Kommunikativt Ledarskap

Kommunikativt ledarskap är en övningsintensiv ledarskapsutbildning för dig som vill bli bättre både på att lyssna in och nå fram till andra. Under utbildningen fördjupar vi oss i de fyra huvudkomponenterna hos transformativa ledare och kommunikativa verktyg som hjälper oss att skapa engagemang, tydliggöra mål och utveckla andra.

 • Kursid A1207
 • Kursavgift Enl offert
 • Omfattning 2

Efter utbildning kommunikativt ledarskap kan du...

 • Anpassa din kommunikation för att nå fram till andra
 • Utöva ett kommunikativt ledarskap som tar tillvara på olika individers drivkrafter och förmågor
 • Utveckla dina medarbetares förmåga att ta kontroll över sin tillvaro och ansvar för den gemensamma måluppfyllelsen
 • Göra tydligare överenskommelser som säkerställer kvaliteten på det utförda arbetet
 • Bättre lyssna in andra och öppna upp en dialog
 • Hantera konfliktfyllda situationer och svåra samtal
 • Koppla kommunikativa verktyg och dina ledarbeteenden till de fyra huvudkomponenterna för att som ledare bidra till ökat engagemang, prestation, tillfredställelse med arbetet 
 • Använda och rikta din ökade självkännedom så att du blir tryggare, säkrare och mer grundad i ditt ledarskap

Kommunikativt Ledarskap

Som ledare behöver du; tydliggöra mål och förväntningar. Fördela uppgifter, ge återkoppling på resultat, vara ett stöd när det gäller problemlösning, uppmuntra individuell utveckling, överföra kompetens, skapa öppenhet, lösa konflikter, fördela resurser och företräda medarbetare såväl som verksamheten.
– Att lyckas med detta ställer höga krav på din kommunikativa förmåga.

Ledarskap som ger visionen liv

Tanken med utbildningen är att den ska ta ett helhetsgrepp på din kommunikation och lyfta den en nivå inom flera olika områden. För att du ska kunna påverka organisationen positivt med hjälp av ditt ledarskap genom att; väcka engagemang, ge visionen liv och se till att alla känner ett gemensamt ansvar för att ni når de uppsatta målen.

Vi arbetar med coachningsmodeller för kompetensöverföring. Hur du följer upp arbetet med hjälp av feedback och hur ni gemensamt kan analysera på vilket sätt ni kan förbättra resultaten.

Konflikthantering och proaktivitet; tillsammans arbetar vi med olika svåra situationer för att ge dig färdigheter och självförtroendet att snabbt ta itu med konflikter och se till att ni kan gå vidare och fokusera era ansträngningar på det som egentligen är viktigt.

En viktig utgångspunkt för allt ledarskap och framgångsrik kommunikation är självkännedom. Under utbildningens gång kommer du därför att reflektera över dig själv: dina egenskaper, värderingar, drivkrafter, styrkor och utvecklingsområden och hur det påverkar ditt ledarskap.

Korta teoripass – Mycket samtalsträning

Kommunikation är en praktisk färdighet – alltså behöver vi kommunicera mycket under utbildningen. Upplägget är därför: mycket övning och återkoppling men korta teoripass.

Vem går vår kurs i kommunikativt Ledarskap?

Du vill ta din kommunikationsförmåga till nästa nivå. Med hjälp av positiv påverkan vill du få medarbetare att springa lite fortare, ge dem kontroll över sin tillvaro och öka engagemanget i er gemensamma prestation som team.

Ladda hem

Verksamhetsstyrning och ledarskap på mänskliga villkor

 • Bocka för de dokument du vill ladda ner
        • Hidden
        • Hidden
        • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

        Vad gör en Kommunikativ Ledare?

        • 1
         Utvecklar personalen genom att coacha och fördela ansvar
        • 2
         Undanröjer hinder och stöttar medarbetare i problemlösning
        • 3
         Konkretiserar uppgifter, förväntningar och värderingar – vad ska vi göra och med vilken kvalitet?
        • 4
         Tar hänsyn till hela människans behov och drivkrafter
        • 5
         Skapar ett positivt klimat genom feedback och säkerställer att personalen får tillräckliga resurser
        • 6
         Efterlever mål och värderingar i sina handlingar och kommunikation
        • 7
         Engagerar medarbetare i mål, vision och hur teamet ska nå dit

        Huvudkomponenterna i lönsamt ledarskap

        Utbildningen knyter an till huvudkomponenterna hos transformativa ledare. Studier visar att ledarstilen är i särklass när det gäller att skapa välmående och fungerande arbetsplatser oavsett kultur och typ av verksamhet. Faktorer såsom faktisk prestation, ekonomisk vinst, motivation, engagemang, tillfredsställelse med arbete, chef och kollegor, självförtroende och förtroende för gruppens förmåga har konsekvent visat sig öka och förbättras vid ett transformativt ledarskap jämfört med andra typer av ledarskap.

        Kursinnehåll - Kommunikativt Ledarskap

        • Ditt och andras sätt att kommunicera

         Styrkor / svagheter i kommunikation
         Hur du förstår olika människors behov och förväntningar
         Hur du kommunicerar effektivt
         Hur du framgångsrikt anpassar ditt ledarskap

        • Motivation, värderingar, drivkrafter och utveckling

         Det inre ledarskapet –  värderingar, självkännedom och ledarens inre kompass
         Coachande samtal
         Hur du hjälper människor att utvecklas
         Utvecklande feedback

        • Att genomföra problemlösning, konflikthantering och svåra samtal

         Modeller för konflikthantering, svåra samtal och coachning
         Kommunikationsträning
         Mötesverktyg för utvecklande kommunikation i grupp

        • Vision och Mål

         Gemensamma mål
         Kommunicera visionen
         Engagera medarbetare i ”hur” – resan

        Lärare