Autentiskt Ledarskap – Att vara en god förebild

Goda ledare är konsekventa i ord och handling. Genom sitt agerande blir de en förebild för omgivningen både i vardagliga och krävande situationer. En sann förebild ska agera rätt även när omständigheterna är svåra och åsidosätta sina egna behov för att istället lyfta sin omgivning. Här hittar du exempel både på vad autentiska ledare gör men även vad de inte gör i form av två sorgliga ledarskapsexempel från 2020.

Att leda som föredöme

De mest effektiva ledarna, så kallade transformativa ledare, visar sina värderingar genom sitt sätt att agera. Genom att statuera exempel som andra i verksamheten kan härma blir de en förebild som i sin tur fostrar fler förebilder.
– Människor i ledarens omgivning identifierar sig med ledaren och uppdraget de ska utföra tillsammans.

Vad är autentiskt ledarskap?

Autentiskt ledarskap (idealized influence) handlar inte om att vara perfekt utan att sätta andras behov framför sina egna. En autentisk ledare går att lita på då de är konsekventa i sina handlingar och gör det som är rätt även när det är svårt.

Vad är vinsterna med autentiskt ledarskap?

En undersökning som omfattade 250 VD:ar från ledande amerikanska företag visade att autentiskt ledarskap (idealized influence) korrelerade med ökad försäljning, marknadsandelar, intäkter och ROI.
(Agle, Charismatic chief executive officers: are they more effective?, 1993)

Kännetecken för autentiska ledare:

 • Att de lever upp till de krav som de ställer på andra – ord och handlingar ska signalera samma sak

 • Att göra etiska överväganden inför beslut och ta del av andras perspektiv

 • Att i de fall då beslut och handlingar är impopulära stå för dem istället för att hitta på undanflykter

 • Att signalera vad som är viktigt genom att ge mål uppmärksamhet och själva jobba för att målen ska uppnås

 • Att tala om det högre syftet med mål och sätta det arbete som utförs i ett sammanhang av hur det påverkar samhället, kunder, kollegor eller rentav världen

Vad händer när vi som ledare gör speciella undantag för oss själva?

Många av våra kursdeltagare är förändringsledare som rapporterar direkt till ledningen. En återkommande utmaning är att ledningen undergräver sina egna initiativ genom att inte agera förebilder. Ett typexempel är införanden av aktivitetsbaserade arbetsplatser som gäller allt utom ledningen.
– Om den här förändringen nu är så bra, varför duger den inte åt ledningen själva?

Essensen i ledarskap

Om dina handlingar inte lyder dina ord så kommer människor att lyssna på dina handlingar. Telling isn’t leading. Handlingar talar starkare än ord och essensen i ledarskap är att själv göra det man säger åt andra att göra.

Kelly Odell

Kelly Odell

Författare till Förändringshandboken

Sveriges högsta ledare föregår med dåligt exempel

2020 avslutades med ett nyårsfyrverkeri av ledare som sa en sak men gjorde en annan.

Två citat från vår statsminister: ”Hitta inte på undanflykter som skulle göra din aktivitet okej”
”Det är dina och mina val varenda dag, varenda timme, varenda ögonblick, som nu kommer avgöra hur vi klarar det här.”

Från 29 oktober gällde skärpta lokala krav (förlåt, RÅD) i Stockholm, med rekommendationen att medborgarna skulle ”avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum.”

Några dagar senare säger Stefan Löfven såhär: ”Nu måste alla skärpa sig. Nu behöver varenda medborgare ta sitt ansvar. Vi vet hur farligt det här är. Vi har nästan 6 000 människor avlidna.”

Under gällande råd tar statsministern själv en tur till Gallerian i Stockholm den 1:a december.

Den 14:e december kommer nya nationella råd: ”Både individer och verksamheter har ett ansvar att motverka spridning av covid-19. Begränsa helst antalet inköp i butiker. Handla helst på egen hand, undvik att handla vid tidpunkter då många vistas i affärerna, undvik att i onödan vistas i affärers och köpcentrums lokaler.”

På en presskonferens den 18 december gav regeringen besked om en rad ytterligare nationella restriktioner för att hejda smittspridningen i landet.

Den 20:e tar statsministern en tur till gallerian igen för att hämta sin klocka, julklappshandling och besök på systembolaget.

Julhandlandet ger tre exempel på destruktivt ledarskap

Fundamentet för ledarskap är att förtjäna omgivningens tillit och förtroende. Det är en sak att som utomstående i efterhand påpeka saker som gått fel när det gäller strategier för smittspridning under 2020 men att leva upp till sina egna ord som ledare är så otroligt basalt att det kan förväntas av alla människor i ledande position. Oavsett om det gäller en ungdomstränare i fotboll, förälder, lärare eller statsminister.

Vilka ideal förkroppsligade statsministern genom det han sa och gjorde under november-december när sjuk- och dödstal började stiga brant uppåt?

