Diplomerad Key Account Manager

Kursnummer: A5201
Antal dagar: 2 heldagar utbildning+mentorskap (programlängd ca 90 dagar)
Kursavgift: 16 500:- (exkl moms)

Diplomerad Key Account Manager säkerställer att du har kompetensen för att utveckla och förvalta nyckelkunder. Huvudmålet med programmet är att du på 90 dagar ska öka din försäljning. Vad skulle det innebära för ditt företag om du sålde 25% mer än idag? Vad skulle det betyda för dig? Hos oss får du träning med likasinnade och ett mentorskap som hjälper dig att nå målet.

Diplomerad Key Account Manager – Programstart

Vi börjar med att kartlägga ditt nuläge – vad är dina säljmål och hur levererar du i förhållande till dessa idag? Hur mycket utrymme finns det för att förbättra arbetssätt? Hur kan din chef bidra – genom stöd och att frigöra tid för din utveckling? Vad vill du uppnå och hur hårt är du beredd att jobba för att nå dit?
– När vi tagit reda på det sätter vi igång med arbetet att öka din försäljning.

Genomförande Diplomerad KAM – Mentorskap och träning med likasinnade

Programmet Diplomerad KAM inkluderar två heldagar med säljträning tillsammans med andra säljare, där du får lära dig följande:

  • Samtalsteknik som väcker intresse, bygger relation och leder till naturliga avslut
  • Mötesteknik för att skapa samspel med kund, fånga behov och sätta en gemensam plan för affär
  • Kundplanering för att utveckla och behålla storkunder
  • Presentationsteknik för att övertyga ledningsgrupper och sätta en grund för vidare diskussion.

Under dessa dagar får du också

  • Analysera vad som gör säljare framgångsrika – vilka säljbeteenden är det som leder till resultat? Och sätta en personlig handlingsplan och kontrakt utifrån dessa.
  • Ta fram en plan för en viktig kund

Detta följer vi självklart upp under mentorskapet.

Mentorskap – före, under och efter

I säljprogrammet ingår tre mentortimmar där du kan ta upp personliga utmaningar, säljhinder och jobba vidare med din plan mot ökad försäljning. Vi kommer att stötta, påminna och mana på din förändring – du ska göra fler och större affärer.

När är säljträningsdagarna?
Träningsdagarna igår programkostnaden men bokas separat, för mer detaljerat innehåll se: säljteknik och strategisk försäljning

Vad krävs för att bli Diplomerad Key Account Manager?
För att gå programmet behöver du vara verksam i en säljroll där du kan utveckla kundkonton. Upplägget bygger till stor del på ”learning on the job” – vi sätter en plan, drillar dig och följer upp men din prestation på arbetet är helt avgörande för resultatet. Du Diplomeras efter att du nått de mål vi kommit överens om vid programstarten, med ett intyg som tydligt specificerar din prestation och kompetens som säljare. Beroende på mål och vilken tid på året du börjar programmet kan det ta längre tid än 90 dagar innan du är Diplomerad. Skulle det krävas extra stöd för att nå dit eller om du vill ha hjälp att nå extra utmanande mål kan vi erbjuda ytterligare träning och stöd enligt offert.

Boka »