Skalade agila ramverk

Hur går man tillväga för att skala agilitet? Vilka agila ramverk finns det och vad har de gemensamt? Här kan du ta del av en miniföreläsning med Torbjörn Dahlström.