Verksamhetsutveckling med processer Grundutbildning i Astrakanmetoden

Om vi ska vara filosofiska; utbildningen handlar om själva meningen med att du går till jobbet varje dag. Om vi ska vara ekonomiska; utbildningen handlar om hur du ska få ut mesta möjliga effekt i verksamheten per investerad krona. Kursen Verksamhetsutveckling med processer tydliggör vilket arbete som utförs och hur det är kopplat till ert uppdrag. Ni ska kunna se svart på vitt vilket arbete som genererar kundnytta innan ni fattar beslut om effektiviseringar.

 • Kursid A1601
 • Kursavgift 26 200 kr (exkl moms)
 • Omfattning Blended: 3.5 dagar (Digital modul + 2 workshopdagar)

Efter utbildningen Verksamhetsutveckling med processer kan du

 • Genomföra processkartläggningar och ta fram tydliga före- och efterbilder som hjälper dig att utvärdera förbättringar av arbetssätt
 • Utvärdera potentiella förbättringar och förändringar utifrån behov av tid, arbete, kompetens, information och pengar
 • Göra kopplingen tydlig mellan verksamhetens uppdrag, de mål ni satt, arbetet som utförs och de resurser som krävs för att nå önskat resultat
 • Identifiera arbete som inte är värdeskapande och fördela om resurser dit de ger mest effekt.
 • Se sambandet mellan det arbete som utförs och värdet som skapas för kund

Kartlägg processer och genomför förändringar snabbare

Hos oss får du lära dig att kartlägga verksamhetens processer. Även kallat processmodellering. Till vardags används detta för att finslipa arbetssätt och effektivisera. De små, men ständiga, förbättringarna.

Men ibland räcker inte de små förbättringarna. Förändringar i omvärlden kan kräva större omställningar. Att ha väldokumenterade processer innebär i sådana lägen att ni har betydligt bättre förutsättningar för att snabbt kunna genomföra förändringar. Ni vet vilket arbete som utförs idag och hur det måste förändras för att ni ska leva upp till nya krav gällande kvalitet och/eller produktivitet.

Målet med utbildningen är att du ska behärska grunderna i verksamhetsutveckling och kunna genomföra kvalitativa processkartläggningar. Du ska kunna styra arbetet och skapa förutsättningar för att få jämnare och högre kvalitet i tjänster och produkter.

Vem går vår utbildning i processbaserad verksamhetsutveckling?

Besöker du våra lokaler en vanlig novembertorsdag så möts du av det här; Specialister som brakar loss i försök att hitta nya vägar, bättre strategier och smartare affärsmodeller. Varje utbildning är starten av en ny förbättringsvåg hos individer, team och organisationer. Våra deltagare arbetar oftast med utvecklingsfrågor men också förvaltning av verksamheten. Vanligt förekommande yrkestitlar bland deltagarna är Verksamhetsutvecklare, Projektledare, Arkivarie, Managementkonsult, Affärsutvecklare, Avdelningschef och Förändringsledare.

Är du intresserad av fler kurser inom verksamhetsutveckling så hittar du det här.

Metod för verksamhetsutveckling som bygger på helhetsförståelse och samskapande

Den bästa verksamhetsutvecklingen involverar berörda människor från starten. Ingen sitter ensam på hela sanningen. Genom att samla intressenter med olika erfarenheter, kompetens och de som faktiskt utför arbetet kan vi se till att få en helhetsbild som faktiskt stämmer. Därför behöver metoden för processkartläggningar och -utveckling du får lära dig vara enkel. Så att du som expert och workshopledare kan guida grupper till ett bra resultat oavsett vilka förkunskaper de sitter på om verksamhetsutveckling.

Lösningsneutral – inte enbart IT-lösningar

Ofta innebär verksamhetsutveckling IT-utveckling – men inte alltid. Metoden är därför lösningsneutral och går att använda för att ställa krav på allt från kompetens till maskiner.

Ladda hem dokument

Om processinförande

 • Bocka för de dokument du vill ladda ner
        • Hidden
        • Hidden
        • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

        Kursinnehåll

        • Bakgrund

         Verksamhet och processer
         Förädlingskedjan och förädlingsobjekt
         Begreppet process
         Processer i tjänsteproducerande verksamhet

        • Astrakanmetoden

         Astrakanmetoden – sammanfattning
         Arbetssätt och bärande idéer
         Processmodellering
         Begreppsmodellering
         Målmodellering

        • Fördjupningsområden

         Processnivåer
         Intressent- och behovsanalys
         Resurser i processer
         Aktörer/roller i processer
         Processbeskrivningars betydelse för kravställning på informationssystem

        • Kvalitetssäkring

         Kvalitetssäkra processer
         Granska och förankra processer
         Mäta processer
         Effektivisera processer

        • Workshop och dokumentation

         Workshop och modellering
         Dokumentation inkl olika verktyg

        • Processorganisation

         Ansvarsfördelning – process / linjen

        • Avslutning

        Frågor? Få svar av sakkunnig

        Skriv din fråga nedan eller ring oss på 08-54 54 23 00

        • Hidden
        • Hidden
         • Hidden
         • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

         Vanliga frågor

         • Behöver jag något speciellt verktyg för att rita processerna?+

          Nej, du kan dokumentera processerna på vilket sätt du vill. Med det sagt så finns det en Astrakanprofil till enterprise architect.

          Arbetssättet bygger på att du som facilitator ska kunna leda en grupp som saknar förkunskaper om processkartläggning, enkelheten är en av metodens styrkor.

         • Hur länge har jag tillgång till den digitala modulen?+

          12 månader från och med bokning av utbildningen. Det finns möjlighet att förlänga tidsperioden samt att få ytterligare handledning mot en ersättning.

         • När ska jag vara klar med den digitala modulen inför utbildningen?+

          10 dagar innan utbildningens genomförande följer vi upp att alla som ska delta har genomfört den digitala modulen. Det går bra att boka utbildningen med kortare än tio dagars varsel men det krävs att du hinner genomföra e-learningen innan utbildningsstart.
          Om modulen inte är avslutad innan utbildningsstart får du gå utbildningen vid senare tillfälle i mån av plats.

         • Hur omfattande är den digitala modulen?+

          Genomförandetiden pendlar mellan 8-14 timmar. Snittiden för genomförande är 12 timmar.

          Modulen består av inspelade föreläsningar och övningar i processmodellering. Teorin som ingår motsvarar två klassrumsdagar och över 150 sidor kursmaterial.

          Vi har sett till så att modulen täcker alla de viktiga grunderna i processutveckling med Astrakanmetoden. Det gör att vi kan lägga mer tid på övning under utbildningsdagarna men ger dig också möjligheten till repetition och support vid behov.