Produktägare

I agila projekt är produktägaren en central roll som styr vad som ska utvecklas och ger utvecklingsteamet de underlag som de behöver. Den här kursen vänder sig till dig som är, eller ska gå in i rollen som produktägare och vill komma väl förberedd.

 • Kursid
 • Antal dagar
 • Kursavgift

Efter vår produktägarutbildning

 • Kan du skapa en utvecklingsplan med en produktvision, en roadmap för produkten och en produktbacklogg
 • Vet du vad som förväntas av dig som produktägare och hur kravhantering fungerar i agila team

Produktägare i agila projekt

I kursen får du en förståelse för hörnstenarna i det agila tänket, du får lära dig vad SCRUM och andra agila metoder innefattar och du får en genomgång av det agila arbetsflödet.

Vem riktar sig kursen till? Du…

 • jobbar, eller kommer att jobba, som produktägare i agila projekt
 • vill få en förståelse för hur man tar fram verksamhetsstödjande IT-system enligt agila principer
 • vill ha praktiska färdigheter i att kunna jobba med att ta fram, förfina och prioritera en produktbacklogg
 • förstå skillnaderna mellan traditionella projektmodeller och agila för att kunna argumentera att konstruktivt kunna bemöta argument i din organisation

Moduler

 • Introduktion till agila metoder

  • Det agila manifestet
  • Grundläggande begrepp
 • Produktägarrollen

  • Mål och ansvar
  • Arbetsuppgifter
 • Från behov till produkt

  • Produktvisionen
  • Roadmap för produkten
 • Produktbackloggen

  • Som planeringsunderlag
  • User Stories
  • Tekniker för att förfina och uppdatera
  • Tekniker för att prioritera
 • Aktiviteter i agila projekt

  • Sprintplaneringsmötet
  • Dagliga scrum mötet
  •  Sprintgranskning
  • Sprintåterblick