Agil Kravhantering

Kursnummer: A3307 Med Astrakangaranti
Antal dagar: 2 dagar
Kursavgift: 13 450 kr (exkl moms)
Ingår i ett diplomprogram
Denna kurs ingår i : Diplomerad Kravanalytiker
Kursinnehåll »

Efter utbildningen Agil Kravhantering…

 • förstår du innebörden av att arbeta Agilt med kravhantering
 • behärskar du kravställning med user stories
 • Kan du strukturera, prioritera och planera user stories.

Agil Kravhantering

Minska ledtider och slöseri genom att ställa krav som underlättar kommunikation och prioriteringar.
– Vi lär ut ett arbetssätt som ser till att rätt personer samarbetar med varandra, lägger fokus på rätt uppgifter och får arbetet utfört i tid.

Vad lär du dig på utbildningen Agil Kravhantering?

På utbildningen lär du dig använda user stories som tydliggör värdet för olika användargrupper istället för att fokusera på funktioner i system. Så att du kan fånga behov på rätt detaljninvå och skapa ett underlag för prioritering och planering.

Utbildningen är casebaserad för att vi ska lära ut ett metodiskt arbetssätt.

Agilt kravhantering och dokumentation

Det finns en myt om att Agil Kravhantering inte innebär någon dokumentation. Tvärtom är dokumentation av tydliga krav av yttersta vikt. Men istället för att drunkna i överdriven dokumentation som är tidskrävande att ta fram, för omfattande för att ta till sig och genom sin otymplighet skapar osäkerhet och förvirring håller vi oss till den dokumentation som krävs för att få rätt arbete utfört.
– Med enkla och tydliga krav kan vi kommunicera effektivt och prioritera rätt under utvecklingens gång.

Vem riktar sig kursen till?

Gemensamt för de som går utbildningen är att de vill bygga system som ger verkligt värde och verklig nytta. Bland deltagarnas yrkestitlar hittar vi bland annat; produktägare, projektledare, utvecklare, testare, UX-person och usabilityexperter.

Mer inom krav

För att få en översikt över alla våra kurser inom Kravhantering och/eller Agilt. Ladda även ner vårt dokument Från behov till krav, kostnadsfritt.

Boka »

Kursinnehåll

Introduktion till agil kravhantering

Kravspecifikationsfällan och kvalitet i informationssystem
Källor till krav: processmodell, målmodell, begreppsmodell, intressentmodell, befintliga system, GUI

Agila metoder och Scrum

Centrala begrepp; Agila manifestet, User Story, Backlog, Task, Sprint
Det agila teamet; Produktägare, Scrum master / Agile master,  Utvecklare och testare
Fallgropar med agil utveckling

Användarroller och User Stories

Identifiera och beskriva användarroller
Personas
Syften med en User Story
Vad kännetecknar en bra User Story, INVEST
Epos

Story Mapping

Bakgrund och syfte
Ordna User Stories över tid med hjälp av aktiviteter
Beskriv beroenden mellan User Stories
Prioritera User Stories
Fördela User Stories till releaser

Mer om User Stories

Funktionella krav och kvalitetskrav (icke-funktionella krav)
Principer för att dela upp en User Story i flera
Sprintbackloggen
Agila testmatrisen
Acceptanskriterier
Vad en User Story är och inte är
Olika typer av krav
Beskriva kvalitetsattribut med User Stories
User Storis som påverka arkitekturen
Kvalitéer/Icke-funktionella krav och backloggen

 

Boka »
 • Henrik Larsen
  Namn: Henrik Larsen
  Yrke: Verksamhetsanalytiker/ Metodstöd på SEB IT
  Arbetar med: Verksamhetsanalys

  Kurs och nytta:
  A3307 - Agil Kravhantering

  I mitt dagliga arbete som verksamhetsanalytiker har jag oerhört stor nytta av kursen Praktisk kravhantering- från användningsfall till systemmodell. Den praktiska inriktiningen på kursen gör att den blir tillämpbar i ens egen vardag från dag ett!

 • Niklas Ringdahl
  Namn: Niklas Ringdahl
  Yrke: Konsult, Geografiska Informationssystem på SWECO Position
  Arbetar med: Systemdesign, -arkitektur, -utveckling, samt kravställning för system.

  Kurs och nytta:
  A3307 - Agil Kravhantering

  Jag fick en oerhörd mängd med praktiska verktyg, som väldigt väl kompletterade det arbetssätt som jag tidigare använt. Efter kursen var jag mycket stärkt i mitt arbete med att leda och genomföra workshops, definiera krav och framförallt hjälpa kunden att förstå vikten av ett noggrannt kravarbete.

 • Sofia Ekman
  Namn: Sofia Ekman
  Yrke: Max Matthiessen AB
  Arbetar med: Jag arbetar idag inom Systemstöd med verksamhetsutveckling

  Kurs och nytta:
  A3307 - Agil Kravhantering

  För mig gav kursen Praktiskt kravarbete stor nytta då jag fick lära mig processen kring krav och testfall. Hur man samlar in användningsfall och vilka aktörer som är viktiga för systemet. Förarbetet som krävs för att senare i utvecklingen kunna testa systemet på ett effektivt sätt innan leverans. Jag är jättenöjd med kursupplägget och har stor nytta av kunskaperna jag erhöll i mitt vardagliga arbete.

 • Stefan Johnsson
  Namn: Stefan Johnsson
  Yrke: Systemtestare/systemförvaltare
  Arbetar med: Planering och genomförande av test i ett stort projekt för en myndighet

  Kurs och nytta:
  A3307 - Agil Kravhantering

  Kursen har gett mig en bättre förståelse för kravställarna så att det går smidigare och effektivare att utforma och genomföra tester, samt att vi testar det som är viktigast först och fångar felen tidigare. Jag har gått många kurser genom åren men den här är den klart bästa hittills.

Lämna ett omdöme

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *