Förvaltningsstyrning – Det nya svarta

Visste du att förvaltningen utgör ca 80% av kostnaderna i en organisations IT-portfölj? Resterande 20% är kopplade till organisationens utvecklingsprojekt. Visste du också att de flesta företag har betydligt bättre kontroll på de 20 procenten är på de 80?

Förvaltningsstyrning skapar utrymme för besparingar

Det innebär att det är alltför vanligt att en organisation sitter med flera IT-system för samma sak, har svårt att prioritera mellan olika behov och styr sin förvaltningsverksamhet Ad hoc-mässigt.

Med det följer onödigt höga kostnader och låg verksamhetsnytta för organisationen. Genom att organisera sin förvaltning skapas stort utrymme för både besparingar och högre verksamhetsnytta.

Förvaltningsstyrning eftersatt område

Hos oss på Astrakan har vi flera utbildningar inom verksamhetsutveckling och förändringsprocesser som hjälper företag och organisationer att bättre kunna styra sina verksamheter.
En av våra nöjda kunder är På AB – ett konsultföretag som arbetar just med hjälpa organisationer att effektivisera sin förvaltning. De har en egenutvecklad modell för detta – pm3. pm3 anses idag som en de facto standard.
”Förvaltningsstyrning har historiskt varit ett eftersatt område”, berättar Johanna Nilsson, utvecklingschef hos På AB, ”men nu börjar organisationer förstå att man måste få bättre kontroll över sin förvaltningsverksamhet och dess kostnader”.
”Vi har kunder som kunnat kapa betydande kostnader, tack vare pm3”, fortsätter Johanna. ”Men det primära syftet med att tillämpa pm3 är att lyfta upp och synliggöra förvaltningsverksamhetens kostnader för att på det viset möjliggöra styrning och prioritering – gör vi rätt saker och skapar vi nytta för verksamheten?”

Förändringsledning är centralt i På:s dagliga arbete och Johanna vill att företagets konsulter ska behärska alla delar i förändringsprocesserna, därför har alla konsulter nyligen genomgått en utbildning och certifiering i Förändringsledning hos Astrakan.

pm3 innebär förändrad styrning

Eftersom införandet av pm3 innebär en förändrad styrning sökte vi en utbildningsleverantör med fokus på organisationsförändringar. Astrakan var den leverantör som bäst motsvarade våra krav. Vi är jättenöjda med utbildningen!

Johanna Nilsson

Johanna Nilsson

Utvecklingschef på PÅ AB

Ladda ner

Change Managemenet White Paper

 • Bocka för de dokument du vill ladda ner
        • Hidden
        • Hidden
        • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.