Chefers vanligaste misstag

Nästan 400 personer har nu utvärderat sina chefer utifrån 13 kännetecken för destruktivt ledarskap. Här tittar vi på de 4 vanligaste misstagen som chefer gör och vilka åtgärder du kan ta till för att lyckas bättre.

Vanligaste felen bland ledare

Trots goda intentioner kan det gå fel när det gäller ledarskapet. 389 personer har nu fyllt i vår test: ”Har du en Destruktiv Ledare?” och några kännetecken för destruktivt ledarskap sticker ut. Här är plats 1-4 när det gäller de vanligaste misstagen bland ledare och hur stor andel av cheferna som hade brister:

 1. Chefen följer inte upp mål och beslut 51%
 2. Ledaren favoriserar vissa medarbetare 44%
 3. Chefen tar inte itu med problem som uppstår 43%
 4. Ledaren tar inte itu med konflikter på arbetsplatsen 40%
bilden beskriver de vanligaste felen chefer begår enligt en undersökning. De vanligaste felen är att inte följa upp mål och beslut. Att favorisera vissa medarbetare. Att inte ta itu med problem och konflikter.

Chefers vanligaste misstag

Baserat på 389 svarande "Har du en destruktiv ledare"

Det största misstaget – Ledare följer inte upp mål och beslut 51%

”What gets measured gets done” är det verkligen så? Svävar KPI:er framför våra ögon under arbetsdagen och styr våra beslut? Nej. En bättre regel är att det som belönas, följs upp och uppmärksammas blir gjort.

Det som ger status, det som gör att man få bidra till gruppen, det som är roligt och det som ger pengar blir gjort. Som chef påverkar du alla dessa faktorer genom lönesättning och att utveckla människors karriär. Det är din uppmärksamhet som ger uppgifter status. Genom att INTE följa upp mål och beslut visar du att de egentligen inte är så viktiga och att det finns annat som har en högre status.

Så kommer du till rätta med problemet

 • Använd kalendern!

  Fatta inte ett beslut utan att sätta av tid för uppföljning – en enkel regel: In med det i kalendern.

 • Mål på agendan!

  Lägg in målen på era mötesagendor så att de alltid finns synliga och använd dem som måttstock för olika aktiviteter: på vilket sätt bidrog vi under den här timmen till att närma oss ett eller flera mål?

 • Kvalitetssäkra delegeringar

  Om du delegerar en arbetsuppgift, se till att den är specifik nog att den kan följas upp och återigen: sätt av tid. Om det rör sig om en ”skituppgift” knappt värd att följa upp – är den då ens värd att utföra?

 • Ta bort uppgifter!

  Avveckla – om ni har tusen initiativ igång samtidigt och du inte hinner ge alla uppmärksamhet kanske det är dags att skala ner? Sätt av tid för att identifiera uppgifter och aktiviteter som kan avbrytas eller sättas på paus för att ge uppmärksamhet till det som är viktigare.

 • Kvalitetssäkra målen

  Kontrollera era mål – är det mätbara och är det tydligt vad ni behöver göra? Om inte, kan ni justera målen så att de faktiskt ger en indikation om vilka uppgifter som är viktiga att utföra?

Ledaren favoriserar vissa medarbetare 44%

Hur leder man egentligen rättvist? Redan från ett och ett halvt års ålder uppmärksammar vi hur saker och uppmärksamhet fördelas – det är helt enkelt en fråga om överlevnad. Vi slutar inte heller upp med att jämföra och utvärdera vår egen position i förhållande till omgivningen med åldern, något som kan bli extra tydligt på arbetsplatsen.

Social smärta och orättvisa upplevs lika starkt som fysisk smärta och ger utslag i samma områden av hjärnan. Orättvisa behöver inte handla om lön utan det kan röra sig om fördelning av arbetsuppgifter, semesterveckor, att någon får större frihet eller uppmärksammas mer än andra.

Det som försvårar det hela är att rättvisa är något som upplevs och är subjektivt. Våra sociala erfarenheter gör att vi upplever saker olika och därför kan vissa uppleva orättvisa när andra inte gör det.

Så vad kan vi göra åt saken? Vi kan inte leda 100% objektivt men däremot kan vi se över hur vi fördelar arbetsuppgifter med hög/låg status och se till att faktiskt uppmärksamma ALLA positivt och regelbundet. När vi lönesätter och -förhandlar kan vi utgå från objektiva mått på prestation, det kommer inte ge ett resultat som upplevs som 100% rättvist men som ledare har vi åtminstone gjort det vi kan för att inte favorisera vissa.

Verbal eller monetär rättvisa

En faktor som kan vara bra att ha med sig gällande rättvis belöning är ett labbexperiment som genomfördes 2008 där man ville undersöka upplevelsen av rättvis belöning utifrån om man belönades med positiv feedback eller pengar beroende på hur väl man utfört en uppgift. Den upplevda belöningen av verbal feedback var lika stark som den man fick av pengar.
(Källa: Izuma, Saito och Sadako, 2008, Processing of social and monetary rewards in the human striatum)

Chefen tar inte itu med problem som uppstår 43%

Låt-gå ledarskapet är det som är mest skadligt för medarbetares hälsa. När vi låter problemen hopas skapas stress och vanmakt som är värre än att ha en elak chef.

En nyckel till att komma till rätta med problem är regelbundna avstämningar kring samarbete och rutiner där problem kan komma till ytan. Om vi inte kommunicerar så kommer många människor att begå samma misstag utan möjlighet att lära av varandra. Så nyckeln till att faktiskt komma igång och lösa problem är kommunikation följt av att skapa fungerande rutiner.

Här kan du läsa om ett bra verktyg för att öka effektiviteten i team och förbättra rutiner.

Ledaren tar inte itu med konflikter på arbetsplatsen 40%

Att stoppa huvudet i sanden i förhållande till konflikter på arbetsplatsen är ett säkert sätt att se till att det blir värre. Om vi inte får till fungerande arbetsrelationer är risken stor att medbetare börjar planera runt varandra, att alla inte får del av information och att arbetspass och planering anpassas efter ”vem som kan jobba med vem” istället för vad som är mest effektivt.

Är konflikterna av allvarlig karaktär så är en bra rekommendation att be om hjälp från utomstående. Annars finns det enkla sätt att medla i konflikter – här kan du ta del av tips från experten Marianne Scheja.

 

Ladda hem

Astrakans Ledarskapsguide

 • Bocka för de dokument du vill ladda ner
        • Hidden
        • Hidden
        • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

        Miniutbildning

        Ledarskapstips med Kelly Odell
        Aaron Haglund

        Aaron Haglund

        Aaron skriver om ledarskap och förändringsarbete.

        Ledarskapsprogram

        Certifierad Transformerande Ledare

        • Koppla den senaste ledarskapsforskningen till ditt ledarskap
        • Personligt träningsupplägg utifrån behovsanalysen Lead Forward™
        • Utveckla din omgivning för ökad motivation och effektivitet