Diplomerad Kravanalytiker

Program som ger dig en kompetens som krävs för att ta rollen som Kravanalytiker. Du får verktyg och metodik för att jobba med alla aspekter av krav samt traditionella såväl som agila arbetssätt. Du får en bred kompetens inom flera agila ramverk och specialistkompetens när det gäller verksamhetsanalys, produktägarrollen, att hantera stora mängder krav (user stories) och affärsutveckling som sätter kunden i centrum.

 • Kursid A3320
 • Kursavgift 55 700 kr (exkl moms)
 • Omfattning 8 dagar

Kravanalytiker – Säkerställ att system levererar affärsnytta

Kravanalytiker och närliggande yrkestitlar såsom affärsanalytiker och systemanalytiker kräver en bred kompetens. Rollen ställer krav på att du kommunicerar tvärfunktionellt, det vill säga med flera olika delar av verksamheten. För att på så sätt säkerställa att alla intressenter och slutanvändare får ut önskad nytta.

När behovet av utvecklingsprojekt identifierats är det kravanalytikerns uppgift att:

 • Involvera intressenter och utreda möjliga affärsnyttor
 • Kartlägga och prioritera funktionella och icke-funktionella krav
 • Omvandla dessa till tydliga underlag för utvecklare och beslutsfattare

För att åstadkomma detta som Kravanalytiker behöver vi affärskunskap och verktyg för att kunna analysera informationsflöden, arbetsflöden (processer), dokumentation och användarundersökningar.

Vårt utbildningsprogram inom kravhantering omfattar därför en stor mängd tekniker och du får lära dig arbeta med krav utifrån ett agilt arbetssätt, hybridlösningar såväl som ett mer traditionellt tillvägagångssätt.

Som Diplomerad Kravanalytiker kan du..

 • Använda grafiska modeller för att dokumentera och presentera krav pedagogiskt
 • Arbeta med krav i agila miljöer, hybridmiljöer och arbetsplatser som använder mer traditionella styrmodeller och arbetssätt
 • Kartlägga och analysera den information människor behöver för att kunna arbeta effektivt
 • Skapa en överblick över informationen som cirkulerar i verksamheten och kvalitetssäkra informationen i databaser
 • Göra information lättillgänglig och användbar för affärspartners
 • Ställa krav med hjälp av; use-case (användningsfall), user-stories och kompletterande tekniker.
 • Använda Astrakanmetodens olika modeller som källor till krav: processmodeller, målmodeller, begreppsmodeller, intressentmodeller och självklart informationsmodeller
 • Ta rollen som produktägare och bidra i utvecklingen av agila team
 • Hantera centrala intressenter samt utveckla värdet av en produkt
 • Skapa en utvecklingsplan med en produktvision, en roadmap för produkten och en produktbacklogg.

Ladda hem dokument

Från designprocess till automatiserad förvaltning

 • Bocka för de dokument du vill ladda ner
       • Hidden
        • Hidden
        • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

        Vilka utbildningar ingår i programmet för Kravanalytiker?

        1

        Första utbildningen i programmet

        Kravanalys
        Lär dig insamlings-, specifikations- och analystekniker gällande krav.

        2

        De tre följande utbildningarna. Ordningen för hur du går kurserna spelar ingen roll.

        Agil Kravhantering
        Behärska Agil Kravhantering med user stories och tekniker för att strukturera och hantera stora mängder krav.

        Informationsmodellering och begreppsanalys
        Strukturera och kontrollera informationsflödet i organisationen; se till att rätt information finns tillgänglig vid rätt tidpunkt för att arbetet ska flyta effektivt.

        Certifierad Produktägare
        DASA DevOps Certified Product Owner är en certifiering i ett av de absolut snabbast växande agila ramverken. Ta ansvar för att leverera maximal nytta till kund, skapa en utvecklingsplan med en produktvision, en roadmap för produkten och en produktbacklogg.

        3

        Diplomeringen

        Efter varje avslutad utbildning får ett webbaserat kunskapstest. Vid godkänt resultat på samtliga tester blir du Diplomerad Kravanalytiker.

        Frågor? Få svar av sakkunnig

        Skriv din fråga nedan eller ring oss på 08-54 54 23 00

        • Hidden
         • Hidden
         • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

         Praktisk info om Diplomerad Kravanalytiker

         Utbildningarna ska vara genomförda inom 24 månader efter bokning. För att bli Certifierad Produktägare i DevOps krävs att du klarar en internationell examination som ingår i programmet.

         Programmet innefattar en rabatt på 17 % motsvarande   11 400 kr (exkl moms).

         Kostnaden för att endast examinera sig är 5 900 kr. Examinationerna består av webbaserade kunskapstest.