Dagsplanera bättre

Hur lägger du upp dagen? Beslut och med vilken kvalitet vi klarar av att utföra krävande uppgifter hänger till stor del på vår blodsockernivå. Livsavgörande beslut bör alltså inte fattas om vi är ”hangry.”

Dagsplanera som Ingemar Bergman

Hjärnan utgör bara 2% av vår kroppsvikt, men har 20% av vår energi till sitt förfogande. Att göra nya saker kräver mycket mer bränsle eftersom vi behöver vara alerta i varje moment medan gamla vanor går på autopilot.
Ett av regissören Ingemar Bergmans framgångsrecept var att inleda repetitioner med nya scener och förändringar, senare under dagen när energinivåerna och fokusförmågan sjönk nötte de scener som ensemblen arbetat med tidigare.

Stor skillnad på beslut fattade efter matpaus och långa arbetspass

En studie som omfattade 8 olika domare och 1000 domslut om villkorlig frigivning visade att chansen för villkorlig frigivning var 65% vid starten av domares arbetsdag samt efter lunch och mellanmål.
Utslag som kom vid slutet av dagen eller 3 timmar sedan senaste matpausen sänkte sannolikheten för villkorlig frigivning ner till närmre 0%.

Dagsplanering beslut efter matpaus och vila

Blodsocker och beslut om villkorlig frigivning

Mätta domare beviljar frigivning, en hungrig lämnar dig bakom lås och bom

Möjliga orsaker

Studien presenterar följande som en möjlig orsak till den stora skillnaden: pauserna gav mental återhämtning, samtidigt gick blodsockernivån upp till följd av näringsintag vilket också påverkade domarens humör positivt.
Det vi kan ta med oss här är att om vi ska göra krävande uppgifter och fatta beslut på goda grunder så ska vi se till att återhämta oss innan och att hålla energinivån på topp.

Botemedel – lägg krävande uppgifter när energin är på topp

Genom att förlägga arbetsuppgifter som kräver fokus och beslut till tider då vi är som mest utvilade kan vi prestera bättre och fatta beslut baserat på fakta istället för blodsockernivå. Enklaste sättet att göra detta på är att planera vår vardag utifrån energitillgång.
Att svåra uppgifter som kräver mycket av vår kognitiva förmåga placeras efter pauser medan mejlhantering och mindre komplexa uppgifter planeras till slutet av dagen och arbetspass.

Aaron Haglund

Aaron Haglund

Aaron jobbar på Astrakan och skriver om ledarskap och förändringsarbete.