Diplomerad Kravanalytiker

Program som ger dig en kompetens som krävs för att ta rollen som Kravanalytiker. Du får verktyg och metodik för att jobba med alla aspekter av krav samt traditonella såväl som agila arbetssätt.

 • Kursid A3320
 • Antal dagar 8 dagar
 • Kursavgift 55 700 kr (exkl moms)

Kravanalytiker – Säkerställ att system levererar affärsnytta

Kravanalytiker och närliggande yrkestitlar såsom affärsanalytiker och systemanalytiker kräver en bred kompetens. Rollen ställer krav på att du kommunicerar tvärfunktionellt, det vill säga med flera olika delar av verksamheten. För att på så sätt säkerställa att alla intressenter och slutanvändare får ut önskad nytta.

När behovet av utvecklingsprojekt identifierats är det kravanalytikerns uppgift att:

 • Involvera intressenter och utreda möjliga affärsnyttor
 • Kartlägga och prioritera funktionella och icke-funktionella krav
 • Omvandla dessa till tydliga underlag för utvecklare och beslutsfattare

För att åstadkomma detta som Kravanalytiker behöver vi affärskunskap och verktyg för att kunna analysera informationsflöden, arbetsflöden (processer), dokumentation och användarundersökningar.

Vårt utbildningsprogram inom kravhantering omfattar därför en stor mängd tekniker och du får lära dig arbeta med krav utifrån ett agilt arbetssätt, hybridlösningar såväl som ett mer traditionellt tillvägagångssätt.

Som Diplomerad Kravanalytiker kan du..

 • Använda grafiska modeller för att dokumentera och presentera krav pedagogiskt
 • Arbeta med krav i agila miljöer, hybridmiljöer och arbetsplatser som använder mer traditionella styrmodeller och arbetssätt
 • Kartlägga och analysera den information människor behöver för att kunna arbeta effektivt
 • Skapa en överblick över informationen som cirkulerar i verksamheten och kvalitetssäkra informationen i databaser
 • Göra information lättillgänglig och användbar för affärspartners
 • Utforma krav med användarupplevelsen i åtanke med kvalitativa krav på användbarhet
 • Ställa krav med hjälp av; use-case (användningsfall), user-stories och kompletterande tekniker.
 • Använda Astrakanmetodens olika modeller som källor till krav: processmodeller, målmodeller, begreppsmodeller, intressentmodeller och självklart informationsmodeller

Ladda ner

Astrakan förklarar verksamhetsmodeller

 • Bocka för de dokument du vill ladda ner
         • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

         Vilka utbildningar ingår i programmet för Kravanalytiker?

         1

         Första utbildningen i programmet

         Kravanalys
         Lär dig insamlings-, specifikations- och analystekniker gällande krav.

         2

         De tre följande utbildningarna. Ordningen för hur du går kurserna spelar ingen roll.

         Agil Kravhantering
         Behärska Agil Kravhantering med user stories och tekniker för att strukturera och hantera stora mängder krav.

         Informationsmodellering och begreppsanalys
         Strukturera och kontrollera informationsflödet i organisationen; se till att rätt information finns tillgänglig vid rätt tidpunkt för att arbetet ska flyta effektivt.

         Interaktionsdesign
         Utforma krav utifrån användarupplevelse.

         3

         Diplomeringen

         Efter varje avslutad utbildning får ett webbaserat kunskapstest. Vid godkänt resultat på samtliga tester blir du Diplomerad Kravanalytiker.

          

         Praktisk info om Diplomerad Kravanalytiker

         Utbildningarna ska vara genomförda inom 24 månader efter bokning. Programmet innefattar en rabatt på 17 % motsvarande   11 400 kr (exkl moms).

         Kostnaden för att endast examinera sig är 5 900 kr. Examinationerna består av webbaserade kunskapstest.

         Frågor? Få svar av sakkunnig

         Skriv din fråga nedan eller ring oss på 08-54 54 23 00

          • This field is for validation purposes and should be left unchanged.