Vad är nyttan med en informationsmodell?

En viktig kunskap som deltagarna bär med sig från vår kurs i Informationsmodellering är att kunna argumentera för vad en informationsmodell är (och inte är), hur den skiljer sig från tex processmodeller och datamodeller och varför den är verksamhetskritisk. En vanlig ”vanföreställning” är att informationsmodellen beskriver informationsFLÖDEN, vilket är helt fel eftersom modellen beskriver hur informationen är strukturerad.

Informationsmodellen är en ritning över verksamhetens information

Med denna insikt har de lättare att argumentera för nyttan som en informationsmodell bidrar med till verksamheten. Jag brukar använda mig av liknelsen; ”Skulle du låta bygga ett hus för 3 miljoner utan att ha några ritningar, ingen koll på tapetval och vitvaror som några exempel?”. Alla som någon gång varit i närheten av att bygga hus vet hur verkligheten ser ut med ritningar och specifikationer. Svaret blir följaktligen att ”Nej, det skulle jag inte göra”. Min motfråga blir då, men den verksamhet som du jobbar med är beredd att ta risken att inte ha en ”ritning” över vilken information som verksamheten är beroende av och vilka regler som gäller för den?

Utbildning för kravanalytiker

Program som ger både bredd & spetskompetens inom krav

 • Heltäckande kompetens inom krav: ta dig an komplexa arbetsuppgifter och öka möjligheterna till nya, mer utmanande, uppdrag
 • Behärska agil metodik, verksamhetsanalys i stora organisationer såväl som kvalitetskrav
 • Kartlägg, analysera och strukturera den information människor behöver för att kunna arbeta effektivt

 

Det räcker inte med en datamodell

Många företag har delvis kontroll på sin informationsstruktur, då de har datamodeller som de använder som om de vore informationsmodeller. Problematiken med datamodellen som bas för verksamheten är att den skapad med ett annat syfte (den skall undvika redundans och kan ha ”specialare” för att nå bättre prestanda) än informationsmodellen är. Ofta begränsas reglerna till att omfatta typkontroll på information (tex att det är ett datum som matas in), tvingande relation (att en orderrad inte kan existera utan ett orderhuvud i en order). Med en informationsmodell får man ytterligare möjligheter att sätta upp regler kring informationsstrukturen och värdemängderna (tex att landskoder skall bestå av två gemena bokstäver).

En informationsmodell är oerhört kraftfull med sin kombination av en grafisk modell som beskriver informationsstrukturen, samtidigt som den har (eller bör ha) förklarande beskrivningar och regler för informationsklasserna.

Peter Junermark

Peter Junermark

Peter Junermark är hos Astrakan ansvarig för kurser i kravhantering.

Ladda hem

Astrakan förklarar verksamhetsmodeller

 • Bocka för de dokument du vill ladda ner
        • Hidden
        • Hidden
        • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.