Agil Kravhantering

Kurs i agil kravhantering för dig som vill kunna hantera stora mängder krav och utveckla system med fokus på kundvärde.

 • Kursid A3307
 • Antal dagar 2 dagar
 • Kursavgift 13 450 kr (exkl moms)

Efter utbildningen Agil Kravhantering…

 • förstår du innebörden av att arbeta Agilt med kravhantering

 • behärskar du kravställning med user stories

 • Kan du strukturera, prioritera och planera user stories.

Agil Kravhantering

Minska ledtider och slöseri genom att ställa krav som underlättar kommunikation och prioriteringar.
– Vi lär ut ett arbetssätt som ser till att rätt personer samarbetar med varandra, lägger fokus på rätt uppgifter och får arbetet utfört i tid.

På utbildningen Agil Kravhantering lär du dig använda user stories som tydliggör värdet för olika användargrupper istället för att fokusera på funktioner i system. Så att du kan fånga behov på rätt detaljninvå och skapa ett underlag för prioritering och planering.

Utbildningen är casebaserad för att vi ska lära ut ett metodiskt arbetssätt.

Ladda hem - Från behov till krav

 • Bocka för de dokument du vill ladda ner
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

  Agilt kravhantering och dokumentation

  Det finns en myt om att Agil Kravhantering inte innebär någon dokumentation. Tvärtom är dokumentation av tydliga krav av yttersta vikt. Men istället för att drunkna i överdriven dokumentation som är tidskrävande att ta fram, för omfattande för att ta till sig och genom sin otymplighet skapar osäkerhet och förvirring håller vi oss till den dokumentation som krävs för att få rätt arbete utfört.
  – Med enkla och tydliga krav kan vi kommunicera effektivt och prioritera rätt under utvecklingens gång.

  Vem riktar sig kursen till?

  Gemensamt för de som går utbildningen är att de vill bygga system som ger verkligt värde och verklig nytta. Bland deltagarnas yrkestitlar hittar vi bland annat; produktägare, projektledare, utvecklare, testare, UX-person och usabilityexperter.

  Mer inom krav

  För att få en översikt över alla våra kurser inom Kravhantering och/eller Agilt.

  Kursinnehåll

  • Introduktion till agil kravhantering

   Kravspecifikationsfällan och kvalitet i informationssystem
   Källor till krav: processmodell, målmodell, begreppsmodell, intressentmodell, befintliga system, GUI

  • Agila metoder och Scrum

   Centrala begrepp; Agila manifestet, User Story, Backlog, Task, Sprint
   Det agila teamet; Produktägare, Scrum master / Agile master, Utvecklare och testare
   Fallgropar med agil utveckling

  • Användarroller och User Stories

   Identifiera och beskriva användarroller
   Personas
   Syften med en User Story
   Vad kännetecknar en bra User Story, INVEST
   Epos

  • Story Mapping

   Bakgrund och syfte
   Ordna User Stories över tid med hjälp av aktiviteter
   Beskriv beroenden mellan User Stories
   Prioritera User Stories
   Fördela User Stories till releaser

  • Mer om User Stories

   Funktionella krav och kvalitetskrav (icke-funktionella krav)
   Principer för att dela upp en User Story i flera
   Sprintbackloggen
   Agila testmatrisen
   Acceptanskriterier
   Vad en User Story är och inte är
   Olika typer av krav
   Beskriva kvalitetsattribut med User Stories
   User Storis som påverka arkitekturen
   Kvalitéer/Icke-funktionella krav och backloggen

  Frågor?

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.