Astrakanmodellen för OBM

Denna artikeln är ”work in progress” men kommer i sinom tid innehålla en redogörelse för kärnan i Astrakans användning av OBM. Så länge finns här en videosammanfattning, men den kräver en del förkunskap om ABC-modellen och ramverk för förbättring.