GROW-Modellen

Här kan du lära dig mer om den överlägset största modellen för coachning: GROW. GROW-modellen är en frågestruktur som på ett enkelt sätt hjälper människor att konkretisera mål, problem och utmaningar till strategier. GROW står för Goal, Reality, Options, Will.

GROW för coachning – börja med målet

GROW-Modellen är inte coachning i sig utan en frågestruktur som hjälper oss att coacha utifrån Mål (Goal), Nuläge (Reality), Alternativ (Options) och Motivation (Will). En viktig nyckel för ett bra coachande samtal att gå till botten med G i GROW – målet. Att våga tillbringa tid med att ställa frågor och utforska målet tills den coachade hittar något som är motiverande, utmanande och viktigt. Med det sagt kan man välja att gå tillbaka och utforska målet vidare senare i samtalet. GROW är ett stöd och det finns ingen anledning att slavisk följa strukturen sekventiellt utan man kan röra sig fram och tillbaka mellan de olika stegen ifall det gagnar den coachade.

Vad gör en bra coach?

En bra coach låter den coachande styra agendan. Som coach ska vi inte komma med pekpinnar eller inleda samtalet en förutfattad mening om vad det ska landa i utan vi behöver låta den som blir coachad styra innehållet. Coachens roll är att ställa frågor som hjälper den coachade att hjälpa sig själv och komma fram till målformulering, strategi och hur motiverad den faktiskt är att göra verklighet av det den pratar om.

Tre grundläggande verktyg som bra coacher använder sig av är:

 • Att ställa öppna frågor som vad, hur, varför, när?
 • Att spegla och ta kvitton: ”Du säger att…”, ”Det låter som…”, ”Har jag uppfattat dig rätt att…”
 • Lyssna och bekräfta

GROW-Modellen

En snabb introduktion till coacning med GROW

Vad är GROW?

GROW är en coachningsmodell och akronym som står för: Goal, Reality, Options och Will. Coachningsmodellen GROW utvecklades av Sir John Whitmore och är en del av metodiken för transformativ coachning.

Modellen har sitt ursprung från starten av coachning och den metodik som utvecklades av Timothy Gallway, författare till boken ”The inner game of tennis.” Han började som tennistränare att coacha ordlöst på 70-talet. Gallway tillämpade sedan sin metodik inom områden där han inte var expert och coachade bland annat musiker med framgång. Hans arbetssätt togs sedan till Europa av John Whitmore och Alexander Graham som trattade ner erfarenheter från arbete på konsultbolaget McKinsey till det som resulterade i GROW-modellen. Första publicerade boken som handlar om GROW är Whitmores Coaching for performance från 1992.

Metodiken påminner i grund och botten mycket om sokratiska, öppna, frågor och samtalsmetodik från 400 f.kr.  Sokratisk metod används förutom till coachning även inom kognitiv beteendeterapi.

Modellen GROW ägs och förvaltas idag av Performance Consultants International och Sir John Whitmores efterlevande.

Källa: Kunos, I, International Journal of Research in Business Studies and Management Volume 4, Issue 9, 2017

Frågebatteri – GROW

 • Goal (mål)

  Vilka frågor vill du diskutera?

  Vad vill du uppnå?

  Vad vill du komma fram till/lösa?

 • Reality (verklighet)

  Hur ser situationen ut?

  Vad är problemet?

  Vad tänker du?

 • Options (alternativ)

  Vilka alternativ/lösningar verkar bäst för dig?

  Vad tror du skulle ge bäst resultat?

  Vad mer kan du göra?

 • Will (vilja)

  Vad ska du göra nu?

  Vilket alternativ väljer du?

  När ska du göra detta?

  Hur vet du att du lyckats?

  På en skala 1-10 – hur motiverad är du till att göra detta?

Ladda Hem

Astrakans Ledarskapsguide

 • Bocka för de dokument du vill ladda ner
        • Hidden
        • Hidden
        • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

        Intervju med Timothy Gallway, författare till "The Inner Game of Tennis"

        Podcasten Against the rules med Michael Lewis gjorde en hel serie om olika former av coachning - Astrakanrekommenderad lyssning
        Aaron Haglund

        Aaron Haglund

        Aaron skriver om ledarskap och förändringsledning.