Får ett förändringsarbete stanna av?

Det tar tid för en förändring att genomsyra en hel organisation. Två år är en kort tid. Det kan ibland ta upp till tio. Det finns exempel där man tagit ut segern efter några års hårt förändringsarbete. Och bara något år senare har allt förändringsarbete varit förgäves. Pö om pö har agerande fallit tillbaka i de gamla systemen. Väggarnas kraft har kontrat och förändringen suddats ut.

Avbryt inte förändringsinsatser för tidigt

Att fira en seger är helt rätt. Men det är bara en seger man kan fira. Inte att man vunnit en gång för alla. Förändringsarbetet måste fortsätta.
Alltför många organisationer har förlorat investeringar och ett väl utfört förändringsarbete för att man betraktat förändringen som klar. Inhyrda konsulter har fått lämna. Personal som varit ledande i förändringsarbetet har fått andra arbetsuppgifter.

Ofta händer detta när man just fått riktig fart i förändringsarbetet. När motarbetare blivit medarbetare. När förändringsarbetet fått momentum.

 

Ladda hem Astrakans förändringsguide

 • Bocka för de dokument du vill ladda ner
        • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

        Två faktorer verkar vara särskilt förekommande i de fall en förändring går om intet

        1. Den ena är då arbetet utförts av hårt arbetande idealister. Som gjort sitt yttersta under ett par år och då segern utropats drar sig trötta och nöjda tillbaka.
        2. Den andra faktorn samverkar med den första. Det är opportunisterna som tar chansen när förändringsledarna tror att kampen är över. Medan trötta förändringsarbetare lämnar fältet i tron slaget är vunnet flyttar bakåtsträvare fram sina positioner; återtar förlorad mark, möter inget motstånd.

         

        Får ett förändringsarbete stanna av?

        Egentligen inte. Att fira framgångar alltför vidlyftigt riskerar att väcka allt förändringsarbetes två värsta monster.  Självbelåtenheten och Förnöjsamheten. De lurar alltid i bakgrunden och vi mänskor har så lätt att falla för dem. Växer de sig starka är vi tillbaka till artikel 1, Motstånd mot förändring, där vi diskuterat farorna med Självbelåtenhet och Förnöjsamhet.

        Allt fokus måste ligga på hur angeläget förändringsarbetet är. Att det ibland är knutet till organisationens överlevnad eller företagets framtid.

        Churchill insåg just detta med största klarhet då han i ett läge där en halv mänsklighet längtade efter att få pusta ut istället formulerade en uppfordran: ”Det här är inte slutet. Det är inte ens början på slutet. Men det är, kanske, slutet på början”

        En seger som firas på det sättet blir en kraftansamling i det fortsatta förändringsarbetet.