Certifierad Verksamhetsarkitekt

Verksamhetsarkitekten gör organisationen redo att snabbt tillgodose nya behov och anpassa sig i takt med att omvärlden förändras. Detta genom att kvalitetssäkra krav och modeller för återanvändbarhet och att stötta affärs-, it- och verksamhetsutvecklare i deras arbete.
– Verksamhetsarkitekten är katalysatorn för snabb, men väl genomtänkt, verksamhetsutveckling.

 • Kursid A1624
 • Kursavgift 92 400 kr (ex. moms)
 • Omfattning 10.5 dagar + projektrapport och opponering

Vårt program för verksamhetsarkitekter (VA) ger kompetens för att

 • Tillämpa Astrakanmetoden för att samordna verksamhetsutvecklingsinsatser och säkerställa att processer och verksamhetsstöd pekar mot organisationens mål och syfte.
 • Beskriva, analysera och förvalta verksamhetsarkitektur för att underlätta för kommande utvecklingsinsatser och förändringar i verksamheten.
 • Med hjälp av Astrakanmetoden modellera processer, information, mål och begrepp.
 • Sammankoppla: Syfte, mål, vision och strategi såväl som värderingar, regler, processer och information. På så sätt ser vi hur insatser kan riktas mot gemensamma mål, vilka punkter där det kan uppstå intressekonflikter, hur vi säkerställer etiskt agerande eller att vi följer lagar om personuppgifter (GDPR) eller vilka processer som hanterar säkerhetsklassad information.
 • Anpassa ditt arbete efter verksamhetsarkitekturens roll i olika typer av organisationer; offentliga, koncerner, virtuella och affärsdrivande verksamheter.

Vad gör en verksamhetsarkitekt?

Som verksamhetsarkitekt (VA) arbetar du med helheten när det gäller verksamhetsutveckling; verksamhetsarkitekturen – kartan som ger en överblick av verksamheten och hur allting samverkar. Verksamhetsarkitektens uppdrag är att göra komplexa sammanhang enkla att förstå och tillämpa sin kompetens inom verksamhetsutveckling för att se till så att det blir rätt när det gäller allt från juridik och begrepp till beteendeförändring och användbarhet.

Startdatum för programmets delar

Upplägg

1

Första steget

Utbildningen som du börjar med är Verksamhetsutveckling med processer:

Verksamhetsutveckling med processer
Här lär du dig grunderna i Astrakanmetoden och processbaserad verksamhetsutveckling.

2

Andra steget

Följande utbildningar kan du gå i valfri ordning:

Informationsmodellering och begreppsanalys
Se till att människor får den information och de resurser som krävs för att utföra sitt arbete. Med hjälp av begreppsanalysen kan du reda ut verksamhetens språk och ta fram begreppsmodeller; ett verktyg för att säkerställa att vi säger och menar samma sak.

Verksamhetsstyrning
Tydliggör syftet med det ni gör. Hjälp människor att prioritera det som är viktigast för verksamheten och att utföra arbetet på rätt sätt.

3

Tredje steget. Utbildning+Examination

Verksamhetsarkitektur

 • Verksamhetsarkitekturens uppgift i verksamhetsutveckling
 • Förvaltning av modeller
 • Kedjan från affärsmodell till verklighet

Examination
Första delen i examinationen sker i workshopformat. Du får visa prov på din kompetens under vår kurs Verksamhetsarkitektur. Du förväntas visa att du kan tillämpa dina kunskaper strategiskt i olika typer av verksamheter och facilitera verksamhetsutveckling.

4

Sista steget. Projektrapport

Rapportering och examination

 • Projektrapport
 • Opponering och uppföljning med lärare

I en projektrapport får du redovisa hur du arbetat strategiskt med verksamhetsarkitektur och de olika modellperspektiven som ingår i Astrakanmetoden. Därefter följer en opponering och handledning för kompletteringar.

Frågor och svar

 • Om jag är verksamhetsarkitekt, använder Astrakanmetoden och vill certifiera mig utan utbildning?+

  Då Astrakanmetoden är etablerad i många stora organisationer idag går det självklart att lära sig den utan utbildning. Kursen Verksamhetsarkitektur är det dock krav på att gå då vi vill examinera din praktiska förmåga utifrån olika case. Utbildningen består av en digital dag med genomgång av metod samt två dagar med praktisk övning.
  Kostnaden för att certifiera sig genom att endast gå utbildningen Verksamhetsarkitektur och genomföra opponeringen är 37 850 kr (ex. moms). Om du redan gått delar av de kurser som ingår i programmet får du gärna kontakta oss.

 • Vad är fördelen med att beställa hela programmet på en gång?+

  Vid bokning av programmet så ingår en rabatt om 20 % på kurser och certifieringsprocess jämfört med att boka dessa separat. Total besparing vid bokning av hela programmet är alltså 23 100 kr, exklusive moms.

Frågor? Få svar av sakkunnig

Skriv din fråga nedan eller ring oss på 08-54 54 23 00

 • Hidden
 • Hidden
  • Hidden
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

  Certifierade

  Certifierad Verksamhetsarkitekt enligt Astrakan
  Pelle Blom
  Konsult
  Knowit AB
  Certifierad Verksamhetsarkitekt
  Astrakan - Certifierad Verksamhetsarkitekt
  Ala Olivia Alhassani Stäck

  Arbetsförmedlingen
  Certifierad Verksamhetsarkitekt
  Mattias Lundgren, certifierad Verksamhetsarkitekt
  Mattis Lundgren
  Verksamhetsarkitekt

  Certifierad Verksamhetsarkitekt