Astrakan samarbetspartner till Unicef Astrakanmetoden bidrar till tydlighet i processer och roller

Unicef arbetar ständigt för att göra världen till ett bättre ställe för alla barn. De kämpar med och mot regeringar, de finns i slumområden och flyktingläger, och de arbetar varje dag för att se till att barnkonventionen efterlevs. Unicef är ett FN-organ men jobbar självständigt på nationell nivå och är beroende av bidrag och stöd från privatpersoner och företag.

Emily Rosenqvist, ansvarig för verksamhetsutvecklingen på Unicef

 

”Astrakan är en av våra samarbetspartners och de ger oss möjligheten att vara med på fler utbildningar som hjälper vår verksamhet i Sverige. Vi arbetar hela tiden för att utveckla våra erbjudanden gentemot privatpersoner och företag, och samtidigt hålla nere kostnaderna så att vi fortsätter vara en av de mest effektiva insamlingsorganisationerna i Sverige. För att kunna göra det behöver vi jobba smart, slipa processerna, utveckla medarbetarna och vara otroligt resultatfokuserade”, berättar Emily Rosenqvist, som i tre år varit ansvarig för verksamhetsutvecklingen på Unicef i Sverige.

Unicef har under de senaste åren utvecklat sitt arbetssätt och sin organisation med hjälp av bland annat Astrakanmetoden och det har bidragit till tydlighet i processer och roller.

” Vi uppskattar bredden hos Astrakan, att det finns kurser som passar både organisationens olika faser och enskilda rollers mer specifika behov.  Vårt nästa steg är att bli mer agila och då kommer en annan typ av kurser hos Astrakan vara mer relevanta en period, exempelvis inom affärsutveckling och digitalisering.”

Unicefs medarbetare har också gått kurser i förhandlingsteknik som hjälper dem i möten med nya samarbetspartners och i projektledning för att effektivt kunna driva projekt både i Sverige och internationellt.

Även om Unicef får mycket stöd från näringslivet så är det viktigt för dem att välja seriösa samarbetspartners som borgar för kvalitet och resultat.

”Vi är glada att Astrakan vill hjälpa oss, av flera orsaker. Dels av bredden och relevansen i kursutbudet och lärarnas affärsförankring men också för Astrakans engagemang för barns rättigheter.”

 

Christina Varenius, kommunikatör och författare till Sälj vs. Marknad