Självledarskap

Självledarskap är ett trendande begrepp. Men är det egentligen något nytt? Både ja och nej. Du leder dig själv varje dag du går till jobbet, men från ett strukturellt perspektiv är det intressant att titta på självledarskap – ger vi medarbetare rätt förutsättningar för att leda sig själva? Eller är det ett enkelt sätt att komma undan med icke-ledarskap?
– Att införa självledarskap i en organisation medför en del utmaningar.

Självledarskap – billigt och effektivt?

På sista tiden har begreppet ”självledarskap” blivit allt mer populärt. Verksamheter experimenterar med nya arbetssätt och organisationsformer för att uppnå effektivare arbetssätt med lägre kostnader och högre produktivitet.

Självledarskap resulterar i tre betydande förändringar.

 • Färre antal chefer

  Eller kanske man kunde säga betydligt fler medarbetare för varje chef.
  Gamla sanningar om att en chef inte skulle ha mer än 5-10 direkt underställda medarbetare har bytts ut mot miljöer där chefer kan ha 20-100 medarbetare. Resultatet har blivit att medarbetare får mindre ledning än tidigare.

 • Medarbetare planerar och prioriterar

  Medarbetare förväntas i allt högre grad än tidigare att planera sitt arbete och sin tid utan input från sina chefer. Medarbetare förväntas se vad som behövs göras och att de ska fatta egna beslut.

 • Det blir mindre chefskap (ledning) och större behov av ledarskap

  Cheferna måste hålla sig till och kommunicera ”the big picture” medan medarbetare måste ta större ansvar för att faktiskt leda sig själva.

   

Introduktion till självledarskap

Föreläsning med Kelly Odell

Ladda hem

Tips och verktyg för självledarskap

 • Bocka för de dokument du vill ladda ner
        • Hidden
        • Hidden
        • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

        Självledarskap medför nya krav

        Men ingen av punkterna ovan händer av sig själv. Självledarskap ställer helt andra krav på verksamhetsstyrning. Hur man fördelar makt och ansvar, hur man kommunicerar om uppdrag och syfte med verksamheten och mycket mer.

        ”Om du inte kan leda dig själv, kan ingen annan göra det heller.”

        En kommun som jag har haft som kund införde aktivitetsbaserad arbetsplats, digitalt kontor och började sedan prata om ”självledarskap”. Som ett brev på posten kom frågan från medarbetare om de fick jobba på distans. När det inte fanns tillräckligt med platser på kontoret för att alla skulle kunna dyka upp samtidigt medan det gick att jobba från vilken plats som helst tack vare det digitala kontoret kunde man väl lika gärna jobba hemifrån? Särskilt som man skulle leda sig själv.

        Kommunledningen svarade genast: ”Nej!”

        När jag träffade ledningen och frågade varför sade de: ”Hur vet vi om folk jobbar om de inte är på kontoret?” Jag svarade: ”Hur vet ni att de jobbar när de är på kontoret?” I detta fall skulle jag säga att kommunen inte var riktigt mogen för att tillämpa självledarskap.

        Innan de börjar prata om självledarskap måste cheferna fundera på sin egen chefsroll och sitt ledarskap. De behöver skapa en ny verksamhetskultur som tar hänsyn till hur självledarskap påverkar allt från kommunikationsvägar och delegerande av makt och ansvar till tidsredovisning.

        Självledarskap: 5 Tips

        • Prata inte om ”självledarskap” i din verksamhet om du inte kan eller vill ge individer makt och mandat att agera.
        • Sätta tydliga ramar: Om det finns anledning att avgränsa individens makt och mandat var tydlig var gränsen går och varför.
        • Ta ansvar: Ser du ett problem, fixa det. Om du inte kan, det vill säga att du inte har resurser eller kompetens, berätta om problemet för någon som kan fixa det.
        • Ta reda på: Om du inte vet något, saknar kompetens eller information som är viktigt för ditt uppdrag, ta reda på det. Fråga någon, googla, gå en kurs eller läs en bok. Du har huvudansvaret för dig själv.
        • Agera: Vänta inte på direktiv eller order. Bestäm vad du behöver göra och gör det. Om du är osäker fråga. Om du inte förstår svaret, be om ett förtydligande. Fortsätt tills du är klar med vad du behöver göra.

        Vad är Självledarskap?

        Självledarskap (self leadership) innebär att styra sina tankar och beteenden mot mål. (Byrant & Kazan 2012). Självledarskap innebär en förståelse för nuläget, det önskade läget och vad du kan göra för att nå dit.

        Ett enklare sätt att uttrycka självledarskap: Att förstå vad du ska göra, prioritera vilken ordning det ska göras i och se till att du får bra förutsättningar för att göra det. Något du förmodligen redan gör varje dag du går till jobbet. Vad som egentligen är intressant är att titta på detta utifrån ett organisatoriskt perspektiv: hur ser vi till att människor får bättre förutsättningar att leda sig själva, att de får den information som krävs för att prioritera smart och hur gör vi om de behöver få nya resurser, kompetens eller handledning?

        I det amerikanska begreppet self leadership så finns det fler dimensioner men mycket är ganska new age och handlar om din inre röst och ett slags självhypnotiskt positivt tänkande. Tvi vale.

        Ledarskapsforskaren Caroline Lornudd tipsar

        Ketchup-effektivitet
        Kelly Odell

        Kelly Odell

        Kelly Odell är programansvarig för Certifierad Förändringsledare.