projekt, uppdrag och initiativ. Genom att utföra effekthemtagning kan du mäta och verifiera att avkastningen på investeringen är positiv.
 • Möjliggöra beslutsfattande: Effekthemtagning ger beslutsfattare insikter i utvecklingsarbetets resultat. Dessa insikter kan vara avgörande för att besluta om att fortsätta, justera eller avsluta projektet.
 • Kontinuerlig förbättring: Genom att mäta resultat och effekter kan organisationer identifiera områden där förbättringar behövs. Detta främjar en kultur av kontinuerlig förbättring.
 • Stärka ansvarstagande: Effekthemtagning gör det möjligt att fastställa ansvar för att leverera resultat och ta hem nyttan och effekten.

Vad är effekthemtagning?

Effekthemtagning, även känd som nyttohemtagning eller resultathemtagning, är en metod som fokuserar på att mäta och säkerställa att de förväntade fördelarna av ett utvecklingsarbete faktiskt realiseras. I det här blogginlägget kommer vi att utforska vikten av effekthemtagning och hur du kan implementera det i din utvecklingsverksamhet.

Hur implementerar du effekthemtagning?

Nu när vi har förstått varför effekthemtagning är viktigt, låt oss titta på hur du kan implementera det i din utvecklingsverksamhet.

Effekthemtagningen börjar redan innan utvecklingsarbetet påbörjas, i planeringsskedet.

Effekthemtagning steg för steg

 • 1

  Definiera tydliga mål och nyckelindikatorer

  Innan du startar ett utvecklingsarbete, se till att du har definierat tydliga mål för vilken effekt och nytta som utvecklingen förväntas ge för verksamheten. Identifiera också de nyckelindikatorer som kommer att användas för att mäta framsteg och resultat. Ange önskade målvärden för indikatorerna.

 • 2

  Nollmätning

  Gör en noggrann nollmätning av de nyckelindikatorer som du har identifierat innan utvecklingsarbetet påbörjas. Detta ger dig en referenspunkt att jämföra med senare.

 • 3

  Löpande utvärdering och uppföljning

  Under arbetets gång, utvärdera kontinuerligt framsteg och resultat. Använd resultaten för att identifiera områden som behöver justeringar eller förbättringar.

 • 4

  Mellaneffekter

  Utvärdera inte bara sluteffekterna utan också de mellaneffekter som utvecklingsarbetet genererar under vägen. Detta ger dig tidig insikt i utvecklingsarbetets påverkan. Sätt förväntade värden för indikatorerna för respektive uppföljningstillfälle.

 • 5

  Kommunikation och rapportering

  Kommunicera regelbundet med intressenter om arbetets framsteg och resultat. Dela resultaten och uppmärksamma eventuella utmaningar och lösningar.

 • 6

  Effektfokus

  I slutet av utvecklingsarbetet, öka fokus på effektmålen. Påbörja aktiviteter för att nå effektmålen, exempelvis utbildning, träning och stöd. Styr på att nå effektmålen.

 • 7

  Efteranalys

  Efter utvecklingsarbetets avslutande genomför en noggrann efteranalys. Jämför resultaten med nollmätningen och utvärdera om målen har uppnåtts.

Avslutande tankar

Effekthemtagning är en värdefull metod för att säkerställa att ditt utvecklingsarbete ger de önskade resultaten och fördelarna. Genom att definiera tydliga mål, mäta resultaten och vara beredd att anpassa sig när det behövs, kan du maximera nyttan av dina projekt och initiativ. Så, var inte rädd för att granska och utvärdera – det är nyckeln till framgångsrik verksamhetsutveckling.

Utbildning i effekthemtagning

I kursen Verksamhetsstyrning lär du dig bland annat hur du sätter bra mål och indikatorer och kan koppla dem till verksamhetens strategiska mål.

Christer Nellborn

Christer Nellborn

Christer ansvarar för Astrakans certifieringar och utbildningar i verksamhetsutveckling.