Behövs särskild yrkeskompetens inom projektledning?

Ja, det kan man undra eftersom jag talat med så många som utsetts till projektledare med samma metod som då jag fick mitt första projektledaruppdrag, nämligen såhär: ”Søren är en himla trevlig kille och han snackar mycket. Han får bli projektledare!”

Kompetens i projektledning är mer än en trevlig personlighet

Men hallå, jag var ju systemutvecklare? Projektledare är ett helt annat yrke. Ett yrke kring vilket det finns en enorm samlad kunskaps- och erfarenhetsbas om metoder för att skapa struktur, planera, styra, mäta och följa upp, om att leda människor som utsetts till projektmedlemmar parallellt med andra åtaganden som propsar på deras tid. Och som man dessutom sällan är chef över.

Det var en lärorik tid och jag tyckte det gick hyfsat om man bortser från några mindre missöden. Såhär i efterhand kan jag tänka att varför i hela friden kostade de inte ens på mig en grundläggande projektledarutbildning? Det hade sparat både tid och pengar. Tid som jag använde för att uppfinna hjulet, trots att andra redan uppfunnit mycket bättre hjul. Pengar för misstag jag hade kunna undvika för att andra redan gjort dem.

Ladda ner vårt metoddokument för projektkommunikation

 • Bocka för de dokument du vill ladda ner
        • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

        ”Respektlöst att dela ut arbetsuppgifter”

        Det är tämligen respektlöst att dela ut arbetsuppgifter utan att samtidigt ge de förutsättningar som krävs för att lyckas göra ett bra jobb. Eftersom jag vill tro mina medmänniskor om att ha de bästa avsikter väljer jag att gissa att det handlar om okunnighet. Okunnighet hos de chefer som delar ut arbetsuppgifter utan att den blekaste aning om vilken kunskap och erfarenhet som krävs för ett lyckat genomförande.

        Det finns förstås många yrken där det ställs krav på utbildning och erfarenhet. Kanske för att misstag i yrkesutövandet kan få svåra konsekvenser, till exempel att människor skadas eller dör. Och tur är väl det. Som patient skulle man antagligen känna en inte försumbar oro om man råkade höra följande konversation på sjukhuset:

        • Ja du Börje, du är en förbaskat skicklig röntgentekniker. Det är du verkligen. Så vet du vad, du får bli hjärnkirurg. Här har du skalpellen… men se upp! Den är vass som sjutton.
        • Va, hjärnkirurg, lilla jag? Coolt! Jag gillar ju människor och jag är inte rädd för blooood, hehehe.

        En projektledares misstag orsakar sällan några dödsfall. Däremot kan misstag få svåra ekonomiska konsekvenser, vilket det också finns gott om exempel på, såväl i offentlig förvaltning som i näringslivet.

        Det är enkelt att spara in på utbildning och annan personalutveckling. Besparingen syns dessutom direkt. Betydligt svårare är det däremot att räkna på kompetensbristkostnad, alltså sådan kostnad som uppstår på grund av misstag gjorda av människor som inte getts rätt förutsättningar att lyckas med de arbetsuppgifter de tilldelats.
        Misstagen är inte kända i förväg och därför inte heller deras kostnad, men misstag blir det, var så säker: ”If you pay peanuts, you get monkeys.”

        Astrakans styrelseordförande Søren Ravnskov bloggar om Projektledning och verksamhetsutveckling.