SMARTA mål för utvecklingssamtalet

Mål är ett beslut om att något ska göras och följas upp. SMARTA mål är formel för att kvalitetssäkra mål som förekommer på alla grundläggande ledarskapsutbildningar.  Målformuleringen går också att använda som en utmärkt mall för att konversera kring mål och skapa delaktighet i samband med utvecklingssamtal. Att sätta mål innebär en förpliktelse både från chef och medarbetare och ju mer involverade vi är i att sätta målet – desto större chans att det motiverar oss och att vi uppfyller det.

SMARTA mål för medarbetarsamtalet

Prestationsmål – sätts utifrån roll, ansvar och är kopplade till organisationens mål.
Utvecklingsmål – orienterade mot lärande för att kunna kliva in i en ny roll eller ta mer ansvar.

Olika typer av mål är ett kapitel helt för sig, det här inlägget om ”målhöjd” att sätta höga mål ger en bra introduktion.

smarta mål engelska och svenska
Klicka för större

SMARTA mål –  kriterier & samtalsstöd

Specifikt – målet ska beskrivas så exakt att det inte går att misstolka.

 • Vad ska göras?
 • Vad förväntar vi oss att effekten blir av det som ska göras?

Mätbart – hur vi observerar och bedömer måluppfyllelsen.

 • Hur vet vi att målet blivit uppnått?
 • Finns det något sätt att följa upp målet löpande – genom observationer eller statistik gällande kundnöjdhet, kvalitet kostnader etc.

Accepterat – att vi accepterar målets innebörd och är villiga att förpliktiga oss till det.

 • Hur motiverande är målet för dig på en skala mellan 1-10?
 • Varför motiverar målet dig?
 • Hur viktigt är det att du lyckas med målet för din organisation på en skala mellan 1-10?
 • Vad innebär det om vi misslyckas att uppnå det här målet?
 • Vad innebär det om vi lyckas?

Realistiskt: Målet ska vara realistiskt att uppnå samtidigt som det är tillräckligt utmanande för att motivera oss.

 • Hur troligt är det att vi lyckas uppnå målet på en skala mellan 1-10? Motivera siffran du sätter.
 • Vilka risker finns och vad kan påverka?
 • Kompetens, resurser och stöd?
 • Vilka justeringar kan vi göra om olyckan är framme?
 • Vad är minsta acceptabla resultat?
 • Vad skulle vara att överträffa målet med hästlängder?
 • Finns det något som kan förenkla måluppfyllelsen?
 • Finns det något som behöver prioriteras ned för att vi ska uppnå målet?
 • Vem kan hjälpa dig att uppnå målet?

Tidsbundet: En tidsangivelse för när målet ska vara uppfyllt. Tidsplanen är oerhört viktigt för att få upp prioriterade mål på agendan, boka in korta avstämningar i outlook för att påminna och underbygga målets relevans. Hur motiverande är det med ett mål som ska uppnås över ett år och som ni kör en uppföljning på efter ett halvår? Sätt hellre viktiga mål som ska uppnås på kort sikt och sätt nya mål när de är uppfyllda. Framstegen blir tydligare och det är lättare att skapa en positiv trend.

 • När ska målet vara uppfyllt?
 • Vilka steg kan vi bryta ned målet i och när ska dessa vara klara?

Att formulera SMARTA mål – lathund

<HANDLING/BETEENDE> för att uppnå <MÄTBART/RELEVANT RESULTAT> innan <TIDSRAM>.

Akta dig för att inleda målet med ”öka/sänka” utan försök sätta själva handlingen som ska leda fram till resultatet först. Risken finns att målet annars beskriver själva riktningen – vad som ska uppnås – men inte själva handlingen och då blir det svårt att skrida till verket.

Att förenkla det SMARTA målet

 • Bryt ned det i specifika uppgifter och steg som behöver utföras för att uppfylla målet.
 • Sätt en handlingsplan med uppföljning utifrån dessa
 • Utvärdera handlings- och tidsplanen ni satt – är den realistisk? Finns det något annat som behöver prioriteras ned under tiden?

Att sätta mål för medarbetare

Kelly Odell om mål

Kom ihåg det här när du sätter SMARTA mål under medarbetarsamtalet

 • 1
  Fokusera på resultat – inte uppgifter/aktiviteter, dessa punktar vi upp när vi gör målen specifika eller bryter ned målen till handlingsplaner
 • 2
  Försök hitta mätpunkter som är enkla att följa upp och synliggör framsteg i vardagen och gör målet levande även mellan avstämningar
 • 3
  Prestationsmål ska utgå från den nuvarande rollen – dessa mål är din vardag
 • 4
  Utvecklingsmål ska utgå från ett önskat läge för din roll eller karriär
 • 5
  Prioritera målen om ni sätter flera – vad är viktigast?
 • 6
  För många mål kan ha en lamslående effekt, ta bort eller skjut upp mål som har lägre prioritet

Ladda hem

Mallar för bättre mål

 • Bocka för de dokument du vill ladda ner
        • Hidden
        • Hidden
        • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

        Vanliga problem i utvecklingssamtal

        Hur ser vi till att målen är mätbara?

        Mätbarheten är lätt att haka upp sig på, försök hitta den data som är mest relevant och som pekar mot målet. Ibland finns tacksamma mått som kundnöjdhet i samband med leverans eller service. Ibland måste vi anstränga oss mer och själva få fram data för vad som är ”nuläget” och vad vi vill nå fram till.

        Mätbarhet kan vi hitta med hjälp av statistik och rapporter, enkäter, intervjuer med intressenter och kunder, observationer eller prototyper på väg mot det riktiga resultatet.

        Mer om SMARTA mål

        För dig som vill bli bättre på grundläggande ledarskap och mål i samband med utvecklingssamtal har vi utbildningen Ny som chef. För HR och dig som arbetar med strategiska mål på verksamhetsnivå har vi utbildningar i Verksamhetsstyrning och OBM.

        Aaron Haglund

        Aaron Haglund

        Aaron skriver om mål och ledarskap.