Projektledarcertifiering

Här kan du lära dig mer om projektledarcertifiering med fokus på IPMA.

Projektledarcertifiering

Av de projektledarcertifieringar som finns på marknaden idag förespråkar vi IPMA. För att Certifiera sig enligt någon av IPMAs tre högre nivåer (C till A) krävs erfarenhet, teoretiskt kunnande såväl som att man klarar av en praktisk examination.

Vad är IPMA-Certifiering?

IPMA är den största projektledarcertifieringen i Europa. IPMA är förkortning för International Project Management Association. I Sverige representeras IPMA av Projektforum.  IPMA’s internationella certifieringsprogram finns på 4 nivåer och är en internationell ledarskapscertifiering för yrkesaktiva inom projektområdet.

IPMAs olika nivåer och roller

Källa: Projektforum