Verksamhetsutveckling med processer Grundutbildning i Astrakanmetoden

Kursnummer: A1601 Med Astrakangaranti
Antal dagar: 3 dagar
Kursavgift: 20 750 kr (exkl moms)
Ingår i en certifiering
Denna kurs ingår i : Certifierad Verksamhetsutvecklare med Astrakanmetoden
Kursinnehåll »

Efter utbildningen Verksamhetsutveckling med processer…

 • Kan du genomföra processkartläggningar och ta fram tydliga före- och efterbilder som hjälper dig att utvärdera förbättringar av arbetssätt och andra förändringar i verksamheten utifrån tid, arbete och pengar.
 • Kan du med hjälp av processbeskrivningar göra kopplingen tydlig mellan verksamhetens uppdrag, de mål ni satt, arbetet som utförs och de resurser som krävs för att nå önskat resultat. Alltså; du lär dig tydliggöra ert uppdrag och hur allt arbete bidrar till att skapa värde för era kunder
 • Kan du identifiera arbete som inte är värdeskapande och fördela om resurser dit de ger mest effekt.

Om Verksamhetsutveckling med processer

Om vi ska vara filosofiska; utbildningen handlar om själva meningen med att du går till jobbet varje dag.
Om vi ska vara ekonomiska; utbildningen handlar om hur du ska få ut mesta möjliga effekt i verksamheten per investerad krona.

Verksamhetsutveckling med processer tydliggör vilket arbete som utförs och hur det är kopplat till ert uppdrag. Ni ska kunna se svart på vitt vilket arbete som genererar kundnytta och fatta beslut om effektiviseringar.

I vår dokumentbank hittar du tips på hur du lyckas med processerna, ett exempel är Processinförande.

Kartlägg processer och genomför förändringar snabbare

Hos oss får du lära dig att kartlägga verksamhetens processer. Även kallat processmodellering. Till vardags används detta för att finslipa arbetssätt och effektivisera. De små, men ständiga, förbättringarna.

Men ibland räcker inte de små förbättringarna. Förändringar i omvärlden kan kräva större omställningar. Att ha väldokumenterade processer innebär i sådana lägen att ni har betydligt bättre förutsättningar för att snabbt kunna genomföra förändringar. Ni vet vilket arbete som utförs idag och hur det måste förändras för att ni ska leva upp till nya krav gällande kvalitet och/eller produktivitet.

Målet med utbildningen är att du ska behärska grunderna i verksamhetsutveckling och kunna genomföra kvalitativa processkartläggningar. Du ska kunna styra arbetet och skapa förutsättningar för att få jämnare och högre kvalitet i tjänster och produkter.

Vem går vår utbildning i processbaserad verksamhetsutveckling?

Besöker du våra lokaler en vanlig novembertorsdag så möts du av det här; Specialister som brakar loss i försök att hitta nya vägar, bättre strategier och smartare affärsmodeller.
Varje utbildning är starten av en ny förbättringsvåg hos individer, team och organisationer. Våra deltagare arbetar oftast med utvecklingsfrågor men också förvaltning av verksamheten.
Vanligt förekommande yrkestitlar bland deltagarna är Verksamhetsutvecklare, Projektledare, Arkivarie, Managementkonsult, Affärsutvecklare, Avdelningschef och Förändringsledare.

Är du intresserad av fler kurser inom Affärs- och verksamhetsutveckling så hittar du det här.

Boka »

Kursinnehåll

Bakgrund
Verksamhet och processer
Förädlingskedjan och förädlingsobjekt
Begreppet process
Processer i tjänsteproducerande verksamhet

Astrakanmetoden

Astrakanmetoden – sammanfattning
Arbetssätt och bärande idéer
Processmodellering
Begreppsmodellering
Målmodellering

Fördjupningsområden
Processnivåer
Intressent- och behovsanalys
Resurser i processer
Aktörer/roller i processer
Processbeskrivningars betydelse för kravställning på informationssystem

Kvalitetssäkring
Kvalitetssäkra processer
Granska och förankra processer
Mäta processer
Effektivisera processer

Workshop och dokumentation
Workshop och modellering
Dokumentation inkl olika verktyg

Processorganisation
Ansvarsfördelning – process / linjen

Avslutning

Boka »
 • Andreas Melin
  Namn: Andreas Melin
  Yrke: Användbarhetskonsult på Logica
  Arbetar med: Utveckling av gränssnitt i applikationer, webbapplikationer och system.

  Kurs och nytta:
  A1601 - Verksamhetsutveckling med processer

  Nyttan var att jag nu kan strukturera kundens processer och enklare översätta dem till systemstöd.

 • Britt-Marie Östholm
  Namn: Britt-Marie Östholm
  Yrke: Chef för Riksarkivets Normeringsenhet
  Arbetar med: Riksarkivets krav på statsförvaltningen när det gäller upprättande av verksamhetsnära strukturer för klassificering av dokument och ärenden

  Kurs och nytta:
  A1601 - Verksamhetsutveckling med processer

  Den nytta jag hade av kurserna (utöver att jag har lärt mig massor om de olika modelleringsteknikerna) är att jag ser sammanhangen på ett annat sätt dvs att de olika modellerna (tex mål-, process-, begrepps-, informations-, funktionsmodeller) visserligen ”säger” en massa var för sig men genom att koppla ihop dem så ser jag sammanhangen (och även spårbarheten) på ett helt annat sätt. Jag jobbar hårt för att få andra i min organisation att se fördelarna med att modellera verksamheten i verksamhetsmodeller och kraven i kravmodeller.

 • Eva Strandell
  Namn: Eva Strandell
  Yrke: Facilitator, DOVE VAI
  Arbetar med: Jag arbetar i ett stort processutvecklingsprojekt på Tele2

  Kurs och nytta:
  A1601 - Verksamhetsutveckling med processer

  Den nytta jag har av kursen (med den utmärkte Christer Nellborn som kursledare) är att jag har fått med mig mycket användbara tankesätt, angreppssätt, metoder och verktyg som jag praktiskt kan använda i nuvarande projekt.

 • Annika Brändström
  Namn: Annika Brändström
  Yrke: VD på Svenska Stöldskyddsföreningen, SSF
  Arbetar med: Affärs- och verksamhetsutveckling

  Kurs och nytta:
  A1601 - Verksamhetsutveckling med processer

  I verksamhetsutveckling har tydliga och effektiva processer en central roll. För mig som verksamhetsansvarig var den här kursen mycket nyttig, både i det egna arbetet men också i min beställarroll av olika projekt. Jag fick en tydlig struktur och många bra verktyg som jag genast hade nytta av.

 • Richard Fahlström
  Namn: Richard Fahlström
  Yrke: Projektledare och verksamhetsutvecklare, Scania
  Arbetar med: Jag driver projekt där verksamhetsmodeller och IT är de två huvudsakliga komponenterna. Det senaste året har jag fokuserat mer och mer på verksamhetsutveckling enligt Astrakan.

  Kurs och nytta:
  A1601 - Verksamhetsutveckling med processer

  Jag har verkligen haft nytta av de kurser jag gått (A2201 & A1601). Framförallt har fått en helt annan tyngd i mig själv när jag diskuterar ämnet och leder workshops. Nu senast i Frankrike. De kommande kurserna jag tänkt gå kommer att komplettera och utveckla mig ytterliggare. Idag vågar jag säga att jag, förutom projektledare, också är verksamhetsutvecklare. Ibland (mer och mer) agerar jag som mentor åt några av mina kollegor.

 • Sophia Johnson
  Namn: Sophia Johnson
  Yrke: Processägare Lantbrukscertifiering, KRAV ekonomisk förening
  Arbetar med: Driva Certifieringsprocessen inom lantbrukssektorn. Vi certifierar i huvudsak enligt KRAVs regelverk för ekologisk produktion men även enligt EU-s regelverk 2092/91

  Kurs och nytta:
  A1601 - Verksamhetsutveckling med processer

  Redan på dag ett kunde jag se direkt nytta av de nya kunskaper som delgavs mig. På den månad som gått efter kursen har jag använt mina nyvunna kunskaper att förtydliga processen och föra ut kunskapen om vad som händer i processen till alla i företaget.

  Vi är i den fasen att en fullständig processorientering av verksamheten inte är helt genomförd och nu har jag fått enorm hjälp att driva den frågan vidare!

  Jag hoppas förstås att tillfälle ges att fortsätta nyttja Astrakans utbildningar för att utveckla verksamheten

 • Roland Röhdén
  Namn: Roland Röhdén
  Yrke: Seniorkonsult, RESALUS AB
  Arbetar med: Jag jobbar med teknisk projektledning och verksamhetsutveckling där jag ofta under olika projekts genomförande, ibland även under analysfasen, ställs inför frågan hur företagets processer ser ut och dess funktionalitet.

  Kurs och nytta:
  A1601 - Verksamhetsutveckling med processer

  Den nytta kursen gett mig är att jag i det läget kan ta upp frågan, ta fram det underlag som finns och göra en processanalys med kunden och komma tillrätta med problemställningen. Med den struktur och riktlinjer som finns i Astrakanmetoden gör det även tydligt för kunden hur processerna byggs och kommunicerar med varandra. Sen är det ingen nackdel att seminarieledaren hade stor erafarenhet av processarbete och på ett positivt sätt delade med sig av sina erfarenheter.

Lämna ett omdöme

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *