Ny som Chef och Ledare

Ny som chef-utbildning för dig som vill ha en tryggare väg in i ledarrollen.
Hos oss får du hjälp att hantera de förväntningar som finns på dig som ledare, oavsett om du är chef över gamla kollegor eller leder en ny grupp. Du får träna din kommunikationsförmåga; hur du kan bidra till ökad motivation och prestation. Såväl som hur du tar itu med svårare situationer där du som chef behöver stötta eller dra en nödvändig gräns.
– En ny som chef utbildning för dig som vill utvecklas som ledare, chef och coach.

 • Kursid A1206
 • Antal dagar 2
 • Kursavgift 12 100 kr (exkl moms)

Efter vår utbildning Ny som Chef och Ledare...

 • Förstår du vilka förväntningar, krav och utmaningar som ledare ställs inför och hur du hanterar dem
 • Kan du anpassa ditt sätt att leda utifrån individen, situationen och gruppen
 • Har du fått tillvägagångssätt för hur du ska hantera rollen som chef över gamla kollegor såväl som hur du kan göra i en nybildad eller förändrad grupp
 • Hanterar du olika typer av samtal; såsom konflikthantering, svåra samtal, feedback, utvecklingssamtal, lönesamtal
 • Sätter du tydliga mål och har verktyg för att öka ansvarstagandet och engagemanget hos dina medarbetare kring målen och måluppfyllelsen
 • Delegerar du på ett sätt som motiverar och skapar rätt förutsättningar för att arbetet ska bli utfört
 • Förstår du vilka förutsättningar som öppnar för att medarbetare ska leva upp och prestera genom sina drivkrafter och personliga motivation

Ny som chef – vilken väg väljer du?

Vår ledarskapsutbildning ”Ny som chef” hjälper dig utveckla ett chefs- och ledarskap som du kan stå för och känner dig trygg med. Vi vill utbilda chefer som bryr sig om sina medarbetare och som ser att deras utveckling också gagnar organisationen. Det krävs mod för att våga leda på det sättet och samtidigt ta ansvar för beslut såväl som resultat.

Vill du som ledare stå för detta?

 • Du vill motivera medhjälp av en gemensam vision och värderingar istället för piska och morot
 • Du vill agera och leda genom handling framför passivitet och oro för vad som ska hända
 • Du fattar beslut utifrån verksamhetens och arbetsgruppens bästa framför egenintressen
 • Du vill ge utrymme för varje individ att växa och vara kreativ framför övervakning och att korrigera avvikelser

Delar du dessa värderingar med oss? Bra, då vill vi hjälpa dig att lyckas i rollen som ny chef.

Pedagogiskt upplägg för kursen Ny som chef – mycket träning och liten grupp

Tempot är intensivt då denna kurs ska ge en bred kompetens samtidigt som vi vill säkerställa att du får mycket övning och kan tillämpa kommunikationstekniker och modeller i praktiken. För att underlätta detta arbetar vi i mindre grupper och har ett begränsat deltagarantal på kursen.

Vi arbetar enligt modellen; Praktisk övning – Teori – Praktisk förankring – Reflektion/Diskussion. Vi utgår ifrån dina egna frågor och case, med hjälp av teori, övning och reflektion skapas en djupare förståelse för innehållet. Framför allt får du chansen att träna, ta emot och ge feedback till andra chefer, utbyta erfarenheter och koppla ihop innehållet med hur du kan använda insikterna och verktygen för att bli en bättre chef.

Utbildningen Ny som chef tränar dig utifrån tre huvudfunktioner:

 • Att leda mot tydliga mål

  Hur vi sätter mål, ökar kvalitén på arbetet och skapar goda vanor. Utbildningen ger dig nödvändiga verktyg och rutiner för: feedback, utvecklingssamtal, mötesledning, delegering, konflikthantering och anpassning efter individer, beteenden och situationer.

 • Att coacha för att ta tillvara medarbetares motivation

  Bidra till ökad motivation och coacha medarbetare till problemlösning. Många som är nya chefer fastnar i det operativa, ”själv är bäste dräng” stämmer dock inte när det gäller rollen som ledare. Vi vill se till att du från början kan utveckla medarbetare med hjälp av coachning så att ditt team blir mer självständigt och kan avlasta dig från en större del av arbetsbördan.

 • Att sätta ramar som chef

  Vad det innebär att stå på arbetsgivarens sida och hur du företräder verksamhetens värderingar.

Ladda hem

Tips för nya chefer

 • Bocka för de dokument du vill ladda ner
        • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

        Innehåll - Ny som chef och ledare

        • Vad är ledarskap?

         Vilka är ledarens uppgifter, ansvar och befogenheter?
         Vad menas med ledarstilar och hur fungerar de?
         Hur anpassar jag mitt sätt att leda utifrån individen, situationen och gruppen?
         Hur fungerar jag i förhållande till olika ledarstilar och kraven som ställs på ledare i min organisation

        • Leda medarbetare mot mål

         Vikten av tydliga mål
         Vad bör man tänka på när man sätter mål?
         Hur försäkrar man sig om att målen uppnås?
         Till vem och hur kan man delegera?
         Hur behåller man kontrollen samtidigt som man överlåter ansvar?

        • Lönesamtal och medarbetarsamtal

         Förberedelser, underlag
         Syfte och mål med samtalen
         Kontexten
         Bedömningsgrunder
         Samtalsstruktur och innehåll
         Dokumentation, efterarbete
         Uppföljning
         Svåra lägen, och hur du hanterar dem

        • Möten

         Formalia runt mötet
         Hur leder man mötet?
         Hur man får alla delaktiga.
         Hur följer man upp det man kommit fram till under mötet?

        • Kommunikation & feedback

         Vad bör man tänka på när man ger kritik?
         Vad bör man tänka på när man får kritik?
         Hur använda beröm medvetet för att stärka och utveckla motivation och beteenden
         Konsten att lyssna och bekräfta
         Hur använder man frågor för att skapa tydlighet, ansvarstagande och insikt?

        • Konflikter och samtal om svåra saker

         Vilka effekter har en konfliktfylld situation på de inblandade?
         Orsaker, verkan och reaktioner vid problem och konflikter
         Hur vår inställning påverkar förmågan att hantera konflikter och problem
         Vilka positiva aspekter för en konflikt med sig?
         Samtalsmodeller
         Problemlösningsmodell
         Hur bör konflikthanteringsförloppet se ut?

        Frågor? Få svar av sakkunnig

        Skriv din fråga nedan eller ring oss på 08-54 54 23 00

        • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

        Frågor och svar

        • Riktar sig utbildningen enbart till chefer?+

         Utbildningen riktar sig i huvudsak till dig som är ny som chef eller som är ”självlärd chef och ledare”. Utbildningen innehåller chefsspecifika moment, exempelvis löne- och utvecklingssamtal, arbetsrätt. Med det sagt så är det fortfarande en bra grundkurs i ledarskap, kanske är du teamledare idag men siktar på en karriär som chef?

        Lärare