Agil Kravhantering

Kurs i agil kravhantering för dig som vill kunna hantera stora mängder krav och utveckla system med fokus på kundvärde.

 • Kursid A3307
 • Antal dagar 2 dagar
 • Kursavgift 14 100 kr (exkl moms)

Efter utbildningen Agil Kravhantering…

 • förstår du innebörden av att arbeta Agilt med kravhantering
 • behärskar du kravställning med user stories
 • Kan du strukturera, prioritera och planera user stories.

Agil Kravhantering

Minska ledtider och slöseri genom att ställa krav som underlättar kommunikation och prioriteringar.
– Vi lär ut ett arbetssätt som ser till att rätt personer samarbetar med varandra, lägger fokus på rätt uppgifter och får arbetet utfört i tid.

På utbildningen Agil Kravhantering lär du dig använda user stories som tydliggör värdet för olika användargrupper istället för att fokusera på funktioner i system. Så att du kan fånga behov på rätt detaljninvå och skapa ett underlag för prioritering och planering.

Utbildningen är casebaserad för att vi ska lära ut ett metodiskt arbetssätt.

Ladda hem - Från behov till krav

 • Bocka för de dokument du vill ladda ner
        • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

        Agilt kravhantering och dokumentation

        Det finns en myt om att Agil Kravhantering inte innebär någon dokumentation. Tvärtom är dokumentation av tydliga krav av yttersta vikt. Men istället för att drunkna i överdriven dokumentation som är tidskrävande att ta fram, för omfattande för att ta till sig och genom sin otymplighet skapar osäkerhet och förvirring håller vi oss till den dokumentation som krävs för att få rätt arbete utfört.
        – Med enkla och tydliga krav kan vi kommunicera effektivt och prioritera rätt under utvecklingens gång.

        Vem riktar sig kursen till?

        Gemensamt för de som går utbildningen är att de vill bygga system som ger verkligt värde och verklig nytta. Bland deltagarnas yrkestitlar hittar vi bland annat; produktägare, projektledare, utvecklare, testare, UX-person och usabilityexperter.

        Mer inom krav

        För att få en översikt över alla våra kurser inom Kravhantering och/eller Agilt.

        Kursinnehåll

        • Introduktion till agil kravhantering

         Kravspecifikationsfällan och kvalitet i informationssystem
         Källor till krav: processmodell, målmodell, begreppsmodell, intressentmodell, befintliga system, GUI

        • Agila metoder och Scrum

         Centrala begrepp; Agila manifestet, User Story, Backlog, Task, Sprint
         Det agila teamet; Produktägare, Scrum master / Agile master, Utvecklare och testare
         Fallgropar med agil utveckling

        • Användarroller och User Stories

         Identifiera och beskriva användarroller
         Personas
         Syften med en User Story
         Vad kännetecknar en bra User Story, INVEST
         Epos

        • Story Mapping

         Bakgrund och syfte
         Ordna User Stories över tid med hjälp av aktiviteter
         Beskriv beroenden mellan User Stories
         Prioritera User Stories
         Fördela User Stories till releaser

        • Mer om User Stories

         Funktionella krav och kvalitetskrav (icke-funktionella krav)
         Principer för att dela upp en User Story i flera
         Sprintbackloggen
         Agila testmatrisen
         Acceptanskriterier
         Vad en User Story är och inte är
         Olika typer av krav
         Beskriva kvalitetsattribut med User Stories
         User Storis som påverka arkitekturen
         Kvalitéer/Icke-funktionella krav och backloggen

        Frågor? Få svar av sakkunnig

        • Ange meddelande +
        • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
        Eller ring 08-54 54 23 00