Processtyrning och -utveckling

Processtyrning tydliggör kopplingen mellan uppdrag, mål och aktiviteter – att det arbete vi lägger ner är mödan värt och skapar värde för kund. Fördelarna med att jobba kontinuerligt med processutveckling är många: effektivare produktion och användning av resurser, bättre beredskap för förändringar i omvärlden och förbättrad förutsägbarhet när det gäller kvalitet och den tid/kostnader som tas i anspråk när vi gör förändringar.

Metod för processtyrning & utveckling

Astrakanmetoden är vår metod för att styra och utveckla processer. Metoden omfattar all form av verksamhetsutveckling men är mest känd som ett verktyg för processkartläggningar och det sätt den tydliggör värdeskapandet i varje processteg. Här kan du ladda ner ett informationsdokument om metoden.

Följande modeller är ett viktigt stöd i arbetet med processtyrning och verksamhetsutveckling

 • Processmodell – beskriver arbetet som utförs, kostnader i form av resurser och värdet som skapas. Grunden för att kunna göra en så kallad ”värdekedjeanalys”
 • Målmodell – hjälper oss att planera, styra och följa upp effekten av utfört arbete. En förutsättning för att lyckas med processtyrning i alla större organisationer.
 • Begreppsmodellen – Hjälper oss att reda ut begrepp och överbrygga glapp mellan verksamhet och IT. Begreppsmodellen kompletterar ofta andra modeller.
 • Informationsmodellen – Beskriver den information vi behöver för att kunna utföra vårt arbete. Används ofta som underlag vid kravställning på IT-system.

Ladda ner

Metoddokument från Astrakan

 • Bocka för de dokument du vill ladda ner
       • Hidden
       • Hidden
       • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

       Viktigt att tänka på i arbetet med att utveckla och styra processer

       • Frågorna du ska ha med din in i arbetet

         Ska vi ha kvar den här processen? Vad händer om vi tar bort den? Vilket problem löser den? Svaren på dessa frågor förklarar syftet med processen och varför det är viktigt att styra och vidareutveckla den. Kom ihåg: en process kan ha flera syften. Om ni fortsätter att ställa frågor kommer ni tillslut nå hela vägen fram till er affärsidé – på så sätt kan ni skapa en logisk kedja från processen till verksamhetens syfte.

       • Levererar processen det den ska utifrån syftet?

        Eller levererar den en massa annat? Se till att processen svarar mot sin huvuduppgift, att den hänger ihop och producerar det den ska om man följer processen.

       • Processägare

        Processer går på tvären genom organisationen och därför är det inte alltid en bra idé att låta linjechefer ta hand om dem. Se till att ha processägare som förstår in roll och kan överblicka processens påverkan på hela organisationen.

       • Resursperspektivet

        Se till att processen har tillgång till rätt resurser, vid rätt tillfälle och med rätt kvalitet. Följ processen genom varje steg och kolla att den har förutsättningar att fungera med hjälp av IT-stöd, kompetens, utrustning eller instruktioner.

       • Se över belöningsstrukturerna som ska styra era processer

        Belöningsmekanismer måste uppmuntra människor att arbeta enligt processen. Om vi belönar andra beteenden så kommer inte processen att följas. En fara här är att linjemål och processmål kan hamna i konflikt med varandra – för att sådana problem inte ska uppstå kan vi behöva arbeta med hur vi formulerar målen redan på ledningsnivå för att det ska finnas en logisk kedja från organisationens syfte till det sätt som vi väljer att optimera processer på.

       ABC-Modellen

       Beteendeanalys är ett viktigt hjälpmedel i processutveckling