Diplomerad Kravanalytiker

Kursnummer: A3320
Antal dagar: 8
Kursavgift: 50 660 kr (exkl moms)

Kravanalytiker – Säkerställ att system levererar affärsnytta

Kravanalytiker och närliggande yrkestitlar såsom affärsanalytiker och systemanalytiker kräver en bred kompetens. Rollen ställer krav på att du kommunicerar tvärfunktionellt, det vill säga med flera olika delar av verksamheten. För att på så sätt säkerställa att alla intressenter och slutanvändare får ut önskad nytta.

När behovet av utvecklingsprojekt identifierats är det kravanalytikerns uppgift att:

 • Involvera intressenter och utreda möjliga affärsnyttor
 • Kartlägga och prioritera funktionella och icke-funktionella krav
 • Omvandla dessa till tydliga underlag för utvecklare och beslutsfattare

För att åstadkomma detta som Kravanalytiker behöver vi affärskunskap och verktyg för att kunna analysera informationsflöden, arbetsflöden (processer), dokumentation och användarundersökningar.

Vårt utbildningsprogram omfattar därför en stor mängd tekniker och du får lära dig arbeta med krav utifrån ett agilt arbetssätt, hybridlösningar såväl som ett mer traditionellt tillvägagångssätt.

Diplomerad Kravanalytiker – vad kan du göra efter utbildningarna?

Du kan…

 • Använda grafiska modeller för att dokumentera och presentera krav pedagogiskt.
 • Arbeta med krav i agila miljöer såväl som hybridmiljöer och arbetsplatser som använder med traditionella styrmodeller och arbetssätt.
 • Kartlägga och analysera den information människor behöver för att kunna arbeta effektivt.
 • Skapa en överblick över informationen som cirkulerar i verksamheten och kvalitetssäkra informationen i databaser.
 • Göra information lättillgänglig och användbar för affärspartners.
 • Utforma krav med användarupplevelsen i åtanke med kvalitativa krav på användbarhet.
 • Ställa krav med hjälp av; use-case (användningsfall), user-stories och kompletterande tekniker.
 • Använda Astrakanmetodens olika modeller som källor till krav: processmodeller, målmodeller, begreppsmodeller, intressentmodeller och självklart informationsmodeller.

Vilka utbildningar ingår i programmet för Kravanalytiker?

Kravanalys
Lär dig insamlings-, specifikations- och analystekniker gällande krav.

Agil Kravhantering
Behärska Agil Kravhantering med user stories och tekniker för att strukturera och hantera stora mängder krav.

Informationsmodellering och begreppsanalys
Strukturera och kontrollera informationsflödet i organisationen; se till att rätt information finns tillgänglig vid rätt tidpunkt för att arbetet ska flyta effektivt.

Interaktionsdesign
Utforma krav utifrån användarupplevelse.

Praktisk info om Diplomerad Kravanalytiker

Utbildningarna ska vara genomförda inom 24 månader efter bokning. Programmet innefattar en rabatt på 15% motsvarande 8 955 kr (exkl moms).

Kostnaden för att endast examinera sig är 4900:-. Examinationerna består av webbaserade kunskapstest.

Boka »