Hur ska en bra chef vara?

”Hur ska en bra chef vara?” är en standardfråga på arbetsintervjun. Ett taktiskt svar brukar vara att beskriva en chef som man haft och fungerat bra med. Men frågan är också lätt att ställa sig själv när man står inför att leda andra.  Vad är en bra chef?

I Fortes rapport om ”Psykisk ohälsa, arbetsliv och sjukfrånvaro” hittar vi en del av facit. Vad gör en bra chef?

I rapporten har Forte identifierat faktorer som:

 • Förbättrar medarbetares hälsa
 • Förbättrar arbetsprestationen
 • Ökar tillfredsställelsen med arbetet
 • Ökar lärandet i organisationen

Utifrån detta gör bra chefer följande:

 • Kommunicerar tydliga mål.
 • Ger medarbetare kontroll över sina arbetsuppgifter och ser till att de kan styra över sin tid.
 • Belönar ansträngningar.
 • Ger personalen förutsättningar att kunna påverka och bidra till förbättringar.
 • Ser till att det finns möjlighet att utvecklas i sin roll.
 • Etablerar ett positivt och stöttande arbetsklimat

Chef eller ledare?

Inspirationsklipp med Caroline Lornudd

Såhär gör du för att vara en bra chef

Utifrån punkterna ovan kan vi utveckla resonemanget, egentligen sammanfattar det allt vi levererar inom ledarskapsutbildning – så med andra ord finns det utrymme för en sisådär 25-30 böcker och en hel del övning. Men en liten fördjupning kan vi i alla fall försöka oss på.

Mål som ger oss möjlighet att fira

Bra mål gör kopplingen tydlig mellan vad ni gör och verksamhetens syfte. Vad är meningen med arbetet vi utför? Varför går vi till jobbet? Vad skapar vi?
En annan viktig uppgift är att avklarade mål ger er möjlighet att fira. Det firas på tok för lite i svenska verksamheter och vardagen har en tendens att bli en monoton lunk. Så sätt mål och se till att fira när ni nått dem. SMARTA mål är en klassisk formel för bra mål. Målen ska vara; specifika, mätbara, accepterade, realistiska och tidsbundna. På kursen ny som chef kan du lära dig allt om detta!

Ge medarbetare mandat & kontroll

Se till att medarbetarna äger sina uppgifter och att de har förutsättningar för att lyckas. Höga krav ökar stressen, för att motverka detta kan vi se till att medarbetare känner att de har kontroll över sin situation och kan styra över sin tid. Ett populärt verktyg för att öka kontrollen är coachning. Att du som chef i samband med delegering eller avstämningar hjälper medarbetare att kartlägga vad de behöver göra med hjälp av frågor istället för att dela ut raka direktiv.

Belöna ansträngningar

Se till att belöna medarbetare och att belöningen står i paritet med det arbete som de utför. Ibland krävs extraordinära arbetsinsatser för att verksamheten ska flyta, särskilt i samband med förändringar. Det gäller att inte börja ta dessa insatser för givet. Uppmärksamma dina hjältar! Här kan du läsa mer om varför du bara ska ge positiv feedback.

Ge personalen förutsättningar att påverka

Organisationer är inte statiska utan skapade och utvecklade av människor, alltså kan vi alla bidra till att förändra och förbättra. Se till att vara lyhörd och plocka upp förbättringsförslag från dina medarbetare. De vet själva bäst vad som hjälper dem och vad som hindrar dem – kan du förbättra förutsättningarna så se till att göra det.

Se till att det finns möjligheter till utveckling

För att vi människor ska hållas motiverade så behöver vi utmanas lagom mycket. Undersökningar har visat att det bland svenskar är ovanligt viktigt med självförverkligande – att nå sin potential. Alltså måste vi se till att det finns möjligheter att bli utmanad och lära.
Motivation kommer inifrån och som chef är det nästintill omöjligt att tillföra motivation, vi måste istället utgå från vilka drivkrafter som varje enskild medarbetare har och försöka hitta utrymme för att de ska kunna använda sig av dessa i arbetet.

Etablera ett positivt och stöttande arbetsklimat

Förhoppningsvis är detta summan av alla punkter ovan. Och så är det dags att tänka på det goda chefsexemplet, vilka ledare har du trivts med?

Såhär gjorde min bästa chef

Min stora ledarförebild kommer från det absolut sämsta jobb jag haft. Målen som ledningen satte för vår avdelning var omöjliga att nå (efter nästan två år hade vi fortfarande inte varit i närheten en enda gång, trots att vi stod för merparten av företagets intäkter), arbetsuppgifterna var hemska och möjligheterna till befordran obefintliga.
Min chef hade dock bestämt sig för att vi skulle ha kul på jobbet. I praktiken höll han korta utvecklingssamtal med varje medarbetare varje vecka. Inget problem var för litet för att han inte skulle intressera sig och engagera sig i hur vi kunde lösa det bättre nästa gång. Min chef hade egentligen hopplösa ramar för att kunna etablera ett arbetsklimat där vi trivdes, men hans engagemang i varje individ och att han hittade ett lärande i varje situation gjorde att vi var fokuserade som kampsportare och hittade en mening i varje liten uppgift.
– Så ska en bra chef vara.

Aaron Haglund

Aaron Haglund

Aaron Haglund, bloggar om förändringsarbete och grupputveckling.

Ladda hem

Introduktion för transformerande ledarskap

 • Bocka för de dokument du vill ladda ner
        • Hidden
        • Hidden
        • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

        Ledarskapspaketet

        Halva priset fram till Julafton

        • Fyra utbildningar: bygga team, feedback, coacha och hantera chefsutmaningar
        • Verktyg du kan använda direkt i din roll
        • Videogenomgångar, tester, checklistor och mallar.