Chefsåret

1 995,00 kr exkl moms

Beskrivning

 • Utbildning när du behöver det för att förbereda årliga chefsysslor: utvecklingssamtal, lönesamtal, målnedbrytning, styrkort, budget med mera
 • Se till att budget och verksamhetsmål blir konkreta och värdefulla verktyg för utvecklingen av verksamheten
 • Balanserade styrkort – att skapa en röd tråd av mål som inte är enbart finansiella. Mjuka värden från övergripande nivå ner till avdelnings-, team- och individnivå.
 • Orientering i arbetsrätt för nyblivna chefer

Innehåll - Chefsåret

 • Olika typer av samtal

  • Utvecklingssamtal
  • Traditionell mall för utvecklingssamtal
  • Upplägg för utvecklingssamtal utifrån motivationsteori (självbestämmandeteorin)
  • Checklista utvecklingssamtal
  • Mallar
  • Lönesamtal och -förhandling
  • Uppsägningssamtal
 • Budget & prognoser

  • Vad är budgeten till för?
  • När är en budget värdelös?
  • Olika perspektiv på budget
  • Budgetprocessen
  • Varför ska man göra en budget?
  • Olika typer av budgetar
  • Budget i offentlig verksamhet
  • Att göra och använda prognoser
  • Sammanfattning budget
 • Balanserat styrkort

  • Introduktion och bakgrund
  • Perspektiven
  • Aspekter
  • Balanserat styrkort – hur gör man?
  • Processen i 11 steg
  • Strategisk nivå
  • Summering – Balanserat styrkort
 • Orientering i arbetsrätt

  • Instuderingsprov – LAS & uppsägningar
  • Instuderingsprov – MBL
  • Instuderingsprov – Semesterlagen
  • Uppsägning eller avsked?
  • Vad innehåller en skriftlig uppsägning?
  • Las & Saklig grund för uppsägning
  • Checklista uppsägning av personliga skäl
  • Uppsägning på grund av arbetsbrist
  • Checklista uppsägning på av arbetsbrist
  • Checklista inför uppsägningssamtalet
  • Checklista att tänka på under uppsägningssamtalet
  • Återanställning
  • Exitintervju
  • Medbestämmandelagen i korthet
  • Semesterlagen i korthet
  • Föräldraledighetslagen i korthet
  • Ledighet för utbildning

Ledarskapspaketet

Mest värde för pengarna

Intro Chefsåret

Med Kelly Odell