Christer Nellborn

Christer har arbetat med affärs- och verksamhetsutveckling, IT-kravställning och förändringsledning i roller som konsult, lärare och forskare sedan 1988. Från sina många uppdrag åt såväl näringsliv som offentlig förvaltning har Christer en enorm erfarenhetsbank att ösa ur. Hos Astrakan är han en mycket uppskattad lärare sedan 1996. Du kan läsa mer om Christer på Linkedin.