Certifierad Verksamhetsarkitekt

Verksamhetsarkitekten gör organisationen redo att snabbt tillgodose nya behov och anpassa sig i takt med att omvärlden förändras. Detta genom att kvalitetssäkra krav och modeller för återanvändbarhet och att stötta affärs-, it- och verksamhetsutvecklare i deras arbete.
– Verksamhetsarkitekten är katalysatorn för snabb, men väl genomtänkt, verksamhetsutveckling.

 • Kursid A1624
 • Antal dagar 10 dagar + projektrapport och opponering
 • Kursavgift 72 590 kr (exkl moms)

Vårt program för verksamhetsarkitekter (VA) ger kompetens för att

 • Tillämpa Astrakanmetoden för att samordna verksamhetsutvecklingsinsatser och säkerställa att processer och verksamhetsstöd pekar mot organisationens mål och syfte.

 • Beskriva, analysera och förvalta verksamhetsarkitektur för att underlätta för kommande utvecklingsinsatser och förändringar i verksamheten.

 • Med hjälp av Astrakanmetoden modellera processer, information, mål och begrepp.

 • Sammankoppla: Syfte, mål, vision och strategi såväl som värderingar, regler, processer och information. På så sätt ser vi hur insatser kan riktas mot gemensamma mål, vilka punkter där det kan uppstå intressekonflikter, hur vi säkerställer etiskt agerande eller att vi följer lagar om personuppgifter (GDPR) eller vilka processer som hanterar säkerhetsklassad information.

 • Anpassa ditt arbete efter verksamhetsarkitekturens roll i olika typer av organisationer; offentliga, koncerner, virtuella och affärsdrivande verksamheter.

Vad gör en verksamhetsarkitekt?

Som verksamhetsarkitekt (VA) arbetar du med helheten när det gäller verksamhetsutveckling; verksamhetsarkitekturen – kartan som ger en överblick av verksamheten och hur allting samverkar. Verksamhetsarkitektens uppdrag är att göra komplexa sammanhang enkla att förstå och tillämpa sin kompetens inom verksamhetsutveckling för att se till så att det blir rätt när det gäller allt från juridik och begrepp till beteendeförändring och användbarhet.

Upplägg och kurser som ingår i Certifierad Verksamhetsarkitekt

Programmet består av totalt tio kursdagar + rapportering och examination. Vid bokning av programmet så ingår en rabatt om 15% på kurser och certifieringsprocess jämfört med att boka dessa separat. Total besparing vid bokning av hela programmet är alltså 12 660 SEK, exklusive moms.

 1. Verksamhetsutveckling med processer
  – Processmodellering med Astrakanmetoden
  – Tydliggör kopplingen mellan det arbete som utförs och era mål – på vilket sätt skapar ni värde?
  – Fördela resurser dit de ger mest effekt och eliminera slöseri
 2. Informationsmodellering och begreppsanalys
  – Analysera och beskriv verksamhetens information och informationsbehov: vem som behöver informationen, när den ska finnas tillgänglig
  – Begreppsanalys och informationskvalitet – säkerställ att det inte finns motsägelser i era system såväl som att ni säger och menar samma sak
 3. Verksamhetsstyrning
  – Ta fram en tydlig kedja från verksamhetens syfte ner till enskilda aktiviteter, som hjälper er att identifiera förbättringsmöjligheter och minska slöseri
  Regel- och verksamhetsmodellering med Astrakanmetoden
  – Kan du göra komplexa verksamhetsregler begripliga och användbara för verksamheten.
 4. Verksamhetsarkitektur
  – Verksamhetsarkitekturens uppgift i verksamhetsutveckling
  – Förvaltning av modeller
  – Kedjan från affärsmodell till verklighet
 5. Rapportering och examination
  – Projektrapport
  – Opponering och uppföljning med lärare

Så examineras du inför certifiering

I workshopformat – du får visa prov på din kompetens under vår kurs Verksamhetsarkitektur. Utbildningen genomförs i workshopformat och du förväntas visa att du kan tillämpa dina kunskaper strategiskt i olika typer av verksamheter och facilitera verksamhetsutveckling.

I en projektrapport får du redovisa hur du arbetat strategiskt med verksamhetsarkitektur och de olika modellperspektiven som ingår i Astrakanmetoden. Därefter följer en opponering och handledning för kompletteringar.

Upplägg - Certifierad Verksamhetsarkitekt

1

Steg 1

Verksamhetsutveckling med processer

 • Processmodellering med Astrakanmetoden
 • Tydliggör kopplingen mellan det arbete som utförs och era mål – på vilket sätt skapar ni värde?
 • Fördela resurser dit de ger mest effekt och eliminera slöseri
2

Steg 2

Följande utbildningar kan du gå i valfri ordning:

Informationsmodellering och begreppsanalys

 • Analysera och beskriv verksamhetens information och informationsbehov: vem som behöver informationen, när den ska finnas tillgänglig
 • Begreppsanalys och informationskvalitet – säkerställ att det inte finns motsägelser i era system såväl som att ni säger och menar samma sak

Verksamhetsstyrning

 • Ta fram en tydlig kedja från verksamhetens syfte ner till enskilda aktiviteter, som hjälper er att identifiera förbättringsmöjligheter och minska slöseri
 • Regel- och verksamhetsmodellering med Astrakanmetoden
 • Kan du göra komplexa verksamhetsregler begripliga och användbara för verksamheten.
3

Steg 3: Utbildning+Examination

Verksamhetsarkitektur

 • Verksamhetsarkitekturens uppgift i verksamhetsutveckling
 • Förvaltning av modeller
 • Kedjan från affärsmodell till verklighet

Examination
Första delen i examinationen sker i workshopformat. Du får visa prov på din kompetens under vår kurs Verksamhetsarkitektur. Utbildningen genomförs i workshopformat och du förväntas visa att du kan tillämpa dina kunskaper strategiskt i olika typer av verksamheter och facilitera verksamhetsutveckling.

4

Steg 4: Projektrapport

Rapportering och examination

 • Projektrapport
 • Opponering och uppföljning med lärare

I en projektrapport får du redovisa hur du arbetat strategiskt med verksamhetsarkitektur och de olika modellperspektiven som ingår i Astrakanmetoden. Därefter följer en opponering och handledning för kompletteringar.

Frågor? Få svar av sakkunnig

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Frågor och svar

 • Om jag är verksamhetsarkitekt, använder Astrakanmetoden och vill certifiera mig utan utbildning?+

  Då Astrakanmetoden är etablerad i många stora organisationer idag går det självklart att lära sig den utan utbildning. Kursen Verksamhetsarkitektur är det dock krav på att gå då vi vill examinera din praktiska förmåga utifrån olika case. Utbildningen består av en digital dag med genomgång av metod samt två dagar med praktisk övning.
  Kostnaden för att certifiera sig genom att endast gå utbildningen Verksamhetsarkitektur och genomföra opponeringen är 34 950 kr (exkl moms). Om du redan gått delar av de kurser som ingår i programmet får du gärna kontakta oss.