Agila Team

Här hittar du en kort föreläsning om Agila Team med Linda Dalberg. Från definition av agila team och misstagen du bör undvika till fördelarna med fasta team. Linda håller Astrakans utbildning att leda agil transformation, till vardags är hon konsult med fokus på förändringsledning inom it.

Tips och definition av agila team

Med Linda Dalberg

Definition av agila team

Agila team är små och innehåller 3-9 personer. Medlemmarna i teamet ska vara fasta och bestående över tid. Teamet ska innehålla den kompetens som behövs för att utföra sina uppgifter och vara autonomt, självorganiserande. Fördelarna med att teamet är självbestämmande är att man kan vidareutveckla arbetssätt över tid i takt med att man får nya erfarenheter och lärdomar. Självorganiserande betyder alltså inte ledarlöst, utan att man har befogenheter att leda sig själva och kontinuerligt förbättra sina arbetssätt.

Varför är små team mer agila/lättrörliga?

Ett bra sätt att illustrera varför små team jobbar snabbare är antalet unika relationer eller ”kommunikationslänkar” som krävs inom teamet. En liten grupp på tre personer innebär bara tre relationer. I en grupp på 6 personer har du 15 unika relationer. I en grupp om nio har du 36 relationer. I en grupp på 50 har du 1225 unika relationer. Som medlem av en liten grupp har du koll på det mesta och vet vad de andra sysslar med. Det är lätt att prioritera, komma överens och delegera.

Unika relationer i team

Exempel på mängden relationer i ett litet team på sex personer

Tumregler för agila team

Att det blir tungrott när man har ”team” i storleksordningen 20-30 personer är kanske inte så konstigt. Ändå är det många verksamheter som idag har väldigt stora ”team.” Frågan är om de ens ska kallas team (här kan du läsa mer om definitionen av team). Varför många grupper bli så ofantligt stora kan ha många orsaker. Ibland vill ordningssinnet att personalen ska tillhöra någon form av team så en samling ”svårplacerade” individer klumpas ihop med andra. Eller så vill man ha med många intressenter och kompetenser och då växer teamen snabbt. Generellt visar forskningen att det är en dålig idé att klumpa ihop individer som saknar gemensamma mål och rutiner, du dubblar risken för stress, fel och arbetsskador.

Bra tumregler för agila team är därför att de ska hålla över tid, att man har gemensamma mål och alla kan bidra fullt ut till dessa mål.

Att det agila teamet inte är för stort är viktigt och man kan absolut följa regler som Amazons ”teamet ska vara litet nog för att kunna bli mätt på två pizzor” men viktigast av allt är att man samlas under ett gemensamt mål.

Aaron Haglund

Aaron Haglund

Aaron jobbar på Astrakan och skriver om grupputveckling.