KAM-säljare utbildning, lön och uppgifter

Hur blir man Key Account Manager? Och vad gör man i rollen som KAM? KAM-säljare utvecklare stora kundkonton och tar hand om nyckelkunder. KAM-säljaren är i huvudsak en affärspartner för kunderna och jobbar för att skapa samverkan när det gäller marknadsföring såväl som att hålla koll på omvärlden och konkurrenter till sina kunder. 

Vad får en KAM-säljare i lön?

Samlade löneuppgifter för key account managers, account managers och säljchefer. Säljarnas gjorde en undersökning i mars 2014, enligt den så tjänar KAM-säljare med fast lön 44 600:- i snitt, medan de som har grundlön+provision ligger något högre, 46 500:-. Enklare säljroller ligger i löneläget 35 600 (grundlön)-44 000:- (grundlön+provision).

På lönestatistik.se (tjänst som baseras på uppgifter från användare) ligger medellönen för KAM på 40 250:-, account managers på 34 237:- och säljchefer på 41 524:-.

Enligt unionen ligger marknadslöner för säljare på specialistnivå på 42 000:-,  juniora säljare på 31 000:- och säljchefer mellan 44-55 000:-.  För säljchefer på strategisk nivå ligger lönen från 51 000:- och uppåt.

Utbildning för KAM-säljare

För att jobba som KAM-säljare krävs ofta branschexpertis eller annan specialistkompetens utöver säljkompetensen. Om du är på gång att etablera dig i en bransch eller vill utveckla din säljkompetens mot KAM-rollen erbjuder Astrakan ett 90-dagarsprogram till Diplomerad Key Account Manager. Programmet bygger till stor del på träning på jobbet och tillämpning av olika verktyg, som stöd ingår mentorskap från erfarna säljchefer och två träningstillfällen med andra säljare.

 

Ladda hem lilla säljhandboken

 • Bocka för de dokument du vill ladda ner
        • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

        Vad gör en KAM-säljare?

        KAM-säljare är en bred yrkesroll som innefattar kvalificerat säljarbete, marknadsföring och affärsutvecklingsinsatser för kund såväl som det egna företaget. En KAM-säljare förvaltar nyckelkunder såväl som att utveckla nya till skillnad från account managers som fokuserar på nykundsbearbetning eller utveckling av kunder i mellanskiktet medelpotential/medelomsättning. Omsättningen är inte heller alltid avgörande för vad som är en nyckelkund – nyckelkunder kan till exempel vara den första kunden på en marknad som är ny för företaget och därmed en viktig referens och källa till ytterligare affärer.

        Viktiga kompetenser för att hantera nyckelkunder

        • Göra tillförlitliga säljprognoser på kort och lång sikt

        Kam-säljare prospekterar och selekterar kunder utifrån långsiktig potential, strategisk vikt och nuvarande lönsamhet. Utifrån det här kan man sedan ge tillförlitliga rapporter för budget eller dra i nödbromsen om en viktig kund är på väg bort.

        • Återkoppla marknadsföringsaktiviteter och möjligheter

        KAM-säljare hanterar det sista steget i en stor investering i form av marknadsföring och produkt/tjänsteutveckling och ska kunna stötta marknadsaktiviteter och produktutvecklingsaktiviter till förbättrad ROI genom tight återkoppling av vad som fungerar, efterfrågas och hur kunderna ser på företaget.

        • Utveckla affärer med kreativitet

        Som KAM behöver man kunna förnya sin strategi utifrån trender på marknaden och bidra med kreativa lösningar till kund. KAM-säljaren ska vara den ständiga affärspartnern som skapar värde oavsett hur omvärlden förändras.

        • Skapa gemensam lönsamhet med förståelse för den egna och kundens affärsmodeller

        KAM-säljaren behöver ha full förståelse för vad som är lönsamt för sitt företag  och samtidigt säkerställa att kund får ut förväntad nytta.

        • Kommunikatören och spindeln i nätet

        Som KAM-säljare kommer du att behärska en uppsjö samtals- och frågetekniker för att kunna kommunicera på alla organisationsnivåer.