Inspiration genererad!

Kika på resultatet nedan. Vill du hitta fler artiklar och filmklipp inom området kan du generera en ny artikel. Du kan även byta ämne

Generera en ny artikel Välj ett annat ämne

Tydlighet i kommunikation

Att vara tydlig är inte alltid det lättaste. Ett misstag vi ofta gör som föräldrar och ledare är att använda ord som kan tolkas på många sätt. Om du ber någon att vara lojal – handlar det då om att göra det som är bäst för kunderna eller att göra som ledningen säger? Om man ber någon vara hjälpsam, duger det då med att ställa kaffekoppen på diskbänken eller ska den hela vägen in i diskmaskinen?

Att vara tydlig genom att fokusera på vad vi gör

Genom att utgå ifrån beteenden, det vi gör, kan vi bli tydligare som ledare. En grundregel är att alla som observerar beteendet uppfattar det på samma sätt – vi kan alla avgöra om någon hälsar, plockar ur diskmaskinen eller talar i telefon.

Utöver tydlighet i kommunikationen är en stor fördel med att leda beteendefokuserat att det är etiskt försvarbart. Istället för att säga åt någon att bli mer utåtriktad eller att sluta vara lat kan vi efterfråga att vi tar ögonkontakt och hälsar på kunderna som kommer in i butiken. Om du säger att någon slarvar eller inte respekterar sina kollegor är det lätt att hamna i affekt med efterföljande gurgel – men om du ber att någon kommer i tid till mötet så finns det inte mycket att invända.

Det finns en del vi som chefer, ledare, kollegor, föräldrar eller medmänniskor kan göra när vi känner att det är läge att tala om hur vi kan förändra något. Kanske just kaffekoppens belägenhet i det fysiska rummet eller hälsa en kund välkommen.

Samtalsmodell för att bli tydligare med MI

Om du vill uttrycka dig tydligt och stötta beteendeförändring kan du använda dig av Motiverande Samtal. Motiverande samtal (MI) är en evidensbaserad samtalsmodell, ursprungligen framtagen för att samtala om och stötta förändringar inom olika typer av beroende. Modellen och metoden utgår ifrån att den som berättar har de resurser och motivation som behövs för att göra en förändring. Den bygger också på samarbete och en frihet att själv bestämma, autonomi (läs här om nudging och frivillighet). Modellen kan vi med fördel, i våra olika roller, använda för att bidra till en framåt-rörelse, en förändring. Utan gurgel.

Motiverande samtal (MI) består av fyra mycket tydliga kommunikationsfärdigheter som du enkelt kan komma ihåg med en akronym: BÖRS.

 

Kommunikationsmodellen BÖRS

 • B: bekräfta

  Bekräfta det som din samtalspartner berättar:

  • ”Jag ser att du har ett stort hjärta och gör allt för din familj”
  • ”Jag hör att när du bestämt dig, då har du bestämt dig”
  • ”Jag förstår att du gärna vill ha tydliga mål för att känna motivation”
 • Ö: öppna frågor

  Använd öppna frågor för att få den du talar med att berätta mer. Det är frågor som börjar med exempelvis:

  – Hur skulle du vilja utvecklas inom…?
  – När vill du att vi tar nästa steg?”
  – Vad behöver du för att klara av våra mål?
  – Hur ser du på våra värderingar och vad känner du för dem?

  Alltså frågor som inte går att svara endast ”ja” eller ”nej” på. Öppna frågor.

 • R: Reflektera

  Reflektera och ge ett kvitto på vad du uppfattat att vad den du talar till har sagt. Det kan handla om enkla reflektioner som att upprepa ett ord eller mening för att på så sätt få den du talar till att förtydliga eller bekräfta att ni befinner er på samma ”plats”. Det kan också var mer komplexa reflektioner där du kan försöka fånga upp och återge en mening, att läsa ”mellan raderna”. Eller att omformulera en mening med andra ord.

  Exempelvis säger den du talar med:
  ”det är viktigt att jag har tydliga mål för att trivas och utvecklas”

  Enkel reflektion:
  ”så det är viktigt med tydliga mål för dig?”

  Omformulering:
  ”dina mål är inte tillräckligt tydliga för att du ska känna att du vill vara här och bli bättre på…?

  Omformulering, ”läsa mellan raderna”:
  ”att inte sakna en vision och riktning gör att du kan tänka dig att söka dig någon annanstans där du kan klättra, både kompetens- och karriärmässigt?”

 • S: Sammanfatta

  Sammanfatta nu vad du har uppfattat. Försök om möjligt att fånga upp själva problemet och eventuella känslor som kopplar till det. Försök även att ha i åtanke själva anledningen till en eventuell förändring och att den du talar till har förmågan att själv bidra till en lösning.

  ”Ok, låt mig se om jag uppfattat dig rätt, har berättar att det är viktigt för dig att ha tydliga mål för att både trivas och utvecklas, något som du känner inte riktigt finns just nu. Det leder till att du har börjat titta dig om efter vad som finns på andra platser. Stämmer det med din bild?”

Tydligare kommunikation

Vår spellista på youtube med tips från retoriker, forskare och erfarna säljare
Benny Persson

Benny Persson

Benny är Astrakans säljchef och retoriker.