Diplomerad Key Account Manager

Säljutbildning för dig som är redo att ta bästa steg i karriären som säljare. Som Diplomerad KAM (key account manager) har du visat att du bemästrar komplex försäljning och att du kan ta kundkonton till nästa steg. Programmet genomförs över tid, 3-4 månader, under handledning från erfarna säljchefer får du jobba mot konkreta mål. Programmet Diplomerad KAM innebär ett commitment från din sida såväl som vår: att du jobbar hårt varje dag för att utvecklas och utmanar de gränser du satt för dig själv. Medan vi ska ge dig det stöd och den uppföljning som gör att du sporras i jakten på högt satta mål.

 • Kursid A5201
 • Kursavgift 19 900 kr (exkl moms)
 • Omfattning 4 mentorträffar, kan genomföras på distans (programlängd 90 dagar)

Diplomerad Key Account Manager – Programstart

Diplomerad Key Account Manager säkerställer att du har kompetensen för att utveckla och förvalta nyckelkunder. Huvudmålet med programmet är att du på 90 dagar ska öka din försäljning. Vad skulle det innebära för ditt företag om du sålde 25% mer än idag? Vad skulle det betyda för dig? Hos oss får du ett mentorskap som hjälper dig att nå målet.

Ladda ner

Lilla säljhandboken - grunderna varje säljare behöver komma ihåg

 • Bocka för de dokument du vill ladda ner
        • Hidden
        • Hidden
        • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

        Upplägg

        • 1

         Programstart

         Vi börjar med att kartlägga ditt nuläge – vad är dina säljmål och hur levererar du i förhållande till dessa idag? Hur mycket utrymme finns det för att förbättra arbetssätt? Hur kan din chef bidra – genom stöd och att frigöra tid för din utveckling? Vad vill du uppnå och hur hårt är du beredd att jobba för att nå dit?
         – När vi tagit reda på det sätter vi igång med arbetet att öka din försäljning.

        • 2

         Utvecklingsmål & Träning

         Utifrån dina behov tränar vi på säljteknik och viktiga moment, exempelvis:

         • Samtalsteknik som väcker intresse, bygger relation och leder till naturliga avslut
         • Mötesteknik för att skapa samspel med kund, fånga behov och sätta en gemensam plan för affär
         • Kundplanering för att utveckla och behålla storkunder
         • Presentationsteknik för att övertyga ledningsgrupper och sätta en grund för vidare diskussion.
        • 3

         Löpande arbete mot mål

         Löpande arbetar vi med analys och uppföljning:

         • Vad gör dig framgångsrik som säljare?
         • Vad behöver du göra mer av?
         • Finns det hinder som du behöver undanröja?
         • Ta fram och följ upp planer för viktiga kunder
        • 4

         Avslut efter 90 dagar

         Till sista mentorssamtalet ska du ha nått ditt mål – exempelvis: ökad försäljning, fler genomförda möten eller breddad kontaktyta med storkunder. Därefter får du ett utlåtande och Diplomeras som Key Account Manager.

        Frågor? Få svar av sakkunnig

        Skriv din fråga nedan eller ring oss på 08-54 54 23 00

        • Hidden
        • Hidden
         • Hidden
         • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

         Vad krävs för att bli Diplomerad Key Account Manager?

         För att gå programmet behöver du vara verksam i en säljroll där du kan utveckla kundkonton. Upplägget bygger till stor del på ”learning on the job” – vi sätter en plan, drillar dig och följer upp men din prestation på arbetet är helt avgörande för resultatet. Du Diplomeras efter att du nått de mål vi kommit överens om vid programstarten, med ett intyg som tydligt specificerar din prestation och kompetens som säljare. Beroende på mål och vilken tid på året du börjar programmet kan det ta längre tid än 90 dagar innan du är Diplomerad. Skulle det krävas extra stöd för att nå dit eller om du vill ha hjälp att nå extra utmanande mål kan vi erbjuda ytterligare träning och stöd enligt offert.

         När genomförs mentorsamtalen?

         Samtalen bokas inför programstart, sedan lägger vi tillsammans upp en handlingsplan utifrån din arbetssituation, mål och aktiviteter som behöver genomföras.