Inspiration genererad!

Kika på resultatet nedan. Vill du hitta fler artiklar och filmklipp inom området kan du generera en ny artikel. Du kan även byta ämne

Generera en ny artikel Välj ett annat ämne

Fördomar hindrar förändring Testa dina fördomar

Ett av de vanligaste misstagen vi gör är att tro att vi inte har fördomar. Det har vi. Antaganden som vuxit till fördomar är inprogrammerade i vår hjärna sedan vår uppväxt; män ska inte bära rosa, kvinnor kör sämre bil, blondiner är inte lika smarta som brunetter, alla som bor i Danderyd är rika, journalister är vänsterorienterade, golfare är snobbar. Många gånger är fördomar till hjälp – men ibland hämmar de förändring och utveckling. Här kan du läsa mer om orsaken till fördomar och testa dina egna.

Fördomar funktionella – men hindrar förändring

Fördomar. Det behöver inte alltid innebära någonting negativt. I själva verket har fördomar hjälpt oss att överleva och utvecklas. Det är den som får oss att reagera instinktivt i situationer som kan innebära fara. Ormar är farliga, det är bäst jag inte trampar på det som ligger på stigen där. Utan att vi vet ordet av har vi hoppat åt sidan för att inte riskera att det skulle kunna ha varit en orm. Omedvetet, innan vi ens hinner tänka tanken.
Det är också den här grundprogrammeringen som ger oss  förmågan att se om ett föremål är längre bort än ett annat och lösa enkla, lösa snabba okomplicerade uppgifter som hur mycket är 2+2.

Men vill vi uppnå någon form av förändring så är denna grundprogrammering ofta i vägen om vi inte är medveten om den.

Enligt psykolog och ekonomipristagare Daniel Kahneman så har vi två system i vår hjärna, ett reflexivt system och ett intellektuellt.

System 1 och 2

Vår förprogrammerade information finns i system 1, det är där våra snabba reaktioner finns, vårt ”fight or flight”-beteende. Detta system kräver väldigt lite energi – vi reagerar, vi behöver inte tänka efter. Det som finns i systemet är ett inlärt beteende, med början från dag ett i våra liv. Det har påverkats av föräldrar, vänner, lärare, media. Det är ständigt aktivt.

I system 2 – det system som skiljer oss från djuren – sker det medvetna; planering, teoretiskt och abstrakt tänkande, konsekvensanalys, impulskontroll och även empati. Detta system kräver betydligt mer energi. Det är detta system som gör att vi kan fickparkera men också bedöma vad som är ett passande beteende i ett nytt socialt sammanhang.

Det är dessutom system 2 som gör att vi kan räkna antalet A i det här stycket:
Puh kikar över min axel och säger: ”Åttio är verkligen en bra siffra, men det kunde lika gärna vara åttio veckor eller dagar eller minuter i stället för år”, och jag säger: ”Då bestämmer vi åttio sekunder, för då är det som om det vore alldeles nyss.” Nasse säger: ”En gång försökte jag räkna till 80, men när jag kom till 37 började siffrorna hoppa och studsa och hjula framför mig, särskilt sexorna och niorna.” ”De gör så när man minst anar det”, säger Puh.

Den som kontinuerligt tränar upp sin medvetenhet om system 1 och lär sig vanan att ”slå på” sitt system 2 blir öppnare för nya intryck, har lättare att förstå andra människor och kan bedöma olika perspektiv av en förändring. Hen blir också betydligt bättre som chef och ledare.

Att försöka förhålla sig öppen till omvärlden är att försöka hålla koll på sitt snabbtänkande. Att inte låta erfarenheter, vanföreställningar och fördomar springa iväg med slutsatser. Och för att få andra att göra detta så måste vi börja med oss själva.

Mer om fördomar och ledarskap

Här kan du läsa en fortsättning och intervju med vår lärare Maria Karlsson: lär känna dig själv som ledare.

Testa dina fördomar

Via Project Implicit (ett internationellt projekt som initierats av en grupp forskare) kan du mäta dina fördomar. De vill med så kallad implicit mätning, (till skillnad mot explicit) nå våra förutfattade meningar (som system 1 producerar) innan vi själva hinner censurera i system 2. Vågar du testa?

https://implicit.harvard.edu/implicit/sweden/

Christina Varenius, kommunikatör och författare till Sälj vs. Marknad