Ny som Chef och Ledare

Kursnummer: A1206 Med Astrakangaranti
Antal dagar: 2
Kursavgift: 10 450 kr (exkl moms)
Ingår i ett diplomprogram
Denna kurs ingår i : Astrakans Ledarskapsprogram
Kursinnehåll »

Ny som chef-utbildning för dig som vill ha en tryggare väg in i ledarrollen.
Hos oss får du hjälp att hantera de förväntningar som finns på dig som ledare, oavsett om du är chef över gamla kollegor eller leder en ny grupp. Du får träna din kommunikationsförmåga; hur du kan bidra till ökad motivation och prestation. Såväl som hur du tar itu med svårare situationer där du som chef behöver stötta eller dra en nödvändig gräns.

– En ny som chef utbildning för dig som vill utvecklas som ledare, chef och coach.

Efter vår utbildning Ny som Chef och Ledare

 • Förstår du vilka förväntningar, krav och utmaningar som ledare ställs inför och hur du hanterar dem
 • Kan du anpassa ditt sätt att leda utifrån individen, situationen och gruppen
 • Har du fått tillvägagångssätt för hur du ska hantera rollen som chef över gamla kollegor såväl som hur du kan göra i en nybildad eller förändrad grupp
 • Hanterar du olika typer av samtal; såsom konflikthantering, svåra samtal, feedback, utvecklingssamtal, lönesamtal
 • Sätter du tydliga mål och har verktyg för att öka ansvarstagandet och engagemanget hos dina medarbetare kring målen och måluppfyllelsen
 • Delegerar du på ett sätt som motiverar och skapar rätt förutsättningar för att arbetet ska bli utfört
 • Förstår du vilka förutsättningar som öppnar för att medarbetare ska leva upp och prestera genom sina drivkrafter och personliga motivation
 • Har du fått grundläggande insikt om arbetsrätt och vad du som chef behöver förhålla dig till.

Vilken väg väljer du? Att vara ny som coach, chef och ledare

Vår ledarskapsutbildning ”Ny som chef” hjälper dig utveckla ett chefs- och ledarskap som du kan stå för och känner dig trygg med. Vi vill utbilda chefer som bryr sig om sina medarbetare och som ser att deras utveckling också gagnar organisationen. Det krävs mod för att våga leda på det sättet och samtidigt ta ansvar för beslut såväl som resultat.

Vill du som ledare stå för detta?

 • Du vill motivera medhjälp av en gemensam vision och värderingar istället för piska och morot
 • Du vill agera och leda genom handling framför passivitet och oro för vad som ska hända
 • Du fattar beslut utifrån verksamhetens och arbetsgruppens bästa framför egenintressen
 • Du vill ge utrymme för varje individ att växa och vara kreativ framför övervakning och att korrigera avvikelser

Delar du dessa värderingar med oss? Bra, då vill vi hjälpa dig att lyckas i rollen som ny chef.

Utbildningen Ny som chef tränar dig utifrån tre huvudfunktioner:

 • att leda mot tydliga mål
 • att coacha för att ta tillvara medarbetares motivation
 • att sätta ramar som chef.

Utbildningen ger dig nödvändiga färdigheter i rollen som ledare; feedback, utvecklingssamtal, mötesledning, delegering, konflikthantering och anpassning efter individer, beteenden och situationer.

Vi arbetar också med chefskapet; hur vi sätter mål och tar ut riktningen för hur arbetet ska genomföras. Vad det innebär att stå på arbetsgivarens sida och hur du företräder verksamhetens värderingar, du får även en genomgång av det du som chef måste känna till om arbetsrätt.

Du får också lära dig hur du kan agera för att bidra till ökad motivation och coacha medarbetare till problemlösning. Många som är nya chefer fastnar i det operativa, ”själv är bäste dräng” stämmer dock inte när det gäller rollen som ledare. Vi vill se till att du från början kan utveckla medarbetare med hjälp av coachning så att ditt team blir mer självständigt och kan avlasta dig från en större del av arbetsbördan.

Riktar sig utbildningen enbart till chefer?

Utbildningen riktar sig i huvudsak till dig som är ny som chef eller som är ”självlärd chef och ledare”. Utbildningen innehåller chefsspecifika moment, exempelvis löne- och utvecklingssamtal, arbetsrätt. Med det sagt så är det fortfarande en bra grundkurs i ledarskap, kanske är du teamledare idag men siktar på en karriär som chef?
Astrakans ledarskapsprogram ger dig heltäckande kompetens som ledare. För mer erfarna ledare rekommenderar vi kurserna Kommunikativt Ledarskap och Utvecklande Ledarskap. Hela vårt utbud inom området hittar du här: ledarskapsutbildning.

Mer tips, råd och utveckling för nya chefer

På vår hemsida hittar du all nödvändig ledarskapsteori för dig som är ny som chef. Bland annat grundläggande modeller som situationsanpassat ledarskap, hur du tar itu med konflikter på jobbet, att leda en ny grupp eller vad som kännetecknar framgångsrika chefer och ledare: transformativt ledarskap.

Varje termin anordnar vi även temadagar för chefer och ledare. Om du vill bli inbjuden räcker det med att mejla oss, info@astrakan.se, för att prenumerera på vårt nyhetsbrev.

 

Boka »

Kursinnehåll

Pedagogiskt upplägg för kursen Ny som chef – mycket träning och liten grupp

Tempot är intensivt då denna kurs ska ge en bred kompetens samtidigt som vi vill säkerställa att du får mycket övning och kan tillämpa kommunikationstekniker och modeller i praktiken. För att underlätta detta arbetar vi i mindre grupper och har ett begränsat deltagarantal på kursen.

Vi arbetar enligt modellen; Praktisk övning – Teori – Praktisk förankring – Reflektion/Diskussion. Vi utgår ifrån dina egna frågor och case, med hjälp av teori, övning och reflektion skapas en djupare förståelse för innehållet. Framför allt får du chansen att träna, ta emot och ge feedback till andra chefer, utbyta erfarenheter och koppla ihop innehållet med hur du kan använda insikterna och verktygen för att bli en bättre chef.

Vad är ledarskap?

Vilka är ledarens uppgifter, ansvar och befogenheter?
Vad menas med ledarstilar och hur fungerar de?
Hur anpassar jag mitt sätt att leda utifrån individen, situationen och gruppen?
Hur fungerar jag i förhållande till olika ledarstilar och kraven som ställs på ledare i min organisation

Leda medarbetare mot mål

Vikten av tydliga mål
Vad bör man tänka på när man sätter mål?
Hur försäkrar man sig om att målen uppnås?
Till vem och hur kan man delegera?
Hur behåller man kontrollen samtidigt som man överlåter ansvar?

Lönesamtal och medarbetarsamtal

Förberedelser, underlag
Syfte och mål med samtalen
Kontexten
Bedömningsgrunder
Samtalsstruktur och innehåll
Dokumentation, efterarbete
Uppföljning
Svåra lägen, och hur du hanterar dem

Grundläggande Mötesteknik

Formalia runt mötet
Hur leder man mötet?
Hur man får alla delaktiga.
Hur följer man upp det man kommit fram till under mötet?

Kommunikation & feedback

Vad bör man tänka på när man ger kritik?
Vad bör man tänka på när man får kritik?
Hur använda beröm medvetet för att stärka och utveckla motivation och beteenden
Konsten att lyssna och bekräfta
Hur använder man frågor för att skapa tydlighet, ansvarstagande och insikt?

Konflikter och samtal om svåra saker

Vilka effekter har en konfliktfylld situation på de inblandade?
Orsaker, verkan och reaktioner vid problem och konflikter
Hur vår inställning påverkar förmågan att hantera konflikter och problem
Vilka positiva aspekter för en konflikt med sig?
Samtalsmodeller
Problemlösningsmodell
Hur bör konflikthanteringsförloppet se ut?

Grundläggande arbetsrätt – det bör du känna till

Boka »
 • Sandra Udin
  Namn: Sandra Udin
  Yrke: ‎Consultant Sigma IT & Management at Sigma AB
  Arbetar med: Projektledare inom Microsoft Dynamics AX, Ansvarig för Sigmas projektmetodik Enigma

  Kurs och nytta:
  A1206 - Ny som Chef och Ledare

  Jag fastnade för utbildningen eftersom den hade fokus på ledarskap och inte bara chefsrollen. Utbildningen ger bra verktyg för att hantera olika situationer och samtal. Du får också en genomgång av dina styrkor och svagheter som ledare genom feedback från lärare och deltagare efter övningar. Utbildningen har en bra mix av innehåll och det kändes som att momenten anpassades efter våra önskemål.

 • Rikard Cassergren
  Namn: Rikard Cassergren
  Yrke: Chef över affärsområdet vägprodukter samt personalansvar
  Arbetar med: Containertjänst AB

  Kurs och nytta:
  A1206 - Ny som Chef och Ledare

  Ska man gå in och ta en chefsroll, och dessutom över sina kollegor, så ska man göra det på rätt sätt. Jag har gått de två första delarna av Astrakans Ledarskapsprogram och känner redan nu att jag blivit tydligare som chef. Jag har lärt mig att leda utifrån de tre olika perspektiven; chef, ledare och coach. Det hjälper mig att veta när jag ska ta fram vilken roll och hur jag ska arbeta med den.

  Allt har varit bra med utbildningen, allt känns relevant och viktigt, men det allra bästa är nog Lotta Fogel, vår lärare. Hon lär ut med struktur och inlevelse och har en förmåga att sätta allt i ett sammanhang.

  Kursen Ny som chef är en av tre kurser i Astrakans Ledarskapsprogram.

Lämna ett omdöme

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *