Strategisk planering och verksamhetsledning

Kursnummer: A1621 Med Astrakangaranti
Antal dagar: 3 dagar
Kursavgift: 20 750 kr (exkl moms)
Ingår i en certifiering
Denna kurs ingår i : Certifierad Verksamhetsutvecklare med Astrakanmetoden
Kursinnehåll »

Efter utbildningen Strategisk planering och verksamhetsledning kan du…

 • Ta ansvar för arbetet med att utveckla verksamheten och har förstått vilka förutsättningar som krävs för att åstadkomma ständiga förbättringar och effekthemtagning.
 • Förbereda och leda workshops och verksamhetsmodelleringar för att effektivt kunna inhämta kompetens från olika delar av verksamheten och skapa en helhetsbild.
 • Hantera alla faser i verksamhetsutveckling, från beslut och planering till etablering och effekthemtagning.

Strategisk planering är vägen till effekthemtagning

När vi fattat beslut om en verksamhetsutvecklingsinsats är nästa steg den strategiska planeringen. Att se till att vi har rätt resurser för att kunna genomföra utvecklingsarbetet, men också att vi kan hämta hem den önskade effekten.
– Att vi gör det som krävs för att få ut det värde vi förväntar oss.

Astrakanmetoden för att leda verksamheter i förändring

För att genomföra stora förändringar och åstadkomma bestående förbättringar behöver vi förstå hur olika delar av verksamheten samverkar. Under utbildningen får du därför tillämpa Astrakanmetodens fyra analysperspektiv:

Målperspektivet som används för att analysera och beskriva det vi eftersträvar. På detta sätt uppnår vi mätbarhet och kan kontrollera att vi hela tiden är på rätt väg.

Resursperspektivet som används för att analysera och beskriva det som verksamheten hanterar. Har vi det som krävs för att nå resultat; detta kan handla om allt från personaltillgång och kompetens till information och IT-stöd.

Processperspektivet som beskriver det arbete som utförs. Ger oss en karta över hur vi skapar värde i verksamheten och de beteenden som vi vill stötta eller förändra.

Regelperspektivet som används för att beskriva de regler som styr verksamheten. Kan vara policyer, lagar, avtal eller kvalitetskrav.

Workshopformatet – hämta in kunskap och skapa samverkan

För att kunna göra genomföra en bra verksamhetsanalys behöver vi sammanföra kompetenser från olika nivåer, områden och roller i verksamheten. En återkommande utmaning i verksamhetsutveckling är att problem kan ha flera orsaker som i sin tur kräver insatser från olika områden av verksamheten. Här är arbetet i grupp till stor hjälp, då detta är kritiskt för att hämta in kunskap, ställa krav och förtydliga nyttan med förändringsarbete.
– Vi lägger därför mycket vikt vid workshopformatet och de verksamhetsmodelleringar som inramar utbildningen.

Vem ska gå vår utbildning Strategisk planering och verksamhetsledning?

Du ansvarar för eller är involverad i den strategiska planeringen. Alltså; det är åtminstone delvis ditt jobb att se till att det finns förutsättningar att lyckas med utvecklingsarbetet i verksamheten.
Du ser möjlighet till förbättring när det gäller effekthemtagning och samverkan. Du får mycket av ditt arbete utfört under möten och vill kunna genomföra kvalitativa verksamhetsmodelleringar.

De som går utbildningen titulerar sig vanligtvis projektledare, verksamhetsutvecklare, affärsutvecklare eller förändringsledare.

Mer om verksamhetsutveckling

Är du intresserad av en certifiering? Läs mer om Certifierad Verksamhetsutvecklare med Astrakanmetoden här.  I vår dokumentbank hittar du metoddokument som du kan ladda ner kostnadsfritt, och du hittar alla våra relaterade utbildningar här.

Boka »

Kursinnehåll

Plan för effekthemtagning

 • Hur ser kartan ut från behov till hemtagen nytta ut? Vilka är de stora frågeområdena/arbetsområdena? Vilka är de viktiga frågorna man behöver svar på?
 • Övning – syftet är att du som deltagare ska ha ett grepp över ax-till-limpa vad som krävs för att åstadkomma verklig nytta.

Workshopledning – Modellering

 1. Förberedelse, genomförande och efterarbete. Vad och hur, bra att tänka på
 2. Roller och ansvar i workshopgruppen, välja deltagare, ledarstilar, spelregler
 3. Workshopens fyra faser
 4. Övning och diskussion om situationer som kan uppstå under en workshop, upptäcka och hantera. Resonemang om bakomliggande orsaker. Syftet är att du som deltagare ska känna dig trygg att du kan hantera situationer som uppkommer så att du kan leda arbetet framåt till ett bra resultat.
 5. Fördjupat resonemang om situationer, ageranden, bakomliggande faktorer och vad man kan göra. Resurser man har till sitt förfogande.

Workshopserie – när en workshop inte räcker

 1. Förberedelse av serie av workshops, genomförande, mellanarbete, efterarbete. Vad och hur, bra att tänka på.
 2. I vilken ordning kör man workshoparna. Vilken fråga och modell på första, på andra workshopen osv.
 3. Övning och diskussioner. Syftet är att du som deltagare ska känna dig trygg i hur du hanterar en serie av workshopar för att lösa en uppgift, typiska situationer som kan uppstå och hur man kan hantera dem.
 4. Ändrade förutsättningar, omplanering, resursförändringar mm
 5. Situationer som kan uppstå och hur man kan hantera dem.

 

Boka »

Lämna ett omdöme

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *