Certifierad Produktägare – DASA DevOps Certified Product Owner

Certifiera dig som produktägare enligt DevOps, snabbast växande av alla agila metoder. I agila projekt är produktägaren en central roll som styr vad som ska utvecklas och ger utvecklingsteamet de underlag som de behöver. Den här utbildningen vänder sig till dig som är, eller ska gå in i rollen som produktägare och vill komma väl förberedd.

 • Kursid A3313
 • Kursavgift 20 600 kr (exkl moms)
 • Omfattning 2 dagar

Efter vår produktägarutbildning

 • Kan du skapa en utvecklingsplan med en produktvision, en roadmap för produkten och en produktbacklogg
 • Vet du vad som förväntas av dig som produktägare och hur kravhantering fungerar i agila team
 • Har du fått nya verktyg för att hantera centrala intressenter samt utveckla värdet av din produkt

Certifierad Produktägare DevOps

Som produktägare ansvarar du för att skapa maximalt värde för kund. Du är kundens och produktens röst internt i verksamheten, ser till att rätt prioriteringar görs när det gäller utveckling och att dialogen med kund är aktiv.

DevOps är den starkast trendande agila metoden på marknaden idag och bygger på att kombinera LEAN och Agila principer för att skapa samverkan mellan utveckling och förvaltning. Att IT kan arbeta som en enhet utifrån mål och nyckeltal.

Utbildningen innefattar även kompetens gällande SCRUM

Certifieringen innefattar även krav på förståelse för ramverket SCRUM, agila roller, hantering av backlog, tekniker för att tydliggöra produktvisionen,  estimering, intressenthantering och kännedom om hur man bäst hanterar återkommande utmaningar gällande utveckling och implementering av agil metodik.

Certifieringen ger dig  hörnstenarna i det agila tänket, du får lära dig vad SCRUM och andra agila metoder innefattar, det agila arbetsflödet och verktyg för att som produktägare kunna förenkla dialog och maximera kundnyttan.

Kärnprinciper för DevOps

 • Kundvärde i första hand
 • Tvärfunktionella och självständiga team
 • Helhetstänk kring utveckling, förvaltning och produktens livscykel
 • Ständiga förbättringar och problemlösning
 • Skapa med slutresultatet i åtanke
 • Automatisera allt som går med syfte att skapa förutsägbarhet och kvalitetssäkra

Hur går certifieringen till?

Certifieringsavgiften ingår i priset för utbildningen men du bokar din examination efter det att du genomfört utbildningsdagarna. Vi rekommenderar att läsa på, att göra en testexamination (välj mock exam) och gå igenom kursmaterialet ordentligt inför den skarpa examinationen.

De som inte har engelska som modersmål får 75 minuter på sig (annars 60), examinationsfrågorna bygger på multiple choice och det krävs 26 av 40 korrekta svar.

Vad är vinsterna med agile?

Agila verksamheter snappar upp vad som skapar värde för kund och kan snabbt utveckla nya lösningar. En lättrörlig organisation är det starkaste konkurrensmedlet i en omvärld där påverkansfaktorer inte alltid går att förutsäga.

Produktägarcertifieringen riktar sig till dig som…

 • jobbar, eller kommer att jobba, som produktägare i agila projekt
 • vill ha ett kvitto på din kompetens inom DevOps och förmåga att ta uppdrag som produktägare
 • vill få en förståelse för hur man tar fram verksamhetsstödjande IT-system enligt agila principer
 • vill ha praktiska färdigheter i att kunna jobba med att ta fram, förfina och prioritera en produktbacklogg
 • förstå skillnaderna mellan traditionella projektmodeller och agila för att kunna argumentera att konstruktivt kunna bemöta argument i din organisation
 • har erfarenhet av liknande roller men som nu ska bli produktägare, exempelvis: projektledare,  IT-samordnare, IT-koordinator, Kravare, Super-user, Proecssägare verksamhet, processpecialist verksamhet

Trendkurva DevOps vs. SCRUM vs. SAFE

Det finns ingen motsättning mellan dessa agila metoder och SCRUM ingår i utbildningen. Men för dig som vill göra karriär eller hålla koll på vad som händer på marknaden kan kurvorna nedan från Google trends vara intressanta:

Vad gör en produktägare? Rollbeskrivning

Produktägaren ansvarar för:

 • Att maximera produkten eller tjänstens värde – return on investment
 • Omfattning, vision, karta och arbetsfördelning mellan utveckling och förvaltning
 • Har ensamt ansvar för produktbackloggen som innehåller kraven för vad produkten ska leverera
 • Representerar alla intressenter

 

DevOps ger kortare ledtider och ökad stabilitet. Idag går det inte att ändra något i en verksamhet utan att det påverkar IT. På så vis är DevOps en affärskritisk framgångsfaktor som påverkar både dina kunder, medarbetare, kostnader och affäre

Torbjörn Dahlström

Torbjörn Dahlström

Lärare DevOps & seniorkonsult hos Onbird

Hur är dina DevOpsKunskaper?

Testa dina DevOps-kunskaper

Minitest - 7 frågor
1
2
3
4
5
6
7
 • Snabbtest:

  Frågor om DevOps på grundläggande nivå med inspiration från DASAs DevOps Mock-exam. Obs! När du klickat på ett svar kommer en förklaring att synas. Du kan inte ändra ett svar som du redan lämnat.

Moduler

 • Introduktion till agila metoder

  • Det agila manifestet
  • Grundläggande begrepp
  • Scrum: artefakter, roller
  • Lean, Agile och DevOps
 • Produktägarrollen

  • Mål och ansvar
  • Arbetsuppgifter
  • Produktägarrollen i organisationen
 • Från behov till produkt

  • Produktvisionen
  • Roadmap för produkten
 • Produktbackloggen

  • Som planeringsunderlag
  • User Stories
  • Tekniker för att förfina och uppdatera
  • Tekniker för att prioritera
 • Aktiviteter i agila projekt

  • Produktägarens uppgift i de olika aktiviteterna/ceremonierna
  • Sprintplaneringsmötet
  • Dagliga scrummöten
  • Sprintgranskning
  • Sprintåterblick

Ingår i vårt program för kravanalytiker

Diplomerad Kravanalytiker

 • Kursid: A3320
 • Antal dagar: 8 dagar
 • Kursavgift: 60 100 kr (exkl. moms)
Anmäl dig här

Agil Kravhantering

 • Kursid: A3307
 • Antal dagar: 2 dagar
 • Kursavgift: 14 900 kr (exkl moms)
Anmäl dig här

Informationsmodellering och begreppsanalys

 • Kursid: A1603
 • Antal dagar: 2 dagar
 • Kursavgift: 16 900 kr (exkl moms)
Anmäl dig här