Förbättringsarbete

Här hittar du våra samlade artiklar om förbättringsarbete.

Ska du leda förbättringsarbete?

Studier visar på fyra komponenter som särskilt viktiga vid förbättringsarbete som ställer krav på beteendeförändring:

 • Riktning – en tydlig vision för vart ni ska, som alla kan skriva under på.
 • Kompetens – utan tillräckliga färdigheter blir kvaliteten lidande och effekten uteblir.
 • Resurser – ska ni göra något nytt kräver det tid och energi, oftast samtidigt som ni ska fortsätta göra det ni redan gör i verksamheten.
 • Motivation – vad lockar er till att genomföra förbättringen? Det behöver finnas drivkraft även de dagar då det går tungt.

Olika sätt att bedriva förbättringsarbete

I större organisationer rekommenderar vi att skaffa sig kunskap om beteendefokuserat förbättringsarbete och OBM (organizational behaviour management). Även om huvudfokus i ett projekt är att utveckla ett nytt IT-system så ställer det krav på beteendeförändring i samband med att det ska implementeras. För att lyckas med förbättringar i verksamheten krävs därför förståelse för vad som styr beteende.
– Det är det vi gör, beteenden, som skapar resultat.

Många strukturerar sitt förbättringsarbete utifrån LEAN som bygger på beprövade principer kring kvalitet men med ett ökat engagemang från ledning och tydligare struktur kring arbetssätt och analys – tex. regressionsanalys och sambanden mellan variabler och utfall.

Andra fokuserar mer på lättrörlighet – agila arbetssätt. Dessa har mycket gemensamt med LEAN och omfattar egentligen alla arbetssätt som passar in på de agila värderingarna:

 • Individer och interaktion framför processer och verktyg
 • Samarbete med kunden framför att förhandla om kontrakt
 • Att reagera på förändringar framför att följa en uppgjord plan
 • Fungerande mjukvara framför omfattande dokumentation

Till syvende och sist handlar förbättringsarbete inte om att välja en metod – utan att hitta arbetssätt som fungerar i er organisation. Metodinförandet i sig är inget självändamål utan kan snarare bli ett hinder på vägen mot en kultur där jakten på förbättringar både är självklar och stimulerande.

Beteendeanalys som stöd i förbättringsarbete

Kelly Odell om ABC-modellen

Ladda ner

Metoddokument - Förbättringsarbete

 • Bocka för de dokument du vill ladda ner
       • Hidden
       • Hidden
       • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.