Verksamhetsarkitektur

Verksamhetsarkitektur hjälper oss i samband med förändringar och verksamhetsutveckling. Det blir enklare att fatta kloka beslut när det finns en överblick av nuläget och det önskade läget – så vi ser vilken förflyttning som måste till, resurser som krävs och människor som påverkas. Verksamhetsarkitekturen hjälper oss att investera tid, pengar och energi där det ger bäst effekt. Samtidigt kan vi säkerställa att vi tar hänsyn till lagar, att personuppgifter inte hamnar i orätta händer och att de mål vi sätter i verksamheten samverkar. Kursen verksamhetsarkitektur ingår i programmet Certifierad Verksamhetsarkitekt.

 • Kursid A1623
 • Antal dagar 3 dagar (1+2). Första dagen genomförs digitalt.
 • Kursavgift 28 700 kr (exkl moms)

Efter vår utbildning i verksamhetsarkitektur kan du…

 • Tydliggöra kopplingen mellan strategier, mål och affärsmodeller
 • Arbeta strategiskt med verksamhetsarkitektur med fokus på kvalitetssäkring, förvaltning och återanvändbarhet
 • Ta fram utvecklings- och avvecklingsplaner med stöd av verksamhetsarkitektur
 • Identifiera insatser som är särskilt värdeskapande för verksamheten och kund
 • Anpassa ditt arbete med verksamhetsarkitektur utifrån organisationen – oavsett om det är en offentlig eller affärsdrivande verksamhet

Verksamhetsarkitektur – utbildningsupplägg

Utbildningen genomförs under tre dagar, först en digital dag med fokus på teori, verksamhetsarkitekturens uppgift, Astrakanmetoden och hur olika modeller samverkar. Därefter följer två dagar med praktiskt arbete utifrån case – där ni i grupp får tackla utmaningar i olika typer av organisationer.

Vad är verksamhetsarkitektur?

Verksamhetsarkitektur är ett strukturerat och systematiskt arbetssätt för att med hjälp av verksamhetsmodeller och analystekniker ta reda på vilka förändringar som behöver göras för att åstadkomma de nyttor verksamheten efterfrågar.

Förkunskapskrav

Ladda hem

Astrakan förklarar verksamhetsmodeller

 • Bocka för de dokument du vill ladda ner
         • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

         Kursinnehåll

         • Modellperspektiv och samverkan

          – Astrakans modellperspektiv
          – Processmodellen – syntax och semantik
          – Målmodellen – syntax och semantik
          – Begreppsmodellen – syntax och semantik
          – Informationsmodellen – syntax och semantik
          – Regelmodellen – syntax och semantik
          – Hur modellerna samverkar

         • Verksamhetsarkitekturens uppgift i verksamhetsutveckling

          – Verksamhetsarkitekturens plats i kedjan från affärsmodell till verklighet, från ledning till medarbetare
          – Verksamhetsarkitekturens funktion relativt ledning och styrning, andra arkitekter och verksamhetsutvecklande roller
          – Verksamhetsarkitektur i olika typer av organisationer (från monoliter till franchise till koncern till virtuella verksamheter, offentliga verksamheter och affärsdrivande)

         • Rollen som verksamhetsarkitekt

          – Arbetsuppgifter
          – Ansvar och befogenheter

         • Praktisk verksamhetsarkitektur

          – Samverkande perspektiv och modeller
          – Från strategier, mål och affärsmodeller till verksamhetsarkitektur
          – Förvaltning av modeller

         • Verktyg

          – Översikt och exempel
          – Praktiska övningar