Reflekterande Team

Reflekterande team används framförallt inom familjeterapi men det är även ett bra verktyg på jobbet när vi vill fånga upp flera människors perspektiv och få nya infallsvinklar gällande problem. Som ledare kan du använda det för att få fart på kreativitet och säkerställa att du ger gruppen utrymme att resonera på egen hand.

Reflekterande team – terapeutisk metod som gör nytta i arbetslivet

En viktigaste del i den effektivaste formen av ledarskap, transformativt ledarskap, är att stimulera medarbetarna intellektuellt. Olika sätt att göra detta är att ifrågasätta antaganden, rama in problem på olika sätt och närma sig utmaningar med hjälp av nya metoder.

För att stimulera delaktighet behöver vi fokusera på vad och hur – inte vem. En idé ska inte bedömas utifrån vem som kommer med den eller ifall den ligger i linje med ledarens utan på sina egna meriter.

En metod för att få fart på en grupps problemlösning är reflekterande team. Metoden har sin bakgrund i par- och familjeterapi men går utmärkt att använda utanför terapeutiska sammanhang.

Föreläsning om reflekterande team

Genomgång med förändringsforskaren Eva Brandt

Vad är reflekterande team?

I grundversionen av reflekterande team så samtalar terapeut och klient med varandra medan det reflekterande teamet tyst lyssnar i ett separat rum. Terapeuten väljer sedan en tidpunkt då det reflekterande teamet får tala med varandra och dela sina tankar medan terapeuten och klienten istället sitter tysta och lyssnar.

Normannen Tom Andersen var en förgrundsfigur när det gäller utvecklingen av reflekterande samtal och team. I princip alla familjeterapeuter är bekanta med hans forskning och samtalsmetodik.

Källa: Andersen, T. (Ed.). (1991). The reflecting team: Dialogues and dialogues about the dialogues. New York: Norton.

Reflekterande team på jobbet

Upplägget är en möjlighet att få fler och nya perspektiv på problem. Att verkligen ta tillvara på gruppens mångfald och kompetens för att få nya infallsvinklar. Dessutom ger det bra träning i att sätta ord på röriga och svåra saker samt att ta sig tid att verkligen lyssna.

Roller i reflekterande team:

 • Problemägare – delar med sig och svarar på frågor om problemet innan den lyssnar
 • Intervjuare – hjälper till att rama in problemet
 • Reflekterande team – lyssnar på problemställningen och diskuterar sedan problemet

Ett enkelt upplägg för reflekterande team är följande:

 1. Problemägaren beskriver utmaningen, historik och situationen
 2. Intervjuaren ställer frågor för att rama in problemet
 3. Det reflekterande teamet får ställa frågor
 4. Det reflekterande teamet diskuterar problemet medan problemägaren sitter tyst och lyssnar
 5. Problemägaren får ställa frågor till gruppen och sammanfattar sina slutsatser
Bilden beskriver upplägg för att arbeta med reflekterande team på jobbet. Stegen består av: 1. Problemägaren beskriver utmaningen, historik och situationen 2. Intervjuaren ställer frågor för att rama in problemet 3. Det reflekterande teamet får ställa frågor 4. Det reflekterande teamet diskuterar problemet medan problemägaren sitter tyst och lyssnar 5. Problemägaren får ställa frågor till gruppen och sammanfattar sina slutsatser

Reflekterande Team

Enkel metodik i fem steg

Ledarskapsprogram

Certifierad Transformerande Ledare

 • Koppla den senaste ledarskapsforskningen till ditt ledarskap
 • Personligt träningsupplägg utifrån behovsanalysen Lead Forward™
 • Utveckla din omgivning för ökad motivation och effektivitet

Aaron Haglund

Aaron Haglund

Aaron skriver om ledarskap och grupputveckling.