Fem framgångsfaktorer för förändringsledare

Som förändringsledare kan du lätt identifiera vad som är kritiskt för att ett förändringsarbete ska lyckas; vilka beteenden som ska förändras och att arbetsinsatsen under en period måste öka. Men medarbetarna delar inte alltid ditt synsätt. Det är lätt att möta denna brist på förståelse med frustration istället för kommunikation. Kanske blir vi till och med lite besvikna, rentav förbannade, när vi inte möts av det engagemang som vi vet krävs för att kunna lyckas.

Fem framgångsfaktorer i förändring

 • 1

  Att fokusera på en, eller ett fåtal, förändringsprocesser

  Många verksamheter håller på med för många processer samtidigt. Det fungerar inte då resurserna inte räcker till.

 • 2

  Att göra förändringsprocesserna i rätt ordning

  Det är komplicerat att förändra flera saker samtidigt, se över vad som måste ske först, för att efterföljande förändringsprocesser över huvud taget ska bli möjliga att göra. Det kan exempelvis innebära att man måste börja med kulturförändringar i organisationen.

 • 3

  Att inte ge sig på omöjligheter som förändringsledare

  Om inte grundförutsättningarna finns för att driva igenom förändringsprocesserna – låt bli. Finns inte budgeten, de personella resurserna eller möjlighet att skaffa dem, kulturen, en ansvarstagande ledning – låt bli.

 • 4

  Närvarande chefer

  Det är cheferna, på alla nivåer, som driver förändringsarbetet framåt i verksamheten. Nio gånger av tio är det ett ”uppåt”-problem och inte ett ”nedåt”-problem om inte processerna fungerar. Ledningen och chefer på mellanchefsnivå måste vara eniga, samspelta och närvarande.

 • 5

  Ha rätt metodik och rätt förhållningssätt

  Kommunikation med och motivation av verksamhetens medarbetare är a och o i lyckade förändringsprocesser. Du måste veta hur du ska kommunicera med olika målgrupper. Gör en intressentanalys. Utgå ifrån vad målgruppen upplever som viktigt och se till att människorna kan ta till sig informationen på ett sätt som passar dem.

Ladda hem

Astrakans förändringsguide

 • Bocka för de dokument du vill ladda ner
        • Hidden
        • Hidden
        • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

        När vi lyckas med detta kan vi förändra i grunden

        ”Vi måste se människor, lyssna på dem och förstå vad som driver dem, då först kan vi hjälpa dem att hitta sin egen inre motivation att förändra sitt sätt att tänka och agera. Du kan inte tvinga folk att göra som du vill, du måste få dem att vilja själva. Det är först när vi lyckas med detta som vi lyckas förändra i grunden”.

        Kelly Odell

        Kelly Odell

        Företagsledare och ldarskapsutvecklare

        Miniföreläsning

        Kelly Odell om beteendeförändring