Agilt Ledarskap

Här kan du lära dig mer om agilt ledarskap. Viktiga kompetenser hos agila ledare och hur du bidrar till mer självorganiserande team.

Vad är agilt ledarskap?

Agilt ledarskap handlar om att stötta självledarskap och självorganiserande team. Att skapa förutsättningar för att snabbt få feedback av intressenter, data om prestation och ett ständigt lärande inom såväl som mellan olika team.

Agilt ledarskap innebär att du som ledare faciliterar den förändring som krävs för att människor och team ska kunna få fullt utlopp för sin kompetens. Att ge teammedlemmarna kontroll över de resurser som behövs och rutiner för att jobba med kvalitet, uppföljning och erfarenhetsutbyte.

Tre viktiga punkter för agilt ledarskap

  • Tillåt experiment och visa att det är okej att misslyckas så länge vi lär av det
  • Se till att alla har den information som behövs för att själva fatta goda beslut
  • Låt teamet fatta beslut och göra prioriteringar men se till att det följs upp

Agilt Ledarskap

Föreläsning för nya chefer med Eva Norrman Brandt

Utbildning agilt ledarskap

Att leda ställer idag krav på förändringskompetens hos alla – därför har vi inkluderat agilt ledarskap som en viktig komponent även i vår utbildning för dig som är ny som chef.

För dig som är verksam på strategisk nivå rekommenderar vi effektiv förändringsledning. Om du vill jobba med att skapa bättre ramar för era agila organisation och möjliggöra automatisering såväl som bättre information till medarbetare så rekommenderar vi våra utbildningar inom DevOps.

Här hittar du all agil utbildning.

Viktig kompetens för agila ledare

Från: boken ”Leadership Agility – Five Levels of mastery for anticipating and initiating change” (Joiner, Josephs 2007)