Självkännedom som ledare

Vad är bra ledarskap? Hur påverkas ditt ledarskap av ditt sätt att tänka inför beslut, kommunikation och prioriteringar? Här hittar du tips om hjärnan på jobbet, vad som påverkar oss i olika situationer och hur du kan ta hand om både dig själv och andra.

Utveckla dig själv som ledare

Tips från Kelly Odell