Diplomerad Kravanalytiker

Program som ger dig det som krävs för att ta rollen som kravanalytiker. Med bred kompetens inom flera agila ramverk, verksamhetsanalys, workshopledning och designprocesser kan du anpassa din metodik utifrån olika behov och miljöer.

 • Kursid A3320
 • Kursavgift 47 230 kr (exkl. moms)
 • Omfattning 6 dagar

Kravanalytiker – Säkerställ att system levererar affärsnytta

Kravanalytiker och närliggande yrkestitlar såsom affärsanalytiker och systemanalytiker kräver en bred kompetens. Rollen ställer krav på att du kommunicerar tvärfunktionellt, det vill säga med flera olika delar av verksamheten. För att på så sätt säkerställa att alla intressenter och slutanvändare får ut önskad nytta.

När behovet av utvecklingsprojekt identifierats är det kravanalytikerns uppgift att:

 • Involvera intressenter och utreda möjliga affärsnyttor
 • Kartlägga och prioritera funktionella och icke-funktionella krav
 • Omvandla dessa till tydliga underlag för utvecklare och beslutsfattare

För att åstadkomma detta som Kravanalytiker behöver vi affärskunskap och verktyg för att kunna analysera informationsflöden, arbetsflöden (processer), dokumentation och användarundersökningar.

Vårt utbildningsprogram inom kravhantering omfattar därför en stor mängd tekniker och du får lära dig arbeta med krav utifrån ett agilt arbetssätt, hybridlösningar såväl som ett mer traditionellt tillvägagångssätt.

Som Diplomerad Kravanalytiker kan du..

 • Använda grafiska modeller för att dokumentera och presentera krav pedagogiskt
 • Arbeta med krav i agila miljöer, hybridmiljöer och arbetsplatser som använder mer traditionella styrmodeller och arbetssätt
 • Kartlägga och analysera den information människor behöver för att kunna arbeta effektivt
 • Skapa en överblick över informationen som cirkulerar i verksamheten och kvalitetssäkra informationen i databaser
 • Göra information lättillgänglig och användbar för affärspartners
 • Ställa krav med hjälp av; use-case (användningsfall), user-stories och kompletterande tekniker.
 • Använda Astrakanmetodens olika modeller som källor till krav: processmodeller, målmodeller, begreppsmodeller, intressentmodeller och självklart informationsmodeller
 • Hantera centrala intressenter samt utveckla värdet av en produkt
 • Skapa en utvecklingsplan med en produktvision, en roadmap för produkten och en produktbacklogg.
 • Tillämpa metodik för att utforska det okända och designa nya tjänster/produkter

Startdatum för programmets delar

Att gå bortom önskemålen

Ibland är vi inte helt klara över vad vi faktiskt vill ha. I programmet ingår därför träning i prototypande, produkt- och tjänstedesign för att låta kunder testa och ge direkt feedback som gör att vi kan gå till botten med problem och hitta lösningar som överträffar ursprungsförväntningarna.

Meningsfull dokumentation, inte överdriven

Särskilt i stora verksamheter eller när vi arbetar med samhällsbärande system så kan verksamhetsmodeller göra oss mer agila. Dokumentation är inte det man i första hand förknippar med agila principer men exempelvis informationsmodeller hjälper oss att på ett enkelt sätt hålla reda på var vi lagrar säkerhetsklassad information. Informationsmodellen kan också förenkla kommunikation med kunder och visar vilken information som behöver finnas tillgänglig för att människor ska kunna göra sitt jobb.
– Det viktiga är att dokumentationen blir en tillgång för att skapa kundvärde och komma igång med utvecklingen snabbt i motsats till att fastna i överdriven dokumentation eller vägra ta hänsyn till nya krav som inte finns med in ursprungsspecifikationen.

På samma sätt kan verksamhetsmodeller göra oss bättre rustade för snabba anpassningar till följd av lagändringar som GDPR eller andra omvärldsfaktorer. Har vi koll på vår information och vilka regler som gäller för lagring och avtal kan vi tryggt sätta igång med utvecklingen med vetskap om att läget är under kontroll.

Programmet ger dig färdigheter för att använda Astrakanmetodens verksamhetsmodeller som grund för agila krav såväl som användningsfall. Beprövad metodik som används inom stora svenska myndigheter såväl som bank- och försäkringsbranschen.

Ladda hem dokument

Från designprocess till automatiserad förvaltning

 • Bocka för de dokument du vill ladda ner
        • Hidden
        • Hidden
        • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

        Vilka utbildningar ingår i programmet för Kravanalytiker?

        1

        Första utbildningen i programmet - grunderna i krav

        Kravhantering

        Utbildningen ger dig en stor mängd tekniker för att fånga in, analysera och dokumenterna krav.
        Inför utbildningen får du tillgång till en digital modul med föreläsningar och övningar som gör att du sätter grunderna:

        • Intressentanalys
        • Scrum
        • Olika sätt att fånga och dokumentera krav
        • Användingsfall
        • User stories
        • Kvalitetskrav
        • Verksamhetsmodeller

        Därefter följer två workshopdagar då vi arbetar med olika case och workshoptekniker.

        2

        Förjdupningsutbildningar

        Informationsmodellering och begreppsanalys
        Strukturera och kontrollera informationsflödet i organisationen; se till att rätt information finns tillgänglig vid rätt tidpunkt för att arbetet ska flyta effektivt.

        Design Thinking

        Endagsworkshop där vi arbetar med intervjuteknik, prototypande och tjänstedesign.

        3

        Diplomeringen

        I programmet ingår ett antal kunskapstest, efter godkänd genomförande av samtliga blir du Diplomerad Kravanalytiker.

        Frågor? Få svar av sakkunnig

        Skriv din fråga nedan eller ring oss på 08-54 54 23 00

        • Hidden
        • Hidden
         • Hidden
         • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

         Praktisk info om Diplomerad Kravanalytiker

         Utbildningarna ska vara genomförda inom 24 månader efter bokning.

         Programmet innefattar en rabatt på 17 % motsvarande 9 670 kr (ex. moms).

         Kostnaden för att endast examinera sig är 6 700 kr (ex. moms). Examinationerna består av webbaserade kunskapstest.