Donald Trump som ledare Hur förhåller sig Trump till mänskligt ledarskap?

Vilka styrkor och svagheter har Donald Trump i sitt ledarskap? Kelly Odell, ledarskapsutvecklare, författare och tidigare VD på bland annat Telia Mobile betygsätter Trump på tio punkter. 

Vilka styrkor och svagheter har Donald Trump i sitt ledarskap? Kelly Odell, ledarskapsutvecklare, författare och tidigare VD på bland annat Telia Mobile betygsätter Trump på tio punkter. 

Först ett förtydligande

Jag hade två motiv när jag skrev boken mänskligt ledarskap. Det första var att hjälpa människor bli bättre som ledare. Det andra var att skapa förståelse för ledarrollen och bidra till att kraven på ledare blir mer realistiska. Nu har USA valt sin president och jag tänker att det skulle vara intressant att analysera honom utifrån kriterierna i boken.
Först ska jag bara klargöra en sak: min analys utgår från min tolkning av allmänhetens bild av Donald Trump och den bilden är åtminstone delvis uppdiktad.
Men det gör den inte desto mindre intressant att analysera ur ett ledarskapsperspektiv.

Analys av Donald Trump som ledare

1. Var ödmjuk Betyg – 0/10

Några citat:
“My whole life is about winning. I don’t lose often. I almost never lose.”
“Love him or hate him, Trump is a man who is certain about what he wants and sets out to get it, no holds barred. Women find his power almost as much of a turn-on as his money.” (det här är ett faktiskt citat, Donald talar om sig själv i tredje person ibland)
“People love me. And you know what, I have been very successful. Everybody loves me.”

Trump uttrycker tydligt att han anser sig vara speciell. Att han av olika anledningar (pengar, personlighet och talang) förtjänar en speciell plats i samhället.
Efter att ha följt tal och debatter så framträder ett visst mönster…
Donald talade om vad ”han” ska göra när han blivit vald. Han talar också ofta om dom, ”they have messed things up and I will fix it”. Han ska bygga en mur, han ska hämta tillbaka jobben, han ska återbörda USA till sin plats som supermakt. Men sedan han blev vald har han börjat tala om ett vi.

Varför är ödmjukhet viktigt hos ledare?

Vill vi inte ha ledare som har ett starkt självförtroende? Först och främst, de flesta av oss föredrar att vara med människor som inte konsumerar allt syre i rummet. Att vara ödmjuk innebär inte att underskatta sin egen förmåga utan att man sätter stort förtroende till andras förmågor.
Stora organisationer och framförallt länder är så komplexa att ingen enskild person kan analysera, prioritera och lösa alla utmaningar som uppstår. Ledare som sätter för stor tilltro till sin egen förmåga missar ofta värdefull input från sin omgivning. Oftast för att de helt enkelt inte ställer frågor till sin omgivning. Men i allra värsta fall för att de helt enkelt vill ha saker gjorda på sitt sätt och inte bryr sig om de råd som ges. Det är dessa ledare som skapar en kultur av ”ja-sägare” – motstridiga åsikter straffas helt enkelt. Människor av avvikande åsikter antingen sväljer sin stolthet och rättar sig i ledet eller drar någon annanstans.
– Ledare med bristande ödmjukhet tror att deras uppdrag är att ta beslut och att andra är till för att verkställa dessa.

2. Våga delegera Betyg 2/10

Ledare som är duktiga på att delegera är tydliga med förväntningar och att avgränsa uppgifter – men inom dessa ramar lämnar de så mycket utrymme som möjligt för egna initiativ. Men ser fortfarande till att finnas tillgängliga som coach för stöttning längst vägen.
Men många ledare sliter med detta.

Vi kan dela in ledare som är dåliga på att delegera i tre kategorier:

1. ”Själv är bäste dräng”. Delegerar inte alls – det är enklare att göra jobbet själv.
2. ”Bödeln”. Delegerar och avrättar – ledaren har inga problem att delegera, men om leveransen inte är enligt förväntan gör du bäst i att se upp. Och häri ligger utmaningen, för bödeln är ofta otydlig och förväntar sig att medarbetare ska kunna läsa tankar eller gissa sig till avgifter. Och vad händer om du lyckas utföra uppgiften på rätt sätt? Bödeln tar all credd och ger dig på sin höjd en klapp på axeln.
3. ”Petimetern” – delegerar men släpper aldrig taget. Detaljstyrningen från den här typen av chefer kan driva organisationer till vansinne.

Donald Trump är en bödel

Trumps ambitioner är så stora att han måste lita på att andra får jobbet gjort – men samtidigt är han väldigt otydlig med vad som ska göras. Tillslut kommer det att uppstå kritiska missförstånd eller så blir målen för svåruppnåeliga.
Och när det händer kommer inte Donald att godta några ursäkter. Han kommer inte heller själv att ta på sig skulden. Jag såg flera avsnitt av Donalds program ”The Apprentice” – ofta var de uppgifter som lärlingarna i programmet fick urlöjliga och förnedrande – men blev de inte utförda till punkt och pricka hade inte Donald några problem att göra sig av med dem.

Det hjälper inte heller att vara anlitad som expert – bödlar är inte goda lyssnare och levererar du inte råd som ligger i enlighet med bödelns världsbild får du räkna med att samarbetet blir kort.

Trump i The apprentice

You're fired

3. Behåll din frihet – ha alltid råd att be din arbetsgivare att dra åt helvete Donalds betyg 10/10

Det finns några tveksamma affärer som Donald gjort, men han är helt oberoende av presidentposten ur ett finansiellt perspektiv. Men frågan är om det kan uppstå en intressekonflikt?

4. Lär dig leva med risk betyg 2/10

Donald Trump saknar politisk erfarenhet och det är svårt att bedöma på vilket sätt han kommer att förhålla sig till risk som ledare för ett land. Under sin affärsmannakarriär har han dock visat en stor riskbenägenhet. Listan av misslyckanden är lång, men han verkar ändå sitta på en betydande förmögenhet.
Men frågan är om inte Donald är väl benägen att ta risker?
Det finns en skillnad mellan kalkylerad risk och ren dumhet. Ledare ska uppmuntra till att ta risker – men de ska analyseras och utvärderas utan lättvindighet. En ledare som brister i sin ödmjukhet (budord 1) riskerar att ta beslut enbart grundade i sin egen åsikt och bortse från förutsättningar och risker.
Avsaknaden av politisk erfarenhet kan göra att Trump är beroende av andras goda råd – men det lirar inte väl med hans oförmåga att delegera och övertro på sin egen förmåga.
– Denna kombination lär leda till en och annan katastrof.

5. Leverera resultat 8/10

Donalds lista över prestationer har han samlat under en livstid av business, inte minst inom underhållningsbranschen. Har resultaten varit bra eller dåliga? Svårt att säga, men han har levererat resultat. Han är driven att prestera. Frågan är om han kan kompromissa eller om han kommer att utmana allt och alla för att få sin vilja igenom?

6. Inspirera andra – har du ingen passion för det du gör? Gör något annat. 7/10

Lyssnar du mindre på vad Donald säger och mer på hur han säger det märker du snabbt att han är en skicklig kommunikatör. Hans språk är enkelt och lättförståeligt. Han är både känslosam och förmedlar tydliga bilder. ”A big beautiful wall”.
Han förenklar svåra sammanhang och levererar lättbegripliga lösningar – det låter bra med den där muren helt enkelt.

I hans kommunikation lyfter han också fram gott och ont – ett vi och dom. Denna typ av retorik gör att han framstår som kraftfullt och passionerad.
Uppenbarligen är han en skicklig inspiratör eftersom han blivit vald till president.

7. Basera beslut på fakta. Intuition är bättre än ingenting, men finns fakta tillgängliga basera besluten på dem. 1/10

Jag hade en chef som ofta skröt med att han ledde verksamheten på magkänsla när han gjorde intervjuer.
Vi var många som tänkte ”att det förklarar en del”. Det finns en hel del forskning om intuition och den visar på att desto mer kunskap vi har om något – desto större chans att vi fattar ett klokt beslut. En hjärnkirurg eller rörmokare har förmodligen god intuition inom sitt expertområde men det betyder inte att de har generellt god intuition om sådant de inte vet något om.
Även om Donald påstår sig lita på sin intuition så finns ett citat där han säger nästan exakt det jag menar:
“Experience taught me a few things. One is to listen to your gut, no matter how good something sounds on paper. The second is that you’re generally better off sticking with what you know. And the third is that sometimes your best investments are the ones you don’t make.”

Här säger Donald att hans magkänsla är mer framgångsrik när han håller sig till det han kan. Men det som är mer oroande är att han dyker upp i viktiga sammanhang oförberedd – som till exempel politiska debatter.

8. Säg vad du tycker och skapa ett klimat där andra också vågar göra det. 0/10

Donald har klarar svårigheter att möta andras åsikter och blir ofta aggressiv. Att ta del av andras åsikter är inte en av Donalds styrkor.

9. Stötta din omgivning och kom ihåg att de arbetar för dig av fri vilja 0/10

Donald gillar att förmedla bilden av att han skapat sin egen lycka. Att han tog sitt miljonarv från fadern och skapa ett imperium. Sant eller falskt, det här är vad Donald vill att andra ska tro och i berättelsen finns inget utrymme för andra människor. Han lyfter fram familjemedlemmar och en eller annan kändispolare – men när det gäller förmåner att arbeta för Trump så är uppskattning inte en av dem.

10. Gå från chef till ledare. Chef är en titel, ledare är något du förtjänar. 1/10

Donald må ha fått det amerikanska folkets förtroende som ledare. Han förstår sina väljares sinnestillstånd och vad som appellerar till dem. Hans demagoga retorik levererar onekligen framgång hos den stora massan, men i det interpersonella? Men frågan är hur han hanterar vardagen som president och sin relation till de som ska utföra hans politik?

Kelly Odell, ledarskapsutvecklare och författare till mänskligt ledarskap. Kelly träffar du bland annat på utbildningen förändringsledning
Kelly Odell, ledarskapsutvecklare och författare till mänskligt ledarskap. Kelly träffar du bland annat på utbildningen förändringsledning