Retorisk Modell

Retoriska modeller för dig som vill inspirera och övertyga.

Retoriska modeller

Här hittar du artiklar om olika retoriska modeller – från ethos, logos och pathos till 4L. Användbara i olika roller och situationer.