Verksamhetsutveckling med processer Grundutbildning i Astrakanmetoden

Om vi ska vara filosofiska; utbildningen handlar om själva meningen med att du går till jobbet varje dag. Om vi ska vara ekonomiska; utbildningen handlar om hur du ska få ut mesta möjliga effekt i verksamheten per investerad krona. Kursen Verksamhetsutveckling med processer tydliggör vilket arbete som utförs och hur det är kopplat till ert uppdrag. Ni ska kunna se svart på vitt vilket arbete som genererar kundnytta och innan ni fattar beslut om effektiviseringar.

 • Kursid A1601
 • Antal dagar Blended: Digital modul + 2 workshopdagar
 • Kursavgift 23 100 kr (exkl moms)

Efter utbildningen Verksamhetsutveckling med processer...

 • Kan du genomföra processkartläggningar och ta fram tydliga före- och efterbilder som hjälper dig att utvärdera förbättringar av arbetssätt och andra förändringar i verksamheten utifrån tid, arbete och pengar.
 • Kan du med hjälp av processbeskrivningar göra kopplingen tydlig mellan verksamhetens uppdrag, de mål ni satt, arbetet som utförs och de resurser som krävs för att nå önskat resultat. Alltså; du lär dig tydliggöra ert uppdrag och hur allt arbete bidrar till att skapa värde för era kunder
 • Kan du identifiera arbete som inte är värdeskapande och fördela om resurser dit de ger mest effekt.

Kartlägg processer och genomför förändringar snabbare

Hos oss får du lära dig att kartlägga verksamhetens processer. Även kallat processmodellering. Till vardags används detta för att finslipa arbetssätt och effektivisera. De små, men ständiga, förbättringarna.

Men ibland räcker inte de små förbättringarna. Förändringar i omvärlden kan kräva större omställningar. Att ha väldokumenterade processer innebär i sådana lägen att ni har betydligt bättre förutsättningar för att snabbt kunna genomföra förändringar. Ni vet vilket arbete som utförs idag och hur det måste förändras för att ni ska leva upp till nya krav gällande kvalitet och/eller produktivitet.

Målet med utbildningen är att du ska behärska grunderna i verksamhetsutveckling och kunna genomföra kvalitativa processkartläggningar. Du ska kunna styra arbetet och skapa förutsättningar för att få jämnare och högre kvalitet i tjänster och produkter.

Vem går vår utbildning i processbaserad verksamhetsutveckling?

Besöker du våra lokaler en vanlig novembertorsdag så möts du av det här; Specialister som brakar loss i försök att hitta nya vägar, bättre strategier och smartare affärsmodeller. Varje utbildning är starten av en ny förbättringsvåg hos individer, team och organisationer. Våra deltagare arbetar oftast med utvecklingsfrågor men också förvaltning av verksamheten. Vanligt förekommande yrkestitlar bland deltagarna är Verksamhetsutvecklare, Projektledare, Arkivarie, Managementkonsult, Affärsutvecklare, Avdelningschef och Förändringsledare.

Är du intresserad av fler kurser inom Affärs- och verksamhetsutveckling så hittar du det här.

Ladda hem dokument

Om processinförande

 • Bocka för de dokument du vill ladda ner
        • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

        Kursinnehåll

        • Bakgrund

         Verksamhet och processer
         Förädlingskedjan och förädlingsobjekt
         Begreppet process
         Processer i tjänsteproducerande verksamhet

        • Astrakanmetoden

         Astrakanmetoden – sammanfattning
         Arbetssätt och bärande idéer
         Processmodellering
         Begreppsmodellering
         Målmodellering

        • Fördjupningsområden

         Processnivåer
         Intressent- och behovsanalys
         Resurser i processer
         Aktörer/roller i processer
         Processbeskrivningars betydelse för kravställning på informationssystem

        • Kvalitetssäkring

         Kvalitetssäkra processer
         Granska och förankra processer
         Mäta processer
         Effektivisera processer

        • Workshop och dokumentation

         Workshop och modellering
         Dokumentation inkl olika verktyg

        • Processorganisation

         Ansvarsfördelning – process / linjen

        • Avslutning

        Frågor? Få svar av sakkunnig

        Skriv din fråga nedan eller ring oss på 08-54 54 23 00

        • This field is for validation purposes and should be left unchanged.