Frågan är om Stefan Löfven inte bara misslyckades med att leva upp till kraven för att agera föredöme utan rentav stod för ett destruktivt ledarskap som underminerade andras arbete – här är tre exempel på kännetecken:

 • Destruktiva ledare sätter sina egna behov framför gruppens – utföra ärenden för egen vinning som potentiellt skadar sjukvårdens förutsättningar att rädda liv och minskar förtroendet för det egna partiet
 • Destruktiva ledare uppträder förvirrat – upprepar budskap han själv inte verkar förstå
 • Destruktiva ledare ger otydliga instruktioner – säger en sak, gör en annan

20 exempel på saker du INTE ska göra som "föredöme"

 • Utsätta dina medarbetare för stress och övertid genom hårda deadlines för att sedan själv ta äran för resultatet
 • Ljuga
 • Tala om värderingar och regler för att sedan själva bryta dem
 • Kräva förändringar i arbetssätt av andra men göra undantag för dig själv
 • Ta emot mutor/"gåvor"
 • Skjuta upp jobbiga beslut
 • Skylla på ledningen eller andra
 • Ge andra skulden för misslyckanden
 • Underminera initiativ genom att säga "jag tror inte alls på detta"
 • Skälla ut medarbetare (extra minus för utskällning inför andra)
 • Prata mer än andra under möten
 • Förminska andra
 • Behandla personer olika och göra undantag för "favoriter"
 • Straffa personer för misstag
 • Ställa orimliga krav
 • Hota med konsekvenser om inte människor gör som du vill
 • Sätta dina egna behov framför gruppens
 • Bryta löften
 • Ignorera problem som behöver lösas
 • Ge instruktioner som motsäger varandra

En annan hög chef som föregick med dåligt exempel

På Myndigheten för samhällsskydd och beredskap finns det sedan den 14:e december mallar för olika affischer, bland annat gällande budskap kring resande:

 • Sprid inte smittan vidare. Åk kollektivt bara om du måste.
 • Läget är allvarligt. Res inte i rusningstid och håll alltid avstånd.
 • Läget är allvarligt. Om du behöver resa, undvik kontakt med nya personer.

19:e december sätter sig den numera före detta Generaldirektören för MSB på flyget till Kanarieöarna. Ännu ett exempel på att inte bara brista som förebild utan att direkt motverka sin egen organisation. Att sätta sina egna behov framför det människorna han förväntas leda kämpar för. Att fullständigt underminera en myndighet som skickat mass-sms till hela Sveriges befolkning.
– Annars är Dan Eliasson autentisk i det att han tidigt tog ställning mot just flygskam genom sin låt om att ta flyget redan 1979 (uppsök låten på egen risk, den recenserades som en naiv, vulgär och miljöförstörande grammofonskiva av anonym Borlängebo)

Olika sätt att skapa lycka

Vissa skapar lycka varthän de går, andra skapar lycka när de går

Oscar Wilde

Oscar Wilde

Författare och satiriker

14 exempel på saker du kan göra för att agera föredöme

 • Att visa att misstag är okej, genom att ta upp egna misslyckanden och vad du ska göra annorlunda framöver
 • Att be om feedback på ditt ledarskap
 • Att tala om syftet, varför, ni ska nå ett mål och för vem det är viktigt
 • Att skjuta upp leveransen av mejl så att de alltid kommer under arbetstid för att visa att ledig tid ska vara vigd till återhämtning
 • Att ge uppmärksamhet till teamet och andras ansträngning när ni gjort något bra
 • Att visa att du finns tillgänglig för samtal och stöd i samband med kris, förändringar eller andra svårigheter
 • Ge samma budskap och information till alla som berörs
 • Kommunicera negativa besked enkelt och utan att försöka manipulera innebörden
 • Fördela ordet under möten och diskussioner
 • Tacka för feedback
 • Se till att ord och handling talar samma språk
 • Ge andras idéer uppmärksamhet och lyft fram när de blivit verklighet
 • Dokumentera och följ upp det ni fattat beslut om
 • Se till att alla har tillgång till samma information som du om hur ni ligger till i förhållande till mål och arbetsuppgifter

Till sist – fundera över ett gott exempel

En bra övning är att fundera på vilka god ledare som du mött och härmat under arbetslivet. Vilka har talat till högre ideal, fattat svåra beslut, agerat i andras intresse än sitt eget och genom sina handlingar visat att det vi gör här och nu betyder något?

Om vi ser till 2020 som exempel så har mängder av människor och verksamheter överlevt tack vare hjälteinsatser från både formella och informella ledare. Vi har ställt om i rekordtakt, anpassat oss till ny teknik och har slagit rekord i att genomföra många beteendeförändringar på kort tid.

I sjukvården har högre ideal fått bära personalen genom en fullständigt ohållbar situation och människor har offrat sitt eget välmående och sina egna kroppar för andras bästa. Men andra människors offer får inte bli en ursäkt för att vi själva ska kunna tänja på gränser, låt det istället bli en inspiration till att göra rätt val även när det valet smärtar för dig själv som individ.

Ledarportalen

Artiklar och material

 • Praktiska verktyg
 • Guider
 • Föreläsningar

Aaron Haglund

Aaron Haglund

Aaron är Astrakant och skriver om ledarskap och grupputvecking.