Projekttriangeln

Det finns ett samband mellan de tre faktorerna Omfattning, Tid och Kostnad i projekt. Tillsammans utgör de resultatet och sätter begränsningar för hur projektet ska genomföras. Det är viktigt att projektbeställare gör en tydlig prioritering mellan dessa parametrar för att vägleda projektet. Ett vanligt verktyg för att visualisera detta är projekttriangeln. Även kallad ”tid-kostnad-kvalitet-triangel”. Projekttriangeln kan såklart användas åt andra hållet också, som verktyg för att projektledare ska förtydliga vilka parametrar som påverkar projektets resultat och lyfta problem tillsammans med sin beställare: ”Snabbt, billigt eller bra – vilka två väljer du?”

Vad är projekttriangeln?

Projekttriangeln är en triangel som visualiserar projektets mål för omfattning, tid och kostnad.

proejkttriangeln bild exempel

Ladda hem enkel projektmodell

 • Bocka för de dokument du vill ladda ner
        • Hidden
        • Hidden
        • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

        När är det läge att använda projekttriangeln? – Expert svarar

        Camilla Åkesson utbildar i projektledning. Hon är expertskribent för Bonnier och certifierad som projektledare och förändringsledare.

        Camilla Åkesson är ansvarig för projektledarutbildning hos Astrakan. Såhär säger hon om projekttriangeln: ”En sak som man ofta glömmer är vikten att nyttja projekttriangeln i samband med att man gör riskanalys. Beroende på vilken prioritering som är beslutad kan det vara väldigt stor skillnad på vilken konsekvens en risk har. Ex. om vi har tid som nr 1 – ska ”alla” risker som påverkar tiden var hög för konsekvens (olika såklart för sannolikhet) men om man har den lägst så kanske den alltid ska vara lägst.

        Jag nyttjar denna hela tiden i mina projekt. När man ger förslag till beslut i ett beslutsunderlag ska alltid projektledaren rekommendera det beslut som gagnar prioriteringen bäst.

        Man KAN göra avsteg från sin prioritering i vissa beslut, men det måste framgå tydligt i beslutsunderlaget varför man gör det. Det kan ju t ex vara att om man anser att kostnad är minst viktigast och omfattning är viktigast – en situationen kräver väldigt stor ökning av budgeten för att hålla omfattning så kan kanske man fattar ett beslut om att välja bort något från omfattningen pga att budgeten annars blir FÖR hög.”

        Projekttriangeln – ett exempel:

        Ett projekt har målet att arrangera en utställning under en mässa som går av stapeln 1-7 maj. Utställningen ska bestå av en bemannad monter där det ska finnas marknadsmaterial och vara möjligt att testa vissa produkter. Kostnaden för projektet får inte överstiga 400.000 kronor.

        Men om projektledaren bedömer att man inte kommer att hinna få fram allt i tid för mässan inom kostnadsramen?

        Såhär kanske det skulle kunna låta: ”Vi kommer att kunna ta och leverera exakt det du vill att vi ska ha i utställningen och vi klarar oss med 400.000 kronor.  Tyvärr blir vi inte klara förrän 15 maj.”

        Hur tror du beställaren skulle reagera? I detta fall är det självklart att ”Tid” är högst prioriterat. Missar man tidsmålet kan man ju inte delta på mässan över huvud taget. Men vad är näst högst prioriterat: ”Kostnad” eller ”Omfattning”?

        Om kostnad är näst högst prioriterat bör man ju söka en lösning på problemet genom att skära i omfattningen dvs. sänka ambitionsnivån för vad man ska ha med på utställningen. Kanske får man stryka filmerna?

        Om Omfattning har näst högsta prioritet bör man ju se om man kan hinna leverera allt som beställaren vill i tid till utställningen genom att tillföra mer resurser. Då ökar kostnaden men man kan hålla Tid och Omfattning.

        ”Fasta mål” i projekttriangeln – mål som inte går att justera

        I exemplet ovan kan man säga att ”tiden är ett fast mål” – då mässan pågår 1-7:e maj så måste allting vara klart till första maj. Fasta mål går inte att justera.

        • Ifall omfattningen är fast så måste projektet leverera en viss kvalitet/funktionalitet: ”säljare måste kunna söka efter kunder med hjälp av namn i CRM-systemet”
        • Ifall tiden är fast så ska projektet leverera innan en viss tidpunkt
        • Ifall kostnaden är fast så går det inte att påverka den budget som är satt

        Andra namn och versioner av projekttriangeln

        Projekttriangeln eller ”tid kostnad kvalitet triangeln” har många namn (engelska: the triad constraints, project management triangle, iron triangle, triple constraints) och kan ritas upp lite olika. Nya versioner ritas ofta som stjärnor och i andra fall kapar man ”omfattning” (scope) och ersätter med resultat. I den här artikeln har vi redogjort för det vanligaste där resultatet är ”summan” av faktorerna tid, omfattning och kostnader.

        Klassisk variant av triangeln för tid, kostnad och kvalitet

        Ett annat sätt att ställa upp projekttriangeln är STR-modellen (Scope, Time, Resources) som matematiskt ställs upp: Omfattning= Tid x Resurser. Där omfattning står för kvalitet/resultat.

        Om du vill lära dig mer

        Här kan du läsa mer om projektledning. Vill du komma igång med din karriär som projektledare kan du läsa om våra projektledarutbildningar.

        Aaron Haglund sammanställer Astrakanmaterial och bloggar om mötesteknik, grupputveckling och förändringsarbete