Informationsmodellering och begreppsanalys

Utbildning i informationsmodellering – se till att verksamheten har tillgång till rätt information vid rätt tidpunkt. 

 • Kursid A1603
 • Kursavgift 17 700 kr (exkl moms)
 • Omfattning 2 dagar

Efter utbildningen Informationsmodellering och Begreppsanalys…

 • Kan du se till att människor får den information som krävs för att arbeta effektivt.
 • Kan du strukturera och ta kontroll över verksamhetens information så att ni kan utveckla rätt system och effektivisera samarbeten; internt såväl som med affärspartners.
 • Kan du reda ut begrepp och säkerställa att ni säger och menar samma sak.

Informationsmodellering – Rätt information leder till kloka beslut

Informationsmodelleringens uppgift är att analysera och beskriva verksamhetens information, dess innebörd, struktur och regler. Många kunder hör av sig och vill ha hjälp med att förklara värdet av detta. Det här är vårt enklaste svar;
– Med rätt information kan vi fatta kloka beslut och utföra vårt arbete effektivt.

Begreppsanalys – ”Varje ord är värt en miljon”

Ett verktyg som kan ge oss viktig hjälp på vägen med att ta fram informationsmodellen är begreppsanalys. ”Varje ord vi är överens om är värt en miljon” sa en erfaren VD. Olika avdelningar ger ord olika betydelse. Ett enkelt exempel är ordet kund; menar vi en extern kund, intern kund eller kanske prospektiv kund? Detta får konsekvenser när vi ska samarbeta.
Begreppsförvirring och otydlighet får arbetet att stanna av, en enorm dold kostnad. Begreppsanalys hjälper oss att reda ut verksamhetens språk så att alla säger och menar samma sak.

Vad kan du göra efter utbildningen Informationsmodellering och Begreppsanalys?

Du kan enkelt beskriva verksamhetens informationsbehov. Vem som behöver informationen och när den ska finnas tillgänglig. På så sätt kan ni styra beteenden och se till att det fattas kloka beslut.
Du får också bättre kontroll på informationskvaliteten; det vill säga att era system fylls av korrekt och inte motsägande data.

Ladda hem dokument

Astrakan förklarar verksamhetsmodeller

 • Bocka för de dokument du vill ladda ner
        • Hidden
        • Hidden
        • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

        Vem går vår utbildning i Informationsmodellering och Begreppsanalys?

        Utbildningen är till för dig som vill beskriva den information som verksamheten nyttjar med ett språk alla förstår. Detta är särskilt användbart när du vill effektivisera en process, ställa krav på system eller i samband med sammanslagningar.

        Vanliga yrkestitlar är Projektledare, Förändringsledare, Processledare och Kravanalytiker. Gemensamt bland deltagarna är att de ofta har kontakt med flera olika delar av verksamheten och behöver verktyg för att förenkla kommunikationen och ställa krav.

        Här hittar du en överblick över alla våra utbildningar inom Affärs-och verksamhetsutveckling eller Kravhantering.

        Kursinnehåll

        • Begrepps- och informationsanalys

         – Varför är det viktigt
         – Hur använder man begrepps- och informationsanalys i verksamhetsutveckling

        • Begreppsmodellering

         – Vad är ett begrepp?
         – Vad är begreppsanalys?
         – Begreppsmodellens syntax
         – Exempel och övningar
         – Modelleringsledning i begreppsanalys

        • Informationsmodellering

         – Begrepp, information, data – likheter och skillnader
         – Mönster
         – Gestalta större modeller
         – UML – hur hitta informationsklasser
         – Exempel och övningar

        • Tillämpning

         – Hur gå från begrepp till information
         – Ägarskap för begrepp och information

        Frågor? Få svar av sakkunnig

        Skriv din fråga nedan eller ring oss på 08-54 54 23 00

        • Hidden
        • Hidden
         • Hidden
         • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.