Verksamhetsutveckling med processer Grundutbildning i Astrakanmetoden

Om vi ska vara filosofiska; utbildningen handlar om själva meningen med att du går till jobbet varje dag. Om vi ska vara ekonomiska; utbildningen handlar om hur du ska få ut mesta möjliga effekt i verksamheten per investerad krona. Kursen Verksamhetsutveckling med processer tydliggör vilket arbete som utförs och hur det är kopplat till ert uppdrag. Ni ska kunna se svart på vitt vilket arbete som genererar kundnytta och innan ni fattar beslut om effektiviseringar.

 • Kursid A1601
 • Antal dagar 3 dagar
 • Kursavgift 20 750 kr (exkl moms)

Efter utbildningen Verksamhetsutveckling med processer...

 • Kan du genomföra processkartläggningar och ta fram tydliga före- och efterbilder som hjälper dig att utvärdera förbättringar av arbetssätt och andra förändringar i verksamheten utifrån tid, arbete och pengar.

 • Kan du med hjälp av processbeskrivningar göra kopplingen tydlig mellan verksamhetens uppdrag, de mål ni satt, arbetet som utförs och de resurser som krävs för att nå önskat resultat. Alltså; du lär dig tydliggöra ert uppdrag och hur allt arbete bidrar till att skapa värde för era kunder

 • Kan du identifiera arbete som inte är värdeskapande och fördela om resurser dit de ger mest effekt.

Kartlägg processer och genomför förändringar snabbare

Hos oss får du lära dig att kartlägga verksamhetens processer. Även kallat processmodellering. Till vardags används detta för att finslipa arbetssätt och effektivisera. De små, men ständiga, förbättringarna.

Men ibland räcker inte de små förbättringarna. Förändringar i omvärlden kan kräva större omställningar. Att ha väldokumenterade processer innebär i sådana lägen att ni har betydligt bättre förutsättningar för att snabbt kunna genomföra förändringar. Ni vet vilket arbete som utförs idag och hur det måste förändras för att ni ska leva upp till nya krav gällande kvalitet och/eller produktivitet.

Målet med utbildningen är att du ska behärska grunderna i verksamhetsutveckling och kunna genomföra kvalitativa processkartläggningar. Du ska kunna styra arbetet och skapa förutsättningar för att få jämnare och högre kvalitet i tjänster och produkter.

Vem går vår utbildning i processbaserad verksamhetsutveckling?

Besöker du våra lokaler en vanlig novembertorsdag så möts du av det här; Specialister som brakar loss i försök att hitta nya vägar, bättre strategier och smartare affärsmodeller. Varje utbildning är starten av en ny förbättringsvåg hos individer, team och organisationer. Våra deltagare arbetar oftast med utvecklingsfrågor men också förvaltning av verksamheten. Vanligt förekommande yrkestitlar bland deltagarna är Verksamhetsutvecklare, Projektledare, Arkivarie, Managementkonsult, Affärsutvecklare, Avdelningschef och Förändringsledare.

Är du intresserad av fler kurser inom Affärs- och verksamhetsutveckling så hittar du det här.

Ladda hem dokument

Om processinförande

 • Bocka för de dokument du vill ladda ner
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

  Kursinnehåll

  • Bakgrund

   Verksamhet och processer
   Förädlingskedjan och förädlingsobjekt
   Begreppet process
   Processer i tjänsteproducerande verksamhet

  • Astrakanmetoden

   Astrakanmetoden – sammanfattning
   Arbetssätt och bärande idéer
   Processmodellering
   Begreppsmodellering
   Målmodellering

  • Fördjupningsområden

   Processnivåer
   Intressent- och behovsanalys
   Resurser i processer
   Aktörer/roller i processer
   Processbeskrivningars betydelse för kravställning på informationssystem

  • Kvalitetssäkring

   Kvalitetssäkra processer
   Granska och förankra processer
   Mäta processer
   Effektivisera processer

  • Workshop och dokumentation

   Workshop och modellering
   Dokumentation inkl olika verktyg

  • Processorganisation

   Ansvarsfördelning – process / linjen

  • Avslutning

  Frågor? Få svar av sakkunnig

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.