Hur bygger man ett bra team

Här hittar du tips om hur du utvecklar team. Från definitionen av team till hur du kommer igång med att leda en ny grupp.

Att bygga bra team

En återkommande brist i många verksamheter är att vi skapar ”pseudo-team” eller icke-team. Team som egentligen inte är team eftersom det inte krävs samarbete, saknas gemensamma mål eller där man inte följer upp och utvärderar det jobb som görs tillsammans.
– Effekterna av detta är kraftigt försämrad arbetsmiljö och inom vården kan man se att dessa pseudoteam leder till fler dödsfall, skador och stress i arbetet.

Första steget i att bygga ett bra team är alltså att se till så att rätt förutsättningar finns för att arbeta i team – annars är det bättre att låta bli och följa upp arbetet individuellt.

Att komma igång och utveckla samarbetet

Många grupputvecklingsteorier, exempelvis IMGD, bygger på att grupper genomgår olika faser över tid. Medan förklaringsvärdet av detta är högt – människor vill till exempel ha trygghet och tydliga roller till en början men mer frihet och inflytande med tiden – så kan det vara svårt att tillämpa kunskapen i sitt ledarskap och genom rutiner.

Ett väldigt enkelt verktyg vi vill tipsa om är after action reviews, en utvärdering med fokus på lärande som i snitt tar 18 minuter och boostar effektiviteten i grupper med 20-35%.

Bygga Team

Utveckla ditt ledarskap på tre timmar

  • Enkel rutin för att öka effektiviteten i team
  • Utveckling av grupper över tid
  • Tips för workshopledning
  • Elearning med kraftfulla verktyg och forskningsbaserade tips

Ta testet - är ni ett riktigt team?

Teamtest

Team, pseudoteam eller icketeam?

1
2
3
4
  • Är ni ett team?

    Det finns tre centrala frågor för att reda ut om ni är ett team. Själva grunden är ett gemensamt mål med tillräckligt komplexa uppgifter för att det ska krävas samarbete för att lösa dem. Om vi inte uppfyller dessa krav så uppstår så kallade "pseudo team" eller falska team. Genom att ingå i ett pseudo-team så minskar vår prestationsförmåga och arbetstillfredställelse – inom vården har det till och med visat sig att risken ökar för allvarliga misstag och påverkar patientdödligheten negativt. (Forskning inom National Health Services, Lyubnikova m.fl. 2015)

Tips för dig som ska leda en ny grupp

Miniföreläsning om team