Våra utbildningar inom affärs- och verksamhetsutveckling

Utbildning för verksamhetsutvecklare i Stockholm och Göteborg

Våra öppna kurser i verksamhetsutveckling håller vi i Stockholm och Göteborg. Anpassade lösningar levererar vi över hela landet. Utbildningarna fokuserar på att du ska få praktisk träning och ett tillvägagångssätt för att lyckas med olika moment i verksamhetsutveckling.

Utbildningarna inte begränsade till metoden

Våra utbildningar begränsar sig inte till vår egen metod. Vi försöker hålla oss på långt avstånd från den prestige och föga konstruktiva debatt som kan uppstå kring metoder.
Hos oss får du en bredd av verktyg och arbetssätt, exempelvis LEAN, UML eller instrument för ökad affärsinnovation såsom Business Model Canvas.
– Vi lär ut det som vi tycker fungerar bäst. När vi hittar något nytt som vi gillar så implementerar vi det i utbildningarna.

Vem går våra utbildningar i Verksamhetsutveckling?

Våra kunder är i huvudsak specialister som arbetar med utveckling och förvaltning. Vanliga mål med utbildningen är att kunna effektivisera processer, förbättra affärsmodeller och snabbt kunna initiera förändringar i verksamheten.

Bland yrkestitlarna finns emellertid en väldig bredd beroende på utbildning, från VD, HR och mellanchefer till Kravanalytiker, Verksamhetsutvecklare och Arkivarier.

Hur är det att utbilda sig som verksamhetsutvecklare hos Astrakan?

Som deltagare bör du vara beredd på intensiva utbildningsdagar där ni får omsätta det vi lär ut i praktiken genom att tillsammans tackla svåra problem. Då studier visar att vi människor lär oss mest genom att lära ut får du också stötta andra grupper i deras arbete under utbildningen.
När ni kör fast så lotsar vår lärare er vidare med säker hand. Då våra kursdeltagare själva ofta har lång yrkeserfarenhet är ett grundkrav att våra lärare är aktiva och framstående inom det område de undervisar.
På så vis försäkrar vi oss om att de kompetenser vi förmedlar till dig är relevanta och att du är redo att ta itu med arbetet när du lämnar klassrummet.