DevOps

Lär dig mer om DevOps, hur du lyckas med införandet och vilka vinsterna är. Här hittar du tips från vår blogg, nedladdningsbart material, utbildning och certifiering i DevOps.

Devops

DevOps är ett sätt att jobba med utveckling av mjukvara så att man bygger ett helhetstänkande från idé till leverans. Det innebär att utveckling och drift arbetar tillsammans med ett gemensamt mål i sikte – att leverera en produkt som uppfyller kundens behov på ett snabbt och effektivt sätt och med hög kvalitet, även efter produktionssättning.

Idéerna bakom DevOps bygger på en kombination av Agil utveckling och Lean. Det handlar om att arbeta på ett sätt så att man optimerar flödet i verksamheten samtidigt som man jobbar med iterativa förbättringar. Teamet spelar en avgörande roll för framgång.

DevOps – styrkan i Development & Operations som en enhet

Styrkan med DevOps är att man kombinerar utveckling och drift till en enhet som samarbetar med gemensamma mål. Teamet arbetar i ett gemensamt flöde där de mäts och utvärderas som en enhet och arbetar med metoder för att hela tiden optimera flödet utifrån kundens behov.

Vanlig missuppfattning om DevOps

En vanlig missuppfattning är att DevOps endast handlar om teknik och verktyg för automatisering. Men för att få grepp om vilka delar av verksamheten som är lämpligast att automatisera bör man jobba med helheten först och se var i flödet som det är mest effektivt att automatisera.

För att lyckas kräver det en kultur och en organisation som jobbar utifrån ett gemensamt flöde. Den stora utmaningen är att bryta ner de traditionella gränserna mellan utveckling och drift för att istället bygga team där man ser nyttan med att samarbeta.

Vad är DevOps?

DevOps är en kombination av arbetssätt, tankesätt och verktyg för att snabbt leverera mjukvara och tjänster.
Termen DevOps är en sammansättning av Development och Operations och grundtanken är att utveckling och drift ska utgöra samma enhet.

DevOps är ett erkännande att utveckling och drift måste samarbeta under gemensamma principer som alla syftar till att säkerställa att leveransen från krav till fungerande produktion ska ske på snabbast möjligast sätt till bästa tänkbara kvalitet end-to-end.

DevOps - En affärskritisk framgångsfaktor

DevOps ger kortare ledtider och ökad stabilitet. Idag går det inte att ändra något i en verksamhet utan att det påverkar IT. På så vis är DevOps en affärskritisk framgångsfaktor som påverkar både dina kunder, medarbetare, kostnader och affärer.

Torbjörn Dahlström

Torbjörn Dahlström

Lärare DevOps-Fundamentals & seniorkonsult hos Onbird

DevOps Certifiering

DevOps-certifiering genomförs i samverkan med DevOps Agile Skills Association som utvecklat en kompetensmodell i fem nivåer utifrån fyra färdigheter och åtta kunskapsområden.
Examinationen genomförs i samband med utbildningar inom DevOps.

DevOps fyra färdigheter

Mod, Teambuilding, DevOps-ledarskap och ständiga förbättringar.

DevOps åtta kunskapsområden

Värdeoptimering, verksamhetsanalys, arkitektur & design, programmering, ständiga leveranser, testning, infrastruktur och risk/säkerhet.DevOps Certifiering Kompetens

Bildkälla: DevOps Agile Skills Association

 

Ladda hem

Introduktion till DevOps

 • Bocka för de dokument du vill ladda ner
        • Hidden
        • Hidden
        • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

        DevOps principer och grundtanke

        DevOps bygger på sex principer som är vägledande i arbetet; Fokus på kund och på slutresultatet, allas ansvar för helheten, korsfunktionella och autonoma team som samarbetar, ständiga förbättringar och automatisering där det är möjligt. Arbetssättet innebär kortare ledtider, färre fel och nöjdare kunder, vilket också leder till ökad lönsamhet. Enligt rapporten State of DevOps 2018 har företag som jobbar enligt DevOps bättre nyckeltal när det gäller tillgänglighet, ledtider, antal fel som måste åtgärdas, releasefrekvens och tid det tar att återställa en release.

         

        DevOps Sex principer

        • 1

         Kunden i centrum

         Optimera flödet med fokus på att kunna leverera det kunden vill ha, snabbt och med hög kvalitet.

        • 2

         Fokus på slutresultatet

         Det ska vara tydligt för alla i teamet vad de gemensamt ska uppnå. Vilka behov har kunden, hur kommer produkten att användas? Genom att jobba iterativt och med ständiga feedbackloopar säkerställer man att hela tiden förbättra flödet och kvaliteten så att slutresultatet blir det kunden förväntar sig.

        • 3

         Ansvar för helheten

         Det är avgörande att alla i teamet tar och kan ta ansvar för helheten. Det innebär att alla arbetar för att skapa de bästa förutsättningarna för att nå slutmålet och samarbetar där det behövs.

        • 4

         Korsfunktionella och autonoma team

         Teamen är självstyrande och har tillräcklig teknisk kompetens för att lösa sina uppgifter. Teamets medlemmar har korsfunktionell kompetens, vilket innebär att de kan jobba över sina specialistgränser och på så vis minska risken för flaskhalsar.

        • 5

         Ständiga förbättringar

         Små iterativa förbättringar innebär att man kan utveckla produkten i små steg samtidigt som man minskar risken för fel. En stor fördel med detta arbetssätt är att det också minskar rädslan för att göra misstag och istället skapar en kultur där man vågar testa och experimentera.

        • 6

         Automatisering

         Tekniker för att automatisera överlämningar kortar ledtiderna och minskar risken för fel. Dessutom skapas utrymme för att lägga mer fokus på nyttan för användaren.