Astrakangaranti

Blir du mot förmodan inte nöjd med den kurs du deltar i erbjuds du, efter överenskommelse, att delta i en motsvarande kurs utan extra kostnad. Kontakta Pia Andersson pia.andersson@astrakan.se eller 08-54 54 23 02.