Bättre kommunikation

Här hittar du tips för att förbättra din förmåga att kommunicera. Utveckla din kommunikation för att undvika missförstånd, tydligare ledarskap och en trevligare arbetsmiljö på jobbet.

Kommunicera bättre

Första steget för att utveckla vår kommunikation är att faktiskt lyssna på det andra säger. Studier visar att vi tar till oss så lite som 25-50% av det andra berättar.

För att förbättra vår kommunikation kan vi därför som första steg börja lyssna aktivt och använda tekniker som spegling.

Spegling som kommunikationsteknik

Spegling går ut på att du återberättar det den andre sagt utan att göra egna tolkningar. Spegling fungerar som ett slags kommunikationskvitto och möjliggör för motparten att rätta eventuella missuppfattningar och göra tillägg.

Ett enkelt exempel: ”Knäet gör att jag tappar all motivation för att röra på mig, det gör ont hela tiden”

Spegling: ”Ditt knä gör ont och får dig att tappa motivationen att röra på dig”

Bli bättre på att lyssna

Miniföreläsning med Charlotte Fogel

Hur kommunicerar de bästa?

Motiverande Samtal är en teknik som används för att hjälpa människor att ändra sina beteenden. Det används bland annat för att behandla beroende men fungerar även utmärkt i andra sammanhang.
– Ett motiverande samtal innehåller egentligen alla moment du behöver för att bli riktigt duktig på kommunikation.

Coachande Ledarskap bygger till stor del på samma principer som motiverande samtal. Väldigt mycket handlar om att ställa öppna frågor, låta motparten reflektera

Ladda hem

Kommunikationstips

 • Bocka för de dokument du vill ladda ner
        • Hidden
        • Hidden
        • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

        Ledarskapsprogram

        Certifierad Transformerande Ledare

        • Koppla den senaste ledarskapsforskningen till ditt ledarskap
        • Personligt träningsupplägg utifrån behovsanalysen Lead Forward™
        • Utveckla din omgivning för ökad motivation och effektivitet