Härskartekniker

Kreativitet och engagemang mår bäst i en miljö där allas kunskap och initiativkraft får blomma. Därför bör du vara uppmärksam på härskartekniker. Här får du tips på hur du kan identifiera och bemöta olika härskartekniker på ett konstruktivt sätt.

Exempel på härskartekniker

Att gäspa och titta på klockan när någon annan pratar, att undanhålla information eller spela martyr är alla exempel på härskartekniker.

– Det är ett sätt att tillskansa sig makt, en teknik för att få övertaget i en situation som många gånger sker per automatik och kan handla om konkurrens och rädsla eller okunskap, säger Marianne Scheja, föreläsare, terapeut och konsult med erfarenhet av både konflikthantering och effektiv kommunikation.

Det finns en rad olika härskartekniker. Gemensamt för dem alla är att de skapar en stämning av obehag, konflikt och sårade känslor. I en arbetsgrupp kan detta vara förödande.

– Om en individ använder härskartekniker för att själv vinna fördelar så gynnar det sällan företagets långsiktiga behov då det är företagets behov som ska stå i centrum.

Härskartekniker kan vara både medvetna och omedvetna

Ibland används härskartekniker omedvetet – någon skämtar på någon annans bekostnad, avbryter för att med högre röst säga samma sak som föregående talare eller pratar skit bakom ryggen på andra. Även smicker kan vara en härskarteknik, liksom gråt eller plötsliga utbrott av ilska.

– Många av dessa tekniker är inlärda sedan vi var små. Om någon gråter eller skriker vill vi gärna att de ska må bra och ofta får de då sin vilja igenom. Det är inte alltid beräknande utan kan ske både medvetet och omedvetet.

Härskartekniker förödande på arbetsplatsen

Det finns förstås även mer utstuderade härskartekniker. Att exempelvis systematiskt boka möten då någon i gruppen inte kan vara med, att undanhålla information eller att fatta beslut i informella möten där alla inte är med.

Men härskartekniker skapar inte bara obehag för den som blir utsatt, den hämmar också gruppens förmåga att vara kreativ och dra nytta av varandras förmågor. För verksamheten kan det får stora konsekvenser med missförstånd, bristande kommunikation och konflikter som tar energi och tid att lösa. Man riskerar även att medarbetare väljer att sluta, eller i värsta fall bränner ut sig eller far illa på annat sätt. Därför är det bra att prata om härskartekniker på sin arbetsplats så att medarbetarna förstår varför det är viktigt att känna till dem och hur man kan hantera dem på ett bra sätt.

Exempel - Lista på härskartekniker

 • Förlöjligande

  Att förminska någon annan genom att dra ett skämt på någon annans bekostnad, klappa någon på huvudet eller att avfärda någons argument med “lilla gumman”.

 • Undanhållande av information

  Att få andra att känna sig utanför eller dumma genom att inte dela med sig av viktig information.

 • Osynliggörande

  Att börja prata med den som sitter bredvid, gäspa eller titta på klockan när någon annan pratar.

 • Smicker

  Att ge komplimanger och framhäva någon för att få dem att göra som du vill.

 • Söndra och intrigera

  Att prata bakom ryggen på andra, sprida elaka rykten och underminera andras kompetens.

 • Spela martyr

  Att få sin vilja igenom genom att utnyttja andras empati, exempelvis genom att gråta.

Synliggör härskartekniker

Genom att synliggöra att härskartekniker finns, sätta ord på dem och förstå vilka konsekvenser de får blir det också lättare att prata om dem när de uppstår.

Marianne Scheja

Marianne Scheja

Lärare i kommunikation och konflikthantering

Bemöta härskartekniker – handlingsplan och kommunikationsmodell

Det är också viktigt att medarbetarna jobbar med sig själva och tar fram en egen handlingsplan för att bemöta den här typen av situationer. Marianne Scheja tipsar om 4L som är en metod som hon utvecklat som ger tydlig struktur i 4 enkla steg för svåra samtal och konstruktivt bemötande. 4L är lätt att ta till sig och har ett grundtänk som bygger på KBT och motiverande samtal (MI).

– Om du märker att du blir utsatt för en härskarteknik är det viktigt att veta hur du ska agera. Hur gör du dig själv trygg i den situationen och hur tar du upp problemet på ett konstruktivt sätt?

Det viktigaste för att hantera situationer där man själv blir utsatt för härskartekniker är att behålla lugnet.

– Steg ett, lugna dig först. Ta några djupa andetag. Hitta din närvaro och självtillit så att du kan lyssna på motparten utan att visa dig upprörd, det är steg två, säger Marianne Scheja.

Steg tre är att lyfta fram vad personer säger – inte hur du själv tolkar dem. Enligt Marianne Scheja bemöter man bäst härskartekniker med en bekräfta-teknik. Det innebär att du synliggör problemet, bemöter den andre med respekt.

Och till sist, steg fyra, informera om de konsekvenser som den andres beteende leder till. Här är det viktigt att lägga fokus på lösningen, vad vill jag, istället för problemet.

– Om någon exempelvis skrattar åt dig när du pratar om något som du tycker är viktigt, förklara att du blir mer kreativ och jobbar bättre om du känner att den andre tar dig på allvar.

På samma sätt kan man hantera situationer när man ser andra som blir utsatta för härskarteknik.

Om någon annan utsätts

– Om du märker att någon blir avbruten eller osynliggjord så kan du se till att ge tillbaka talutrymmet till den personen. Det går alltid att avbryta genom en ursäkt och visa mot personen som avbröts och säga ”får jag bara höra, det lät intressant vad du var på väg att säga”. Det är viktigt att bryta mönstret, så nonchalera inte situationen.

Marianne Scheja konstaterar att vi behöver jobba med bemötandet på våra arbetsplatser och förebygga rädsla, stress och konkurrens, som inte är långsiktigt framgångsrika metoder för en välmående arbetsplats.

– Om hela gruppen ska fungera tillsammans behöver vi skapa ett inkluderande klimat där allas olikheter tas tillvara. Där hör härskartekniker inte hemma. Det finns bra teknik och övning för att bibehålla kreativitet och lust i arbetet.

Ladda hem dokument

Lättare med svåra samtal

 • Bocka för de dokument du vill ladda ner
        • Hidden
        • Hidden
        • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

        Så bemöter du härskartekniker enligt 4L

        1

        Landa

        Lär dig teknik för stresshantering, självbehärskning och fokus så att du med några andetag kan lugna känslor och behålla fokus i situationen.

        2

        Lyssna

        Ta reda på vad personen som utsätter dig för härskarteknik tänker, känner och behöver.

        3

        Lyft

        Bekräfta det den andra säger, försök neutralisera situationen och gå inte till motattack.

        4

        Lämna ditt budskap

        Stå upp för dig själv genom att vänligt sätta ord på hur du vill bli bemött.  Lägg inte fokus på problemet utan tryck på lösningar och möjligheter.

        Tre råd för arbetsgruppen

        • Synliggör

         Prata om härskartekniker, att de finns och vilka olika uttryck de kan ta.

        • Informera

         Se till att alla är observanta på härskartekniker och ge medarbetarna verktyg att stötta varandra och sig själva i att bemöta dem.

        • Självinsikt

         Vilka härskartekniker använder jag? Hur ser min kommunikationsstil ut? Genom att prata om situationer som kan uppstå och bli medveten om hur man själv agerar blir det lättare avdramatisera härskarteknikerna när de uppstår.

        Frågor? Få svar av sakkunnig

        Skriv din fråga nedan eller ring oss på 08-54 54 23 00

        • Hidden
        • Hidden
         • Hidden
         • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

         Anna Nyström

         Anna Nyström

         Anna är journalist och skriver för Astrakan om ledarskap, retorik och verksamhetsutveckling